kontakt
Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o.
ul. Pory 78, I piętro
02-757 Warszawa

  • NIP: 526-020-98-40
  • REGON: 011021226
  • KRS: 0000208659


telefon:
  • 22 355 86 80
  • 506 178 228
faks:
  • 22 355 86 79

NAPISZ DO NAS !

Administratorem danych osobowych jest Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-757) przy ul. Pory 78 piętro 1, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XVI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000208659. Dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie (art. 23 ust. 1 pkt 3 i 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych [Dz. U. 2016 r. poz. 922. z późn. zm.], dalej jako: "u.o.d.o.", a po 25 maja 2018 r. – art. 6 ust. 1 lit. b i f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej jako: "RODO"). Dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą, a po tym okresie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie.