szkolenie on-line

4
lutego
2021

ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW W IT I CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

10 dni do rozpoczęciakoordynator: Iwona Nowosielska

NOWA FORMA SZKOLEŃ W CPI
Szkolenia zdalne to nowe rozwiązanie, które idealnie sprawdzi się w obecnej sytuacji epidemicznej. Bez wychodzenia z domu możesz skorzystać ze specjalistycznej wiedzy naszych prelegentów.
Nie ma potrzeby podróżowania i gromadzenia się w większych grupach. Szkolenia zdalne posiadają wszystkie atuty szkoleń stacjonarnych, bez konieczności dojazdu do naszych sal szkoleniowych.
Więcej ...

PARP dofinansowuje szkolenia CPI

Podczas szkolenia zostaną omówione w sposób praktyczny procedury zatrudnienia na podstawie ewidencji oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcom, zezwoleń na pracę/pobyt i pracę oraz delegowania cudzoziemców. W czasie szkolenia uczestnicy poznają wszystkie schematy i procedury pobytu i zatrudnienia cudzoziemców. Szkolenie zostało tak przygotowane, aby uwzględniało zarówno potrzeby osób zaawansowanych w tematyce zatrudniania cudzoziemców jak i osób początkujących.

Grupa docelowa: pracownicy działu kadr, pracownicy administracji publicznej pracujący w Wydziale ds. Cudzoziemców, osoby chcące poszerzyć swoją wiedzę o procedurę obowiązującą przy zatrudnianiu cudzoziemców

Szkolenie przeprowadzi: Michał Wysłocki, Dyrektor Działu Prawa Imigracyjnego, Ekspert Business Centre Club do spraw legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce Reprezentuje polskich i zagranicznych pracodawców, w tym spółki skarbu państwa, w postępowaniach legalizujących pobyt i pracę cudzoziemców w Polsce. Zarządza projektami związanymi z powierzaniem wykonywania pracy cudzoziemcom w Polsce, a także audytami sprawdzającymi legalność zatrudnienia pracowników cudzoziemskich. Prowadzi szkolenia z zakresu legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców skierowane do właścicieli firm i osób zarządzających kadrami w firmach będących największymi w Polsce pracodawcami, w tym dla członków Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami i Business Centre Club. Współtwórca Grupy HR Loży Katowickiej BCC. Reprezentuje interesy polskich pracodawców w konsultacjach społecznych, wywierając wpływ na kształt przepisów dot. zatrudniania cudzoziemców w Polsce. Członek zespołu roboczego ds. legalizacji pobytu i zatrudnienia cudzoziemców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców. Członek Powiatowej Rady Rynku Pracy w Katowicach. Partner merytoryczny Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami oraz doradca Prezesa Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach w zakresie zatrudniania cudzoziemców w Polsce. Częsty uczestnik i panelista konferencji poświęconych powierzaniu pracy cudzoziemcom, takich jak Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Katowicach, PulsHR_Day w Katowicach, Recruitment Days w Warszawie i konferencji branżowych. Autor wypowiedzi i artykułów m.in. dla Rzeczpospolitej, Polskiego Radia, Radia TOK FM, Newserii, TVN BiŚ, Pulsu Biznesu, czy MyCompany Polska. Laureat nagrody publiczności w organizowanym przez Międzynarodową Organizację ds. Migracji konkursie Złote Wachlarze 2018, za działania promujące uregulowane migracje zarobkowe w sektorze biznesu.

Czas trwania szkolenia: od 09:00 do ok. 13:00

Program:

  • Podstawy powierzania legalnego wykonywania pracy cudzoziemcom w Polsce.
  • Rodzaje wiz, zezwoleń na pracę i zezwoleń na pobyt.
  • Koordynowanie legalności pracy z legalnością pobytu cudzoziemca w Polsce.
  • Blue Card dla cudzoziemców posiadających wysokie kwalifikacje – jakie korzyści dla cudzoziemca, a jakie dla firmy?
  • Zawody zwolnione z informacji starosty – na jakie stanowiska legalizacja jest łatwiejsza?
  • Planowanie awansu cudzoziemca w kontekście zmiany posiadanych zezwoleń.
  • COVID-19: na czym polegają i kogo dotyczą ograniczenia w przekraczaniu polskiej granicy?
  • COVID-19: jak przedłużyć legalność pobytu i pracy cudzoziemców wobec zamkniętych urzędów?
  • COVID-19: jaki wpływ na zatrudnianie cudzoziemców ma „tarcza antykryzysowa”?

Michał Wysłocki

Dyrektor Działu Prawa Imigracyjnego, Ekspert Business Centre Club do spraw legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce
Reprezentuje polskich i zagranicznych pracodawców, w tym spółki skarbu państwa, w postępowaniach legalizujących pobyt i pracę cudzoziemców w Polsce. Zarządza projektami związanymi z powierzaniem wykonywania pracy cudzoziemcom w Polsce, a także audytami sprawdzającymi legalność zatrudnienia pracowników cudzoziemskich. Prowadzi szkolenia z zakresu legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców skierowane do właścicieli firm i osób zarządzających kadrami w firmach będących największymi w Polsce pracodawcami, w tym dla członków Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami i Business Centre Club. Współtwórca Grupy HR Loży Katowickiej BCC. Reprezentuje interesy polskich pracodawców w konsultacjach społecznych, wywierając wpływ na kształt przepisów dot. zatrudniania cudzoziemców w Polsce. Członek zespołu roboczego ds. legalizacji pobytu i zatrudnienia cudzoziemców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców. Członek Powiatowej Rady Rynku Pracy w Katowicach. Partner merytoryczny Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami oraz doradca Prezesa Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach w zakresie zatrudniania cudzoziemców w Polsce. Częsty uczestnik i panelista konferencji poświęconych powierzaniu pracy cudzoziemcom, takich jak Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Katowicach, PulsHR_Day w Katowicach, Recruitment Days w Warszawie i konferencji branżowych. Autor wypowiedzi i artykułów m.in. dla Rzeczpospolitej, Polskiego Radia, Radia TOK FM, Newserii, TVN BiŚ, Pulsu Biznesu, czy MyCompany Polska. Laureat nagrody publiczności w organizowanym przez Międzynarodową Organizację ds. Migracji konkursie Złote Wachlarze 2018, za działania promujące uregulowane migracje zarobkowe w sektorze biznesu.

Termin i Miejsce

Termin:
4 lutego 2021
Miejsce:
szkolenie on-line

Koszt

Koszt udziału jednej osoby wynosi:
  • 790 zł + 23% VAT

Informacje dodatkowe

Powyższy koszt obejmuje: udział w szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe i certyfikat w formie PDF.

Warunkiem udziału jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (zakładka "Zgłoszenie"), faksem lub elektronicznie i otrzymanie drogą elektroniczną potwierdzenia udziału ze strony CPI. O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona.

Zapłata i Rezygnacja

Koszt udziału jest płatny na konto CPI, na podstawie potwierdzenia udziału. Faktury będą do odbioru podczas spotkania (przy szkoleniach on-line - elektronicznie).

Rezygnacja z udziału po 28 stycznia 2021 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału na podstawie faktury Centrum Promocji Informatyki. Rezygnacja możliwa jest tylko i wyłącznie w formie pisemnej.

Biuro Organizacyjne

Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o.
02-757 Warszawa, ul. Pory 78, I piętro
tel. 506 178 228, fax 22 355 86 79
e-mail:cpi@cpi.com.pl
Dane uczestnika
Dane płatnika

Zobowiązujemy się uregulować koszt udziału jednej osoby w spotkaniu:

Uczestnicy, których udział w spotkaniu jest finansowany ze środków publicznych w co najmniej 70%, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) mogą uzyskać zwolnienie z VAT-u, na podstawie wypełnionego i przesłanego do CPI sp. z o.o. oświadczenia.

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy o udział w szkoleniu oraz w celach reklamowych, promocyjnych i marketingowych związanych z działalnością prowadzoną przez Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. (art. 23 ust. 1 pkt 3 i 5 u.o.d.o.”, a po 25 maja 2018 r. – art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO). Dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą, a po tym okresie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. Dane osobowe udostępniane będą patronom i sponsorom. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w szkoleniu.

Skąd dowiedzieli się Państwo o spotkaniu: