nasze szkolenia
marzec 2020
styczeń 2020

29

szkolenie2 dni do rozpoczęcia

RODO W ARCHIWACH

marzec 2020
maj 2020

6

szkolenie100 dni do rozpoczęcia

UMOWY IT - LICENCJE OPEN SOURCE I OPEN CONTENT

7

warsztaty101 dni do rozpoczęcia

MONITORING WIZYJNY A RODO

styczeń 2020

29

szkolenie2 dni do rozpoczęcia

RODO W ARCHIWACH

maj 2020

6

szkolenie100 dni do rozpoczęcia

UMOWY IT - LICENCJE OPEN SOURCE I OPEN CONTENT

7

warsztaty101 dni do rozpoczęcia

MONITORING WIZYJNY A RODO

27

szkolenie121 dni do rozpoczęcia

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W BHP

luty 2020

12

szkolenie16 dni do rozpoczęcia

PRAWO AUTORSKIE W MUZEUM

kwiecień 2020

22

szkolenie86 dni do rozpoczęcia

PRAWO AUTORSKIE W INTERNECIE

29

szkolenie93 dni do rozpoczęcia

UMOWY IT - USŁUGI INFORMATYCZNE

30

warsztaty94 dni do rozpoczęcia

NEGOCJOWANIE UMÓW PRAWNO-AUTORSKICH Z KLIENTAMI

30

szkolenie94 dni do rozpoczęcia

RODO W ARCHIWACH

maj 2020

6

szkolenie100 dni do rozpoczęcia

UMOWY IT - LICENCJE OPEN SOURCE I OPEN CONTENT

7

warsztaty101 dni do rozpoczęcia

MONITORING WIZYJNY A RODO

27

szkolenie121 dni do rozpoczęcia

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W BHP

czerwiec 2020

23

szkolenie148 dni do rozpoczęcia

ARCHIWUM ZAKŁADOWE

30

szkolenie155 dni do rozpoczęcia

FOTOGRAFIA - PRAWO AUTORSKIE, WIZERUNEK I DOBRA OSOBISTE

styczeń 2020

29

szkolenie2 dni do rozpoczęcia

RODO W ARCHIWACH

maj 2020

6

szkolenie100 dni do rozpoczęcia

UMOWY IT - LICENCJE OPEN SOURCE I OPEN CONTENT

7

warsztaty101 dni do rozpoczęcia

MONITORING WIZYJNY A RODO

27

szkolenie121 dni do rozpoczęcia

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W BHP

czerwiec 2020

3

szkolenie128 dni do rozpoczęcia

PUBLIKOWANIE NAUKOWE

marzec 2020

31

szkolenie64 dni do rozpoczęcia

OBIEG I ARCHIWIZACJA DOKUMENTACJI

styczeń 2020

29

szkolenie2 dni do rozpoczęcia

RODO W ARCHIWACH

marzec 2020

10

szkolenie43 dni do rozpoczęcia

SZACOWANIE RYZYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

24

szkolenie57 dni do rozpoczęcia

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W BHP

kwiecień 2020

1

forum65 dni do rozpoczęcia

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W SEKTORZE SĄDOWYM

23

szkolenie87 dni do rozpoczęcia

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W BIBLIOTEKACH

30

szkolenie94 dni do rozpoczęcia

RODO W ARCHIWACH

maj 2020

7

warsztaty101 dni do rozpoczęcia

MONITORING WIZYJNY A RODO

27

szkolenie121 dni do rozpoczęcia

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W BHP

czerwiec 2020

23

szkolenie148 dni do rozpoczęcia

SZACOWANIE RYZYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

marzec 2020

31

szkolenie64 dni do rozpoczęcia

NOWE PRAWO WODNE A PROCES INWESTYCYJNO-BUDOWLANY

marzec 2020
maj 2020

6

szkolenie100 dni do rozpoczęcia

UMOWY IT - LICENCJE OPEN SOURCE I OPEN CONTENT

7

warsztaty101 dni do rozpoczęcia

MONITORING WIZYJNY A RODO

maj 2020
luty 2020

26

szkolenie30 dni do rozpoczęcia

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W ZATRUDNIENIU

26

szkolenie30 dni do rozpoczęcia

PRAWO AUTORSKIE W BIBLIOTEKACH

marzec 2020
kwiecień 2020