o nas

Centrum Promocji Informatyki ma historię tak długą, jak długi jest czas rozwoju branży teleinformatycznej. W 1987 roku (jako Klub Użytkowników Mikrokomputerów Profesjonalnych) zorganizowaliśmy pierwszą w Polsce konferencję dotyczącą profesjonalnych zastosować PC i od tej pory nieustająco jesteśmy, jedną z wiodących firm, na rynku szkoleń i promocji teleinformatyki.

Zarząd Centrum Promocji Informatyki to zapewne jeden z nielicznych w branży przypadków bezkonfliktowej współpracy już od 1987 roku.

Andrzej Jabłoński

Prezes Zarządu
i twórca pomysłów na tematy i formy funkcjonowania CPI.

"Nie jestem specjalistą w zakresie informatyki lub telekomunikacji, ale wiem, jakie są potrzeby promocyjne tej branży i wciąż uczę się, jak te potrzeby spełniać w możliwie efektywny i atrakcyjny sposób."

–Andrzej Jabłoński

Iwona Nowosielska

Wiceprezes Zarządu
oraz alfa i omega spraw firmy (zarządzanie logistyką i finansami, koordynacja imprez oraz kontakty z kluczowymi klientami).

"W firmie czuję się jak w domu. Wiem, że moja praca przynosi wymierne korzyści CPI oraz wszystkim w niej zatrudnionym i współpracownikom. Dlatego lubię to, co robię a sukcesy i podziękowania adresatów naszych działań, są dla mnie największą satysfakcją."

–Iwona Nowosielska