szkolenie on-line

19
maja
2021

DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ A OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

koordynator: Iwona Nowosielska

NOWA FORMA SZKOLEŃ W CPI
Szkolenia zdalne to nowe rozwiązanie, które idealnie sprawdzi się w obecnej sytuacji epidemicznej. Bez wychodzenia z domu możesz skorzystać ze specjalistycznej wiedzy naszych prelegentów.
Nie ma potrzeby podróżowania i gromadzenia się w większych grupach. Szkolenia zdalne posiadają wszystkie atuty szkoleń stacjonarnych, bez konieczności dojazdu do naszych sal szkoleniowych.
Więcej ...

PARP dofinansowuje szkolenia CPI

Dostęp do informacji publicznej i ochrona danych osobowych często traktowane są jako prawa przeciwstawne i pozostające w konflikcie, tymczasem ocena ta jest mocno jednostronna i nie oddaje całokształtu problematyki współstosowania tychże regulacji. Dostęp do informacji publicznej musi być realizowany w zgodzie z przepisami RODO, które określa nie tylko zasady dopuszczalności przetwarzania danych osobowych, ale i obowiązki dotyczące rozwiązań techniczno-organizacyjnych, które przy realizacji dostępu muszą być wykonywane. Wiele wątpliwości budzi także zagadnienie dostępu do informacji o osobach pełniących funkcje publiczne. Wszystkie te kwestie poruszone zostaną podczas szkolenia.

Adresaci szkolenia: inspektorzy ochrony danych osobowych, specjaliści ds. dostępu do informacji publicznej, osoby odpowiedzialne za otwieranie danych publicznych, osoby odpowiadające na wnioski o dostęp do informacji publicznej

Szkolenie poprowadzi: dr Marlena Sakowska-Baryła, radca prawny i partner w Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelaria Radców Prawnych

Czas trwania szkolenia: od 09:00 do ok. 15:00

Program szkolenia:

 1. Dostęp do informacji publicznej i ochrona danych osobowych - podstawa prawna i charakterystyka praw:
  • współstosowanie - wzajemny stosunek podstaw prawnych - RODO i ustawy o dostępie do informacji publicznej,
  • zakres podmiotowy praw.
 2. Relacje prawa do ochrony danych osobowych i prawa dostępu do informacji publicznej:
  • art. 86 RODO – gwarancje dla ochrony danych osobowych i dostępu do dokumentów urzędowych,
  • przesłanki ograniczeń korzystania z prawa dostępu do informacji publicznej – czy prywatność to to samo, co dane osobowe,
  • zakres udostępnienia danych osobowych osób pełniących funkcje publiczne – czy RODO wpływa na zakres udostepnienia.
 3. Podstawy przetwarzania danych osobowych przy realizacji dostępu do informacji publicznej:
  • przesłanki dopuszczalności przetwarzania danych osobowych wynikające z RODO,
  • rozliczalność przetwarzania danych w przypadku dostępu do informacji publicznej może obejmować dostęp do danych osobowych?
 4. Uprawnienia kształtujące prawo dostępu do informacji publicznej a ochrona danych osobowych:
  • formy dostępu do informacji publicznej,
  • przetwarzanie danych osobowych przy realizacji dostępu do posiedzeń organów kolegialnych pochodzących z powszechnych wyborów.
 5. Ogłaszanie informacji publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej.
 6. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek.
 7. Podmiot zobowiązany na gruncie ustawy o dostępie do informacji publicznej a administrator według RODO.

Marlena Sakowska-Baryła

Jest doktorem nauk prawnych, radcą prawnym, partnerem w Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelarii Radców Prawnych Sp.p., wiceprezeską SBC Inspektor Sp. z o.o. oraz redaktorem naczelnym kwartalnika "ABI Expert”, członkinią kadry naukowej Instytutu Prawa Nowych Technologii i Ochrony Danych Osobowych na Uczelni Łazarskiego, wiceprezeską i członkinią założycielką Stowarzyszenia Praktyków Ochrony Danych (SPOD).
Specjalizuje się w ochronie danych osobowych, dostępie do informacji publicznej, ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, prawie konstytucyjnym i samorządowym.
Pod jej redakcją powstał komentarz do RODO – „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych”, C.H. Beck 2018.
Jest autorką kilkudziesięciu publikacji z zakresu ochrony danych osobowych i prawa informacyjnego, w tym pierwszej na rynku książki o tematyce ochrony danych w pracy zdalnej – „Ochrona danych osobowych w warunkach pracy zdalnej”, Wolters Kluwer, 2020
Bierze czynny udział w konferencjach naukowych oraz branżowych seminariach poświęconych ww. problematyce. Jest autorką koncepcji merytorycznych cyklicznych forów branżowych. Wykłada na Uniwersytecie Łódzkim, Uniwersytecie Wrocławskim, Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, w Uczelni Łazarskiego, Akademii Leona Koźmińskiego, w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, w Wyższej Szkole Bankowej w Warszawie oraz w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej.
Prowadzi kanał na YouTube popularyzujący ochronę danych osobowych, prawo informacyjne i nowe technologie.
Jako ABI organizowała i nadzorowała system ochrony danych osobowych, obecnie uczestniczy we wdrożeniach i audytach systemów ochrony danych osobowych.
W przeprowadzonych przez nią szkoleniach wzięło udział ponad 20 000 uczestników.
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/dr-marlena-sakowska-bary%C5%82a-1b3010198/
YT: https://www.youtube.com/channel/UCGkOpbf1ZgSYXkW1BAZBm3A
FB: https://www.facebook.com/sakowskabarylaradcaprawny/
Instagram: https://www.instagram.com/marlenasakowskabaryla/