nasze szkolenia
wrzesień 2020

1

szkolenie stacjonarne i on-line19 dni do rozpoczęcia

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W BHP

8

szkolenie stacjonarne i on-line26 dni do rozpoczęcia

XV FORUM KOORDYNATORÓW CZYNNOŚCI KANCELARYJNYCH

15

szkolenie on-line33 dni do rozpoczęcia

SZACOWANIE RYZYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

16

warsztaty on-line34 dni do rozpoczęcia

MONITORING WIZYJNY A RODO

16

szkolenie stacjonarne i on-line34 dni do rozpoczęcia

RODO W ARCHIWACH

17

warsztaty stacjonarne i on-line35 dni do rozpoczęcia

PRAWO AUTORSKIE I OCHRONA KNOW-HOW W UMOWACH IT – UJĘCIE PRAKTYCZNE

22

szkolenie stacjonarne i on-line40 dni do rozpoczęcia

UMOWY IT - PROJEKTY IT REALIZOWANE W METODYKACH ZWINNYCH (AGILE)

29

warsztaty on-line47 dni do rozpoczęcia

PRAKTYCZNE ASPEKTY POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

30

szkolenie stacjonarne i on-line48 dni do rozpoczęcia

PRAWO AUTORSKIE W DZIAŁALNOŚCI PROJEKTOWEJ

30

szkolenie stacjonarne i on-line48 dni do rozpoczęcia

WSPÓŁCZESNA DOKUMENTACJA PRACOWNICZA PO ZMIANACH W KODEKSIE PRACY

październik 2020

20

szkolenie stacjonarne i on-line68 dni do rozpoczęcia

UMOWY IT - USŁUGI INFORMATYCZNE

21

szkolenie on-line69 dni do rozpoczęcia

NOWELIZACJA USTAWY O NARODOWYM ZASOBIE ARCHIWALNYM I ARCHIWACH

27

szkolenie stacjonarne i on-line75 dni do rozpoczęcia

UMOWY IT: LICENCJE I PRAWA AUTORSKIE

27

szkolenie stacjonarne i on-line75 dni do rozpoczęcia

ELEKTRONICZNE USŁUGI PUBLICZNE – JAK KORZYSTAĆ Z EPUAP

listopad 2020

18-20

szkolenie on-line97 dni do rozpoczęcia

KURS KANCELARYJNO-ARCHIWALNY II STOPNIA

24

szkolenie stacjonarne i on-line103 dni do rozpoczęcia

UMOWY NA UTRZYMANIE, SERWIS I ROZWÓJ SYSTEMÓW IT - NAJLEPSZE PRAKTYKI I SPORNE KWESTIE

24

szkolenie on-line103 dni do rozpoczęcia

RODO W ARCHIWACH

25-26

szkolenie on-line104 dni do rozpoczęcia

Forum ADO/ABI by SPOD

październik 2020

6-8

szkolenie on-line54 dni do rozpoczęcia

KURS KANCELARYJNO-ARCHIWALNY I STOPNIA

listopad 2020

18-20

szkolenie on-line97 dni do rozpoczęcia

KURS KANCELARYJNO-ARCHIWALNY II STOPNIA

24

szkolenie on-line103 dni do rozpoczęcia

RODO W ARCHIWACH

wrzesień 2020

16

warsztaty on-line34 dni do rozpoczęcia

MONITORING WIZYJNY A RODO

16

szkolenie stacjonarne i on-line34 dni do rozpoczęcia

RODO W ARCHIWACH

17

warsztaty stacjonarne i on-line35 dni do rozpoczęcia

PRAWO AUTORSKIE I OCHRONA KNOW-HOW W UMOWACH IT – UJĘCIE PRAKTYCZNE

22

szkolenie stacjonarne i on-line40 dni do rozpoczęcia

UMOWY IT - PROJEKTY IT REALIZOWANE W METODYKACH ZWINNYCH (AGILE)

29

warsztaty on-line47 dni do rozpoczęcia

PRAKTYCZNE ASPEKTY POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

30

szkolenie stacjonarne i on-line48 dni do rozpoczęcia

PRAWO AUTORSKIE W DZIAŁALNOŚCI PROJEKTOWEJ

30

szkolenie stacjonarne i on-line48 dni do rozpoczęcia

WSPÓŁCZESNA DOKUMENTACJA PRACOWNICZA PO ZMIANACH W KODEKSIE PRACY

październik 2020

20

szkolenie stacjonarne i on-line68 dni do rozpoczęcia

UMOWY IT - USŁUGI INFORMATYCZNE

21

szkolenie on-line69 dni do rozpoczęcia

NOWELIZACJA USTAWY O NARODOWYM ZASOBIE ARCHIWALNYM I ARCHIWACH

27

szkolenie stacjonarne i on-line75 dni do rozpoczęcia

UMOWY IT: LICENCJE I PRAWA AUTORSKIE

listopad 2020

18-20

szkolenie on-line97 dni do rozpoczęcia

KURS KANCELARYJNO-ARCHIWALNY II STOPNIA

24

szkolenie stacjonarne i on-line103 dni do rozpoczęcia

UMOWY NA UTRZYMANIE, SERWIS I ROZWÓJ SYSTEMÓW IT - NAJLEPSZE PRAKTYKI I SPORNE KWESTIE

24

szkolenie on-line103 dni do rozpoczęcia

RODO W ARCHIWACH

25-26

szkolenie on-line104 dni do rozpoczęcia

Forum ADO/ABI by SPOD

wrzesień 2020

15

szkolenie on-line33 dni do rozpoczęcia

SZACOWANIE RYZYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

16

warsztaty on-line34 dni do rozpoczęcia

MONITORING WIZYJNY A RODO

16

szkolenie stacjonarne i on-line34 dni do rozpoczęcia

RODO W ARCHIWACH

17

warsztaty stacjonarne i on-line35 dni do rozpoczęcia

PRAWO AUTORSKIE I OCHRONA KNOW-HOW W UMOWACH IT – UJĘCIE PRAKTYCZNE

22

szkolenie stacjonarne i on-line40 dni do rozpoczęcia

UMOWY IT - PROJEKTY IT REALIZOWANE W METODYKACH ZWINNYCH (AGILE)

29

warsztaty on-line47 dni do rozpoczęcia

PRAKTYCZNE ASPEKTY POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

30

szkolenie stacjonarne i on-line48 dni do rozpoczęcia

WSPÓŁCZESNA DOKUMENTACJA PRACOWNICZA PO ZMIANACH W KODEKSIE PRACY

październik 2020

6-8

szkolenie on-line54 dni do rozpoczęcia

KURS KANCELARYJNO-ARCHIWALNY I STOPNIA

15

szkolenie stacjonarne i on-line63 dni do rozpoczęcia

LINKEDIN DLA FIRMY - SPRZEDAŻ, REKRUTACJA, REKLAMA

20

szkolenie stacjonarne i on-line68 dni do rozpoczęcia

UMOWY IT - USŁUGI INFORMATYCZNE

27

szkolenie stacjonarne i on-line75 dni do rozpoczęcia

UMOWY IT: LICENCJE I PRAWA AUTORSKIE

listopad 2020

18-20

szkolenie on-line97 dni do rozpoczęcia

KURS KANCELARYJNO-ARCHIWALNY II STOPNIA

24

szkolenie stacjonarne i on-line103 dni do rozpoczęcia

UMOWY NA UTRZYMANIE, SERWIS I ROZWÓJ SYSTEMÓW IT - NAJLEPSZE PRAKTYKI I SPORNE KWESTIE

24

szkolenie on-line103 dni do rozpoczęcia

RODO W ARCHIWACH

25-26

szkolenie on-line104 dni do rozpoczęcia

Forum ADO/ABI by SPOD

wrzesień 2020

1

szkolenie stacjonarne i on-line19 dni do rozpoczęcia

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W BHP

3

seminarium stacjonarne i on-line21 dni do rozpoczęcia

ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ I JEJ ARCHIWIZACJA W INSTYTUCJI KULTURY

