szkolenie on-line

4
lutego
2021

ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW W IT I CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

koordynator: Iwona Nowosielska

NOWA FORMA SZKOLEŃ W CPI
Szkolenia zdalne to nowe rozwiązanie, które idealnie sprawdzi się w obecnej sytuacji epidemicznej. Bez wychodzenia z domu możesz skorzystać ze specjalistycznej wiedzy naszych prelegentów.
Nie ma potrzeby podróżowania i gromadzenia się w większych grupach. Szkolenia zdalne posiadają wszystkie atuty szkoleń stacjonarnych, bez konieczności dojazdu do naszych sal szkoleniowych.
Więcej ...

PARP dofinansowuje szkolenia CPI

Podczas szkolenia zostaną omówione w sposób praktyczny procedury zatrudnienia na podstawie ewidencji oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcom, zezwoleń na pracę/pobyt i pracę oraz delegowania cudzoziemców. W czasie szkolenia uczestnicy poznają wszystkie schematy i procedury pobytu i zatrudnienia cudzoziemców. Szkolenie zostało tak przygotowane, aby uwzględniało zarówno potrzeby osób zaawansowanych w tematyce zatrudniania cudzoziemców jak i osób początkujących.

Grupa docelowa: pracownicy działu kadr, pracownicy administracji publicznej pracujący w Wydziale ds. Cudzoziemców, osoby chcące poszerzyć swoją wiedzę o procedurę obowiązującą przy zatrudnianiu cudzoziemców

Szkolenie przeprowadzi: Michał Wysłocki, Dyrektor Działu Prawa Imigracyjnego, Ekspert Business Centre Club do spraw legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce Reprezentuje polskich i zagranicznych pracodawców, w tym spółki skarbu państwa, w postępowaniach legalizujących pobyt i pracę cudzoziemców w Polsce. Zarządza projektami związanymi z powierzaniem wykonywania pracy cudzoziemcom w Polsce, a także audytami sprawdzającymi legalność zatrudnienia pracowników cudzoziemskich. Prowadzi szkolenia z zakresu legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców skierowane do właścicieli firm i osób zarządzających kadrami w firmach będących największymi w Polsce pracodawcami, w tym dla członków Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami i Business Centre Club. Współtwórca Grupy HR Loży Katowickiej BCC. Reprezentuje interesy polskich pracodawców w konsultacjach społecznych, wywierając wpływ na kształt przepisów dot. zatrudniania cudzoziemców w Polsce. Członek zespołu roboczego ds. legalizacji pobytu i zatrudnienia cudzoziemców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców. Członek Powiatowej Rady Rynku Pracy w Katowicach. Partner merytoryczny Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami oraz doradca Prezesa Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach w zakresie zatrudniania cudzoziemców w Polsce. Częsty uczestnik i panelista konferencji poświęconych powierzaniu pracy cudzoziemcom, takich jak Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Katowicach, PulsHR_Day w Katowicach, Recruitment Days w Warszawie i konferencji branżowych. Autor wypowiedzi i artykułów m.in. dla Rzeczpospolitej, Polskiego Radia, Radia TOK FM, Newserii, TVN BiŚ, Pulsu Biznesu, czy MyCompany Polska. Laureat nagrody publiczności w organizowanym przez Międzynarodową Organizację ds. Migracji konkursie Złote Wachlarze 2018, za działania promujące uregulowane migracje zarobkowe w sektorze biznesu.

Czas trwania szkolenia: od 09:00 do ok. 13:00

Program:

  • Podstawy powierzania legalnego wykonywania pracy cudzoziemcom w Polsce.
  • Rodzaje wiz, zezwoleń na pracę i zezwoleń na pobyt.
  • Koordynowanie legalności pracy z legalnością pobytu cudzoziemca w Polsce.
  • Blue Card dla cudzoziemców posiadających wysokie kwalifikacje – jakie korzyści dla cudzoziemca, a jakie dla firmy?
  • Zawody zwolnione z informacji starosty – na jakie stanowiska legalizacja jest łatwiejsza?
  • Planowanie awansu cudzoziemca w kontekście zmiany posiadanych zezwoleń.
  • COVID-19: na czym polegają i kogo dotyczą ograniczenia w przekraczaniu polskiej granicy?
  • COVID-19: jak przedłużyć legalność pobytu i pracy cudzoziemców wobec zamkniętych urzędów?
  • COVID-19: jaki wpływ na zatrudnianie cudzoziemców ma „tarcza antykryzysowa”?

Michał Wysłocki

Dyrektor Działu Prawa Imigracyjnego, Ekspert Business Centre Club do spraw legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce
Reprezentuje polskich i zagranicznych pracodawców, w tym spółki skarbu państwa, w postępowaniach legalizujących pobyt i pracę cudzoziemców w Polsce. Zarządza projektami związanymi z powierzaniem wykonywania pracy cudzoziemcom w Polsce, a także audytami sprawdzającymi legalność zatrudnienia pracowników cudzoziemskich. Prowadzi szkolenia z zakresu legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców skierowane do właścicieli firm i osób zarządzających kadrami w firmach będących największymi w Polsce pracodawcami, w tym dla członków Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami i Business Centre Club. Współtwórca Grupy HR Loży Katowickiej BCