szkolenie on-line

25
stycznia
2021

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W WARUNKACH PRACY ZDALNEJ

koordynator: Iwona Nowosielska

NOWA FORMA SZKOLEŃ W CPI
Szkolenia zdalne to nowe rozwiązanie, które idealnie sprawdzi się w obecnej sytuacji epidemicznej. Bez wychodzenia z domu możesz skorzystać ze specjalistycznej wiedzy naszych prelegentów.
Nie ma potrzeby podróżowania i gromadzenia się w większych grupach. Szkolenia zdalne posiadają wszystkie atuty szkoleń stacjonarnych, bez konieczności dojazdu do naszych sal szkoleniowych.
Więcej ...

PARP dofinansowuje szkolenia CPI

W warunkach pracy zdalnej ochrona danych osobowych ma swoją specyfikę i wymaga odpowiedniego uwzględnienia w rozwiązaniach technicznych i organizacyjnych. Praca zdalna jest rozwiązaniem, które obecnie wykorzystywane jest bardzo często zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym, pojawiła się jako jeden z instrumentów służących pracodawcom do zapewnienia bezpieczeństwa personelowi oraz ciągłości działania w dobie pandemii covid-19. Konieczność niestacjonarnego wykonywania zadań wiąże się z koniecznością podjęcia odpowiednich działań związanych z zapewnieniem adekwatnej ochrony danych osobowych w tych warunkach. Kwestie te omówiłam w mojej książce pt. „Ochrona danych osobowych w warunkach pracy zdalnej”, Wolters Kluwer 2020, a w praktyce z problemami pracy zdalnej mam do czynienia w związku obsługą prawną wielu klientów, którzy zmuszeni są zapewniać rozliczalność ochrony danych przy pracy zdalnej.

Adresaci szkolenia: inspektorzy ochrony danych osobowych, specjaliści ds. kadr, osoby odpowiedzialne za ochronę danych osobowych, osoby odpowiedzialne za organizację pracy.

Szkolenie poprowadzi: dr Marlena Sakowska-Baryła, radca prawny i partner w Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelaria Radców Prawnych

Czas trwania szkolenia: od godz. 9.00 do ok. 15.00

Program szkolenia:

  • podstawy prawne pracy zdalnej oraz przetwarzania danych osobowych w jej warunkach,
  • polecenie pracy zdalnej oraz upoważnienia i polecenia przetwarzania danych osobowych,
  • wpływ pracy zdalnej na stosowane procedury z zakresu ochrony danych osobowych,
  • wpływ pracy zdalnej na zakres przetwarzania danych osobowych,
  • wpływ pracy zdalnej na treść rejestru przetwarzania danych osobowych,
  • rozwiązania dotyczące sprzętu, dokumentów, komunikacji,
  • kontrola pracowników,
  • procedury kryzysowe,
  • naruszenia ochrony danych osobowych w związku z pracą zdalną,
  • wideokonferencje a ochrona danych osobowych i ochrona dóbr osobistych.

Marlena Sakowska-Baryła

Jest doktorem nauk prawnych, radcą prawnym, partnerem w Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelarii Radców Prawnych Sp.p., wiceprezeską SBC Inspektor Sp. z o.o. oraz redaktorem naczelnym kwartalnika "ABI Expert”, członkinią kadry naukowej Instytutu Prawa Nowych Technologii i Ochrony Danych Osobowych na Uczelni Łazarskiego, wiceprezeską i członkinią założycielką Stowarzyszenia Praktyków Ochrony Danych (SPOD).
Specjalizuje się w ochronie danych osobowych, dostępie do informacji publicznej, ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, prawie konstytucyjnym i samorządowym.
Pod jej redakcją powstał komentarz do RODO – „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych”, C.H. Beck 2018.
Jest autorką kilkudziesięciu publikacji z zakresu ochrony danych osobowych i prawa informacyjnego, w tym pierwszej na rynku książki o tematyce ochrony danych w pracy zdalnej – „Ochrona danych osobowych w warunkach pracy zdalnej”, Wolters Kluwer, 2020
Bierze czynny udział w konferencjach naukowych oraz branżowych seminariach poświęconych ww. problematyce. Jest autorką koncepcji merytorycznych cyklicznych forów branżowych. Wykłada na Uniwersytecie Łódzkim, Uniwersytecie Wrocławskim, Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, w Uczelni Łazarskiego, Akademii Leona Koźmińskiego, w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, w Wyższej Szkole Bankowej w Warszawie oraz w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej.
Prowadzi kanał na YouTube popularyzujący ochronę danych osobowych, prawo informacyjne i nowe technologie.
Jako ABI organizowała i nadzorowała system ochrony danych osobowych, obecnie uczestniczy we wdrożeniach i audytach systemów ochrony danych osobowych.
W przeprowadzonych przez nią szkoleniach wzięło udział ponad 20 000 uczestników.
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/dr-marlena-sakowska-bary%C5%82a-1b3010198/
YT: https://www.youtube.com/channel/UCGkOpbf1ZgSYXkW1BAZBm3A
FB: https://www.facebook.com/sakowskabarylaradcaprawny/
Instagram: https://www.instagram.com/marlenasakowskabaryla/