nasze szkolenia
czerwiec 2018

5

szkolenie45 dni do rozpoczęcia

MARKETING NA FACEBOOKU OD POSTÓW PO REKLAMY

6

szkolenie46 dni do rozpoczęcia

MONITORING WIZYJNY A RODO

7

szkolenie47 dni do rozpoczęcia

CONTROLLING FINANSOWY, OPERACYJNY CZY STRATEGICZNY

7

seminarium47 dni do rozpoczęcia

seminarium z cyklu SERWEROWNIE

14

szkolenie54 dni do rozpoczęcia

JĘZYK ANGIELSKI W BIZNESIE

kwiecień 2018

25

szkolenie4 dni do rozpoczęcia

JAK EFEKTYWNIE I SKUTECZNIE WDROŻYĆ RODO

kwiecień 2018

25

szkolenie4 dni do rozpoczęcia

JAK EFEKTYWNIE I SKUTECZNIE WDROŻYĆ RODO

maj 2018
maj 2018
czerwiec 2018
wrzesień 2018

11

warsztaty143 dni do rozpoczęcia

PISANIE ARTYKUŁÓW NAUKOWYCH

12

szkolenie144 dni do rozpoczęcia

EFEKTYWNA KOMERCJALIZACJA BADAŃ NAUKOWYCH

październik 2018

23

szkolenie185 dni do rozpoczęcia

WIZERUNEK NAUKOWCA

wrzesień 2018

11

warsztaty143 dni do rozpoczęcia

PISANIE ARTYKUŁÓW NAUKOWYCH

12

szkolenie144 dni do rozpoczęcia

EFEKTYWNA KOMERCJALIZACJA BADAŃ NAUKOWYCH

październik 2018
kwiecień 2018
sierpień 2018

28

szkolenie129 dni do rozpoczęcia

PRAWO AUTORSKIE W INTERNECIE

październik 2018

23

szkolenie185 dni do rozpoczęcia

PRAWO AUTORSKIE W INTERNECIE

23

szkolenie185 dni do rozpoczęcia

WIZERUNEK NAUKOWCA

grudzień 2018

5

szkolenie228 dni do rozpoczęcia

MARKETING NA FACEBOOKU OD POSTÓW PO REKLAMY

kwiecień 2018

25

szkolenie4 dni do rozpoczęcia

JAK EFEKTYWNIE I SKUTECZNIE WDROŻYĆ RODO

czerwiec 2018

21

warsztaty61 dni do rozpoczęcia

PRZYGOTOWANIE PLANU WDROŻENIA RODO I AUDYT ZGODNOŚCI

sierpień 2018
listopad 2018

14

warsztaty207 dni do rozpoczęcia

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W OŚWIACIE

kwiecień 2018
wrzesień 2018

26

szkolenie158 dni do rozpoczęcia

NOWE PRAWO WODNE A PROCES INWESTYCYJNO-BUDOWLANY

listopad 2018
wrzesień 2018

12

warsztaty144 dni do rozpoczęcia

PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO

26

szkolenie158 dni do rozpoczęcia

UMOWY IT: LICENCJE I PRAWA AUTORSKIE

26

szkolenie158 dni do rozpoczęcia

NOWE PRAWO WODNE A PROCES INWESTYCYJNO-BUDOWLANY

maj 2018
czerwiec 2018

19

szkolenie59 dni do rozpoczęcia

JĘZYK ANGIELSKI W PRAKTYCE PRAWNICZEJ

21

warsztaty61 dni do rozpoczęcia

PRZYGOTOWANIE PLANU WDROŻENIA RODO I AUDYT ZGODNOŚCI

27

szkolenie67 dni do rozpoczęcia

SZACOWANIE AKTYWÓW INTELEKTUALNYCH

wrzesień 2018