szkolenie on-line
SZKOLIMY JUŻ 32 LATA, ZAUFAŁO NAM PONAD 100 000 OSÓB

2
września
2021

Zasady stosowania 50% KUP do przychodów z praw autorskich i praw do artystycznych wykonań - zgodnie z interpretacją ogólną Ministra Finansów

koordynator: Iwona Nowosielska

W CPI SZKOLIMY ON-LINE
Więcej ...

PARP dofinansowuje szkolenia CPI

Przedmiotem przygotowanych dla Państwa warsztatów będzie omówienie – na przykładach z wieloletniej praktyki – zagadnień dotyczących zasad i warunków stosowania i rozliczania 50 % kosztów uzyskania przychodów z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych lub rozporządzania przez nich tymi prawami. Z uwagi na to, iż w działalności branży IT, badawczo-rozwojowej, a także w działalności instytucji kultury (domów kultury, teatrów, muzeów, filharmonii), branży wydawniczej, audiowizualnej (twórczość i produkcja audiowizualna i audialna), artystycznej (aktorzy, reżyserzy, scenarzyści, muzycy, instrumentaliści) i kreatywnej (reklama, architektura, projektowanie, design) zatrudniani są pracownicy/zleceniobiorcy – twórcy lub artyści, kapitalne znaczenie dla działalności tych podmiotów ma zarówno prawidłowe konstruowanie umów o pracę lub cywilnoprawnych zawieranych z twórcami/artystami, jak i ich rozliczanie, w szczególności w zakresie preferencyjnych kosztów uzyskania przychodów. Poszczególne zagadnienia dotyczące prawidłowego stosowania 50 % kosztów uzyskania przychodów w działalności w.w. branż zostaną przedstawione i omówione na przykładach z orzecznictwa sądowego i ze szczególnym uwzględnieniem wytycznych zawartych w interpretacji ogólnej wydanej 15 września 2020 roku przez Ministra Finansów w sprawie stosowania 50 % kosztów do honorarium autorskiego, rozstrzygającej niektóre wątpliwości w zakresie warunków stosowania tych kosztów.

Warsztaty polecamy:
1. podmiotom, które w ramach prowadzonej działalności kontraktują z twórcami lub artystami wykonawcami na podstawie umów cywilnoprawnych (o dzieło lub zlecenia), a także zatrudniają pracowników – twórców, naukowców, programistów, artystów;
2. osobom zajmującym się przygotowywaniem i rozliczaniem umów, pracownikom działów HR, księgowości oraz prawnikom.

Szkolenie przeprowadzi: Joanna Karasińska, radca prawny w Kancelarii Prawnej Bukowski i Wspólnicy w Krakowie

Czas trwania szkolenia: od 09:00 do 15:00

Program szkolenia

 1. Warunki konieczne dla stosowania preferencyjnych 50 % kosztów uzyskania przychodów:
  • zakres podmiotowy i przedmiotowy;
  • rodzaje działalności twórczej i artystycznej uprawniające do stosowania 50 % KUP;
  • zagadnienia kwalifikowania rezultatów do poszczególnych rodzajów działalności twórczej lub artystycznej;
  • ograniczenie kwotowe, obowiązki płatników.
 2. Źródła przychodów – stosunek pracy, działalność wykonywana osobiście (umowy zlecenia i o dzieło), działalność gospodarcza, prawa majątkowe i zasady prawidłowej kwalifikacji do źródła przychodów w kontekście stosowania 50 % KUP.
 3. Warunki i wytyczne w zakresie stosowania 50 % KUP zawarte w interpretacji ogólnej Ministra Finansów z 15 września 2020 roku w sprawie stosowania 50 % kosztów do honorarium autorskiego.
 4. Stosowanie i rozliczanie 50 % KUP w stosunkach pracowniczych, w tym:
  • pracownik – twórca oraz regulacja szczególna dotycząca pracowników – programistów, pracowników naukowych;
  • ustalanie wysokości honorarium – zasady i problemy prawne;
  • dokumentacja uprawniająca do stosowania 50 % KUP i zasady jej prowadzenia;
 5. 50 % koszty uzyskania przychodów w ramach umów cywilnoprawnych, w tym wymagania formalne w zakresie postanowień zawieranych umów o dzieło/zlecenia.
 6. Rekomendacje w zakresie wdrożenia i stosowania 50 % kosztów uzyskania przychodów z uwzględnieniem specyfiki branży IT, badawczo – rozwojowej, artystycznej, kreatywnej, wydawniczej, audiowizualnej i działalności instytucji kultury.

Joanna Karasińska

Radca prawny w Kancelarii Bukowski i Wspólnicy Sp.k.
W ramach praktyki zawodowej zajmuje się świadczeniem bieżącego wsparcia prawnego dla przedsiębiorców z różnych branż, wspólników i organów spółek handlowych, fundacji i stowarzyszeń, instytucji kultury, biur podróży.
Doradza w zakresie prawa autorskiego, a także w wąskiej dziedzinie prawa związanej z zagadnieniami podatkowymi praw własności intelektualnej, w tym ich preferencyjnego opodatkowania, oraz transferu tych praw, w tym wnoszenia ich do spółek w formie aportów. Specjalizuje się w kwestiach opodatkowania honorariów autorskich uzyskiwanych w kraju i za granicą, w tym stosowania 50 % kosztów uzyskania przychodów oraz w zagadnieniach dotyczących konstruowania umów autorskoprawnych zawieranych z twórcami i artystami, w tym ich ozusowania.
Prowadzi bieżące doradztwo prawne dla biur podróży oraz branży MICE. Przygotowuje umowy o imprezy i usługi turystyczne z klientami indywidualnymi i biznesowymi.
Prowadzi specjalistyczne szkolenia dotyczące podatkowych aspektów praw własności intelektualnej oraz konstruowania umów, w tym umów o dzieło a także warsztaty z zakresu umów w działalności biur podróży.