16

warsztaty on-line34 dni do rozpoczęcia

MONITORING WIZYJNY A RODO

październik 2020

6-8

szkolenie on-line54 dni do rozpoczęcia

KURS KANCELARYJNO-ARCHIWALNY I STOPNIA

20

szkolenie stacjonarne i on-line68 dni do rozpoczęcia

UMOWY IT - USŁUGI INFORMATYCZNE

listopad 2020

24

szkolenie on-line103 dni do rozpoczęcia

RODO W ARCHIWACH

25-26

szkolenie on-line104 dni do rozpoczęcia

Forum ADO/ABI by SPOD

wrzesień 2020

1

szkolenie stacjonarne i on-line19 dni do rozpoczęcia

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W BHP

15

szkolenie on-line33 dni do rozpoczęcia

SZACOWANIE RYZYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

16

warsztaty on-line34 dni do rozpoczęcia

MONITORING WIZYJNY A RODO

16

szkolenie stacjonarne i on-line34 dni do rozpoczęcia

RODO W ARCHIWACH

17

warsztaty stacjonarne i on-line35 dni do rozpoczęcia

PRAWO AUTORSKIE I OCHRONA KNOW-HOW W UMOWACH IT – UJĘCIE PRAKTYCZNE

październik 2020

6-8

szkolenie on-line54 dni do rozpoczęcia

KURS KANCELARYJNO-ARCHIWALNY I STOPNIA

7

seminarium stacjonarne i on-line55 dni do rozpoczęcia

SZTUCZNA INTELIGENCJA (AI) W OBRAZOWANIU MEDYCZNYM - STAN OBECNY I TRENDY PRZYSZŁOŚCI

20

szkolenie stacjonarne i on-line68 dni do rozpoczęcia

UMOWY IT - USŁUGI INFORMATYCZNE

21

szkolenie on-line69 dni do rozpoczęcia

NOWELIZACJA USTAWY O NARODOWYM ZASOBIE ARCHIWALNYM I ARCHIWACH

27

szkolenie stacjonarne i on-line75 dni do rozpoczęcia

UMOWY IT: LICENCJE I PRAWA AUTORSKIE

listopad 2020

24

szkolenie stacjonarne i on-line103 dni do rozpoczęcia

UMOWY NA UTRZYMANIE, SERWIS I ROZWÓJ SYSTEMÓW IT - NAJLEPSZE PRAKTYKI I SPORNE KWESTIE

24

szkolenie on-line103 dni do rozpoczęcia

RODO W ARCHIWACH

25-26

szkolenie on-line104 dni do rozpoczęcia

Forum ADO/ABI by SPOD

wrzesień 2020
październik 2020

6-8

szkolenie on-line54 dni do rozpoczęcia

KURS KANCELARYJNO-ARCHIWALNY I STOPNIA

13

szkolenie stacjonarne i on-line61 dni do rozpoczęcia

EFEKTYWNA KOMERCJALIZACJA BADAŃ NAUKOWYCH

20

szkolenie stacjonarne i on-line68 dni do rozpoczęcia

JAK ZAKŁADAĆ, EFEKTYWNIE PROWADZIĆ I ROZWIJAĆ CZASOPISMO NAUKOWE

listopad 2020

18-20

szkolenie on-line97 dni do rozpoczęcia

KURS KANCELARYJNO-ARCHIWALNY II STOPNIA

24

szkolenie on-line103 dni do rozpoczęcia

RODO W ARCHIWACH

25-26

szkolenie on-line104 dni do rozpoczęcia

Forum ADO/ABI by SPOD

wrzesień 2020

8

szkolenie stacjonarne i on-line26 dni do rozpoczęcia

PUBLIKOWANIE NAUKOWE

15

warsztaty stacjonarne i on-line33 dni do rozpoczęcia

EWALUACJA DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ UCZELNI I OCENA PRACY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

wrzesień 2020

8

szkolenie stacjonarne i on-line26 dni do rozpoczęcia

PUBLIKOWANIE NAUKOWE

październik 2020

13

szkolenie stacjonarne i on-line61 dni do rozpoczęcia

EFEKTYWNA KOMERCJALIZACJA BADAŃ NAUKOWYCH

20

szkolenie stacjonarne i on-line68 dni do rozpoczęcia

JAK ZAKŁADAĆ, EFEKTYWNIE PROWADZIĆ I ROZWIJAĆ CZASOPISMO NAUKOWE

grudzień 2020

2

szkolenie stacjonarne i on-line111 dni do rozpoczęcia

FOTOGRAFIA - PRAWO AUTORSKIE, WIZERUNEK I DOBRA OSOBISTE

sierpień 2020

26

szkolenie on-line13 dni do rozpoczęcia

PROWADZENIE BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ

listopad 2020

3

szkolenie on-line82 dni do rozpoczęcia

KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO (KPA) PO ZMIANACH

18-20

szkolenie on-line97 dni do rozpoczęcia

KURS KANCELARYJNO-ARCHIWALNY II STOPNIA

sierpień 2020

20

szkolenie on-line7 dni do rozpoczęcia

UMOWY ICT W OKRESIE PANDEMII COVID-19

25

szkolenie on-line12 dni do rozpoczęcia

NOWELIZACJA USTAWY O NARODOWYM ZASOBIE ARCHIWALNYM I ARCHIWACH

listopad 2020
wrzesień 2020

10

warsztaty stacjonarne i on-line28 dni do rozpoczęcia

JAK PROMOWAĆ USŁUGI I PRODUKTY Z OGRANICZONYM BUDŻETEM MARKETINGOWYM

październik 2020

15

szkolenie stacjonarne i on-line63 dni do rozpoczęcia

LINKEDIN DLA FIRMY - SPRZEDAŻ, REKRUTACJA, REKLAMA

listopad 2020

18

warsztaty stacjonarne i on-line97 dni do rozpoczęcia

SOCIAL SELLING : JAK SZUKAĆ KLIENTÓW I SPRZEDAWAĆ W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH

grudzień 2020

2

szkolenie stacjonarne i on-line111 dni do rozpoczęcia

FOTOGRAFIA - PRAWO AUTORSKIE, WIZERUNEK I DOBRA OSOBISTE

15

szkolenie stacjonarne i on-line124 dni do rozpoczęcia

JAK PROFESJONALNIE PISAĆ TEKSTY, BY BYĆ CZYTANYM. WARSZTAT COPYWRITERA

październik 2020

7

seminarium stacjonarne i on-line55 dni do rozpoczęcia

SZTUCZNA INTELIGENCJA (AI) W OBRAZOWANIU MEDYCZNYM - STAN OBECNY I TRENDY PRZYSZŁOŚCI

wrzesień 2020

1

szkolenie stacjonarne i on-line19 dni do rozpoczęcia

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W BHP

15

szkolenie on-line33 dni do rozpoczęcia

SZACOWANIE RYZYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

16

warsztaty on-line34 dni do rozpoczęcia

MONITORING WIZYJNY A RODO

16

szkolenie stacjonarne i on-line34 dni do rozpoczęcia

RODO W ARCHIWACH

29

warsztaty on-line47 dni do rozpoczęcia

PRAKTYCZNE ASPEKTY POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

październik 2020

1

szkolenie stacjonarne i on-line49 dni do rozpoczęcia

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W SEKTORZE SĄDOWYM

listopad 2020

24

szkolenie on-line103 dni do rozpoczęcia

RODO W ARCHIWACH

25-26

szkolenie on-line104 dni do rozpoczęcia

Forum ADO/ABI by SPOD

sierpień 2020
wrzesień 2020

1

szkolenie stacjonarne i on-line19 dni do rozpoczęcia

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W BHP

3

seminarium stacjonarne i on-line21 dni do rozpoczęcia

ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ I JEJ ARCHIWIZACJA W INSTYTUCJI KULTURY

3

szkolenie on-line21 dni do rozpoczęcia

UMOWY WDROŻENIOWE IT – ASPEKTY PRAWNE I PRAKTYCZNE

8

szkolenie stacjonarne i on-line26 dni do rozpoczęcia

XV FORUM KOORDYNATORÓW CZYNNOŚCI KANCELARYJNYCH

8

szkolenie stacjonarne i on-line26 dni do rozpoczęcia

PUBLIKOWANIE NAUKOWE

10

warsztaty stacjonarne i on-line28 dni do rozpoczęcia

JAK PROMOWAĆ USŁUGI I PRODUKTY Z OGRANICZONYM BUDŻETEM MARKETINGOWYM

10

szkolenie on-line28 dni do rozpoczęcia

OGRANICZENIE ZATRUDNIENIA, ZWOLNIENIE INDYWIDUALNE I GRUPOWE

15

warsztaty stacjonarne i on-line33 dni do rozpoczęcia

EWALUACJA DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ UCZELNI I OCENA PRACY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

15

szkolenie on-line33 dni do rozpoczęcia

SZACOWANIE RYZYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

16

warsztaty on-line34 dni do rozpoczęcia

MONITORING WIZYJNY A RODO

16

szkolenie stacjonarne i on-line34 dni do rozpoczęcia

RODO W ARCHIWACH

17

warsztaty stacjonarne i on-line35 dni do rozpoczęcia

PRAWO AUTORSKIE I OCHRONA KNOW-HOW W UMOWACH IT – UJĘCIE PRAKTYCZNE

22

szkolenie stacjonarne i on-line40 dni do rozpoczęcia

UMOWY IT - PROJEKTY IT REALIZOWANE W METODYKACH ZWINNYCH (AGILE)

22

warsztaty stacjonarne i on-line40 dni do rozpoczęcia

AKTUALNE PROBLEMY SEKTORA FARMACEUTYCZNEGO - prawne, logistyczne i technologiczne

29

warsztaty on-line47 dni do rozpoczęcia

PRAKTYCZNE ASPEKTY POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

30

szkolenie stacjonarne i on-line48 dni do rozpoczęcia

PRAWO AUTORSKIE W DZIAŁALNOŚCI PROJEKTOWEJ

30

szkolenie stacjonarne i on-line48 dni do rozpoczęcia

WSPÓŁCZESNA DOKUMENTACJA PRACOWNICZA PO ZMIANACH W KODEKSIE PRACY

październik 2020

1

szkolenie stacjonarne i on-line49 dni do rozpoczęcia

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W SEKTORZE SĄDOWYM

6-8

szkolenie on-line54 dni do rozpoczęcia

KURS KANCELARYJNO-ARCHIWALNY I STOPNIA

7

seminarium stacjonarne i on-line55 dni do rozpoczęcia

SZTUCZNA INTELIGENCJA (AI) W OBRAZOWANIU MEDYCZNYM - STAN OBECNY I TRENDY PRZYSZŁOŚCI

8

szkolenie on-line56 dni do rozpoczęcia

PAPERLESS – CZYLI JAK PRZETRWAĆ COVID-19 BEZ PAPIERU

8

szkolenie on-line56 dni do rozpoczęcia

ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW W IT I CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

13

szkolenie stacjonarne i on-line61 dni do rozpoczęcia

EFEKTYWNA KOMERCJALIZACJA BADAŃ NAUKOWYCH

14

warsztaty stacjonarne i on-line62 dni do rozpoczęcia

SYSTEM ZARZĄDZANIA WŁASNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ JAKO ELEMENT POLITYKI COMPLIANCE

15

szkolenie stacjonarne i on-line63 dni do rozpoczęcia

LINKEDIN DLA FIRMY - SPRZEDAŻ, REKRUTACJA, REKLAMA

20

szkolenie stacjonarne i on-line68 dni do rozpoczęcia

JAK ZAKŁADAĆ, EFEKTYWNIE PROWADZIĆ I ROZWIJAĆ CZASOPISMO NAUKOWE

20

szkolenie stacjonarne i on-line68 dni do rozpoczęcia

UMOWY IT - USŁUGI INFORMATYCZNE

21

szkolenie on-line69 dni do rozpoczęcia

NOWELIZACJA USTAWY O NARODOWYM ZASOBIE ARCHIWALNYM I ARCHIWACH

27

szkolenie stacjonarne i on-line75 dni do rozpoczęcia

UMOWY IT: LICENCJE I PRAWA AUTORSKIE

27

szkolenie stacjonarne i on-line75 dni do rozpoczęcia

ELEKTRONICZNE USŁUGI PUBLICZNE – JAK KORZYSTAĆ Z EPUAP