szkolenie on-line

9
lutego
2022

PRZECIWDZIAŁANIE PRANIU PIENIĘDZY I FINANSOWANIE TERRORYZMU PO ZMIANACH

20 dni do rozpoczęciakoordynator: Iwona Nowosielska

W CPI SZKOLIMY ON-LINE więcej ...

PARP dofinansowuje szkolenia CPI

30 marca 2021 roku uchwalono znowelizowane przepisy ustawy o przeciwdziałaniu prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, które implementowały regulacje V Dyrektywy AML. Wprowadzonych zostało szereg nowych obowiązków oraz poszerzony został katalog podmiotów, które zobowiązane są wdrożyć i stosować AML w swojej organizacji. Zmiany w AML to nowa lista instytucji obowiązanych, nowe obowiązki nakładane na podmioty uczestniczące w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, a także powiększony katalog podmiotów podlegających obowiązkowemu wpisowi do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.
Podczas szkolenia przedstawione zostaną najistotniejsze obowiązki nakładane na instytucje obowiązane oraz przybliżymy najważniejsze zmiany wynikające z wdrożenia V Dyrektywy AML. Na szkoleniu opowiemy co i w jakiej kolejności należy zrobić, aby zachować zgodność z nowymi wymogami. Podczas szkolenia będziemy odnosili się także do aspektów ochrony danych osobowych pojawiających się w ramach AML.

Do kogo szkolenie jest skierowane
Szkolenie kierowane jest do instytucji obowiązanych, w szczególności ze sfery niefinansowej.

Prelegent
radca prawny Anna Layer-Janiga. Approved Compliance Officer (ACO) oraz Approved AML Officer (AMCLO). Prawnik z ponad siedemnastoletnim doświadczeniem zawodowym. Posiada wieloletnią praktykę w obsłudze dużych i średnich przedsiębiorstw, w tym jako prawnik wewnętrzny. Posiada doświadczenie we wdrażaniu procedur oraz programów zarządzania zgodnością z wymogami prawnymi (Compliance). Odpowiadała za opracowywanie pisemnych standardów i ich wdrażanie. Tworzyła i prowadziła wewnętrze programy szkoleniowe, procesy komunikacji oraz monitorowania wdrażanych rozwiązań.

Program (Czas trwania szkolenia od 09:30 do ok. 14:30)

  • Czym jest pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu?
  • Kogo obejmą nowe obowiązki po nowelizacji – rozszerzony katalog instytucji obowiązanej.
  • Zadania instytucji obowiązanej (w tym ocena ryzyka, monitoring i środki bezpieczeństwa finansowego) i sposób ich realizacji z uwzględnieniem obowiązków wynikających z RODO.
  • Niezbędne dokumenty i procedury.
  • Proces raportowania do organów
  • Jak przebiega kontrola instytucji obowiązanej i jak się można do niej przygotować?
  • Kary administracyjne oraz komu może grozić odpowiedzialność karna.

Termin i Miejsce

Termin:
9 lutego 2022
Miejsce:
szkolenie on-line

Koszt

Koszt udziału jednej osoby wynosi:
  • 790 zł + 23% VAT - przy zgłoszeniach nadesłanych do dnia 28 stycznia
  • 890 zł + 23% VAT - przy zgłoszeniach nadesłanych od dnia 29 stycznia

Informacje dodatkowe

Powyższy koszt obejmuje: udział w szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe i certyfikat w formie PDF.

Warunkiem udziału jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (zakładka "Zgłoszenie"), faksem lub elektronicznie i otrzymanie drogą elektroniczną potwierdzenia udziału ze strony CPI. O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona.

Zapłata i Rezygnacja

Koszt udziału jest płatny na konto CPI, na podstawie potwierdzenia udziału. Faktury będą do odbioru podczas spotkania (przy szkoleniach on-line - elektronicznie).

Rezygnacja z udziału po 2 lutego 2022 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału na podstawie faktury Centrum Promocji Informatyki. Rezygnacja możliwa jest tylko i wyłącznie w formie pisemnej.

Biuro Organizacyjne

Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o.
02-757 Warszawa, ul. Pory 78, I piętro
tel. 506 178 228, fax 22 355 86 79
e-mail:cpi@cpi.com.pl
Dane uczestnika
Dane płatnika

Zobowiązujemy się uregulować koszt udziału jednej osoby w spotkaniu:

Uczestnicy, których udział w spotkaniu jest finansowany ze środków publicznych w co najmniej 70%, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) mogą uzyskać zwolnienie z VAT-u, na podstawie wypełnionego i przesłanego do CPI sp. z o.o. oświadczenia.

Skąd dowiedzieli się Państwo o spotkaniu:

Wyrażam zgodę na dostarczanie mi drogą elektroniczną informacji o rabatach, promocjach i aktualnej ofercie oraz materiałów marketingowo-informacyjnych przez Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o.:Zgoda może zostać odwołana w każdej chwili bez podania przyczyny, bez wpływu na zgodność z prawem działań, które wykonano na podstawie zgody przed jej odwołaniem.

Administratorem danych osobowych jest Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o., KRS: 0000208659, adres: ul. Pory 78, 02-757 Warszawa, tel.: 22 3558680/506178228, e-mail: cpi@cpi.com.pl. Dane osobowe są przetwarzane w celu dokonania zgłoszenia udziału w szkoleniu oraz zawarcia umowy o udział w szkoleniu, realizacji tej umowy i jej rozliczenia, a także w celu prowadzenia kontaktu oraz w celu prowadzenia marketingu produktów i usług własnych. Wysyłka materiałów marketingowych z wykorzystaniem podanych kanałów komunikacji odbywa się na podstawie dodatkowej zgody wyrażonej na podstawie przepisów szczególnych dot. e-prywatności. Dane mogą być również przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami. Dane osobowe udostępniane będą wyłącznie podmiotom świadczącym usługi na naszą rzecz, w tym patronom i sponsorom. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem działań, jakich dokonano przed jej wycofaniem na jej podstawie. Więcej informacji w Polityce Prywatności.