nasze szkolenia
wrzesień 2022
październik 2022
grudzień 2022
sierpień 2022

24

szkolenie on-line55 dni do rozpoczęcia

ARCHIWUM ZAKŁADOWE

listopad 2022

8

szkolenie on-line131 dni do rozpoczęcia

RODO W ARCHIWACH

23

szkolenie on-line146 dni do rozpoczęcia

ARCHIWIZACJA WSPÓŁCZESNEJ DOKUMENTACJI

czerwiec 2022

30

szkolenie on-line0 dni do rozpoczęcia

PRAWO AUTORSKIE W DZIAŁALNOŚCI WYDAWNICZEJ

sierpień 2022

10

szkolenie on-line41 dni do rozpoczęcia

PRAWO AUTORSKIE W DZIAŁALNOŚCI WYDAWNICZEJ

23

szkolenie on-line54 dni do rozpoczęcia

UMOWY IT - LICENCJE OPEN SOURCE I OPEN CONTENT

24

szkolenie on-line55 dni do rozpoczęcia

ARCHIWUM ZAKŁADOWE

31

szkolenie on-line62 dni do rozpoczęcia

COOKIES W PRAKTYCE – ASPEKTY TECHNICZNE I PRAWNE

sierpień 2022

23

szkolenie on-line54 dni do rozpoczęcia

UMOWY IT - LICENCJE OPEN SOURCE I OPEN CONTENT

24

szkolenie on-line55 dni do rozpoczęcia

ARCHIWUM ZAKŁADOWE

31

szkolenie on-line62 dni do rozpoczęcia

COOKIES W PRAKTYCE – ASPEKTY TECHNICZNE I PRAWNE

październik 2022

18

szkolenie on-line110 dni do rozpoczęcia

PRAWNE ASPEKTY CYBERBEZPIECZEŃSTWA

19

szkolenie on-line111 dni do rozpoczęcia

PROWADZENIE I ARCHIWIZACJA DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ

listopad 2022

8

szkolenie on-line131 dni do rozpoczęcia

RODO W ARCHIWACH

15

szkolenie on-line138 dni do rozpoczęcia

UMOWY IT - USŁUGI INFORMATYCZNE

sierpień 2022

24

szkolenie on-line55 dni do rozpoczęcia

ARCHIWUM ZAKŁADOWE

25

szkolenie on-line56 dni do rozpoczęcia

PRAWO AUTORSKIE W PRODUKCJI FILMU DOKUMENTALNEGO

listopad 2022

15

szkolenie on-line138 dni do rozpoczęcia

UMOWY IT - USŁUGI INFORMATYCZNE

22

szkolenie on-line145 dni do rozpoczęcia

PRAWO AUTORSKIE W PRODUKCJI FILMU FABULARNEGO

23

szkolenie on-line146 dni do rozpoczęcia

ARCHIWIZACJA WSPÓŁCZESNEJ DOKUMENTACJI

lipiec 2022

6

szkolenie on-line6 dni do rozpoczęcia

RODO W ARCHIWACH

lipiec 2022

6

szkolenie on-line6 dni do rozpoczęcia

RODO W ARCHIWACH

sierpień 2022

24

szkolenie on-line55 dni do rozpoczęcia

ARCHIWUM ZAKŁADOWE

30

szkolenie on-line61 dni do rozpoczęcia

PROWADZENIE BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ

październik 2022

18

szkolenie on-line110 dni do rozpoczęcia

ELEKTRONICZNE USŁUGI PUBLICZNE – JAK KORZYSTAĆ Z EPUAP

19

szkolenie on-line111 dni do rozpoczęcia

PROWADZENIE I ARCHIWIZACJA DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ

25

szkolenie on-line117 dni do rozpoczęcia

ARCHIWIZACJA DOKUMENTACJI W SĄDZIE

25

seminarium on-line117 dni do rozpoczęcia

ARCHIWIZACJA DOKUMENTACJI ELEKTRONICZNEJ

lipiec 2022

6

szkolenie on-line6 dni do rozpoczęcia

RODO W ARCHIWACH

wrzesień 2022
listopad 2022

8

szkolenie on-line131 dni do rozpoczęcia

RODO W ARCHIWACH

lipiec 2022
sierpień 2022
wrzesień 2022

1

szkolenie on-line63 dni do rozpoczęcia

KPA PO ZMIANACH

6

szkolenie on-line68 dni do rozpoczęcia

KONTRAKTY B2B DLA PERSONELU IT

7

szkolenie on-line69 dni do rozpoczęcia

PRAWO AUTORSKIE W INTERNECIE

październik 2022

5

szkolenie on-line97 dni do rozpoczęcia

CLOUD COMPUTING – NAJNOWSZE TENDENCJE I ZMIANY PRAWNE

6

szkolenie on-line98 dni do rozpoczęcia

NOWE PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W PRAKTYCE

11

szkolenie on-line103 dni do rozpoczęcia

DORĘCZENIA ELEKTRONICZNE – stan aktualny i perspektywy

listopad 2022
grudzień 2022