szkolenie on-line

8
grudnia
2021

EFEKTYWNA SPRZEDAŻ ONLINE/OFFLINE

koordynator: Iwona Nowosielska

W CPI SZKOLIMY ON-LINE
Więcej ...

PARP dofinansowuje szkolenia CPI

Cel szkolenia

 • poznanie czterech współczesnych kluczowych modeli sprzedaży offline-online na rynkach B2B i B2C,
 • uświadomienie kluczowych czynników sukcesu w każdym z kluczowych modeli,
 • rozplanowanie metod kształtowania budżetu wsparcia sprzedaży offline i online w praktyce,
 • wykorzystanie narzędzi do efektywnego wyróżnienia swojej firmy na rynku (analiza STP),
 • zaznajomienie się z technikami, metodami wsparcia sprzedaży w sieci i metodami rozliczeń,
 • sprawdzenie własnych umiejętności pozyskiwania szans sprzedażowych (aktywna gra symulacyjna).

Korzyści

 • dopasowanie modelu działalności swojej firmy do jednego – lub kilku – efektywnych modeli sprzedaży offline/online,
 • weryfikacja wykorzystywanych narzędzi wsparcia sprzedaży do nowych wymagań rynkowych,
 • inspiracje, benchmarki i case studies pozwalające na adaptację rozwiązań wykorzystywanych przez inne firmy w swojej działalności,
 • sprawdzenie własnych umiejętności pozyskiwania szans sprzedażowych.

Do udziału w szkoleniu zapraszamy

 • ekspertów i specjalistów ds. e-marketingu i marketingu odpowiedzialnych za wspieranie sprzedaży w formule offline i online,
 • specjalistów z działów marketingu, sprzedaży, HR, project managerów poszukujących wiedzy i inspiracji w obszarze wsparcia sprzedaży,
 • menedżerów i dyrektorów nadzorujących komunikację marketingową i sprzedaż.

Metodologia

 • metoda learning by doing – doświadczanie efektywności i adaptacja do codziennych działań
 • aktywne narzędzia (m.in. w Excelu) do wykorzystania przez uczestników w codziennej pracy
 • dyskusje i warsztaty ukierunkowane na rozwiązania dla konkretnych rynków B2B i B2C
 • prezentacja narzędzi i inspiracji oraz modeli biznesowych
 • e-booki i dodatkowe źródła wiedzy dla uczestników warsztatów
 • warsztaty i gry symulacyjne (indywidualne lub zespołowe) ukierunkowane na pozyskiwanie szans sprzedażowych online w praktyce

Szkolenie prowadzi: Michał Dziekoński, ekspert marketingu off/on-line z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem, wykładowca na studiach MBA, prowadzący firmę Markea / Business Games Institute – wykorzystującą aktywne autorskie gry symulacyjne w edukacji menedżerskiej.

Czas trwania szkolenia do godz. 9.00 do ok. 15.00

Wprowadzenie do modeli efektywności sprzedaży off/on

 • doświadczenia i profil biznesowy (off/on) firm i i instytucji uczestników warsztatów
 • strategie sprzedaży w ujęciu produkt/rynek
 • ukierunkowanie modelu sprzedaży w zależności od portfela produktów
 • STP (segmentacja-targeting-pozycjonowanie) i wyróżnienie na tle konkurencji – praktyczne narzędzia do wykorzystania w codziennej pracy
Nowe kluczowe systemy efektywnej sprzedaży B2B/B2C
 • nowe podejście do obsługi klientów wg czterech ścieżek zakupowych: tradycyjno-relacyjnym, ROPO, showrooming oraz e-commerce
 • segmentacja klientów B2B i B2C a efektywne modele sprzedaży
 • strategia działań na rynku tradycyjnym B2B i B2C – elementy digitalizacji w realizowanych strategiach
 • e-commerce – warunki wdrożenia i kluczowe czynniki sukcesu
Modele hybrydowe sprzedaży w praktyce i planowanie działań wdrożeniowych
 • hybrydowe modele sprzedaży – jak efektywnie zarządzać sprzedażą off-on oraz on-off (w ujęciu showrooming i empirystycznym-ROPO)
 • ścieżki decyzyjne klientów w praktyce i zaufanie do różnych źródeł informacji o produktach i usługach
 • nowe planowanie budżetu wsparcia sprzedaży w praktyce – z wykorzystaniem narzędzi offline/online
 • od strategii do realizacji – jak wdrożyć aktywne działania off-on w praktyce – praktyczne narzędzia do wykorzystania w codziennej pracy
Pozyskiwanie klientów online w praktyce – doświadczanie symulacji rynkowej online
 • narzędzia i techniki wsparcia sprzedaży online w praktyce
 • nowy próg rentowności w praktyce – metody rozliczania działań sprzedażowych online
 • samodzielne (lub zespołowe) planowanie budżetu wsparcia sprzedaży online
 • zasięgi i konwersja działań online – wyniki symulacji rynkowej
 • wnioski i rekomendacje do wykorzystania w codziennej pracy uczestników szkolenia

Michał Dziekoński

Ekspert marketingu off/on-line z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem, wykładowca na studiach MBA, prowadzący firmę Markea / Business Games Institute – wykorzystującą aktywne autorskie gry symulacyjne w edukacji menedżerskiej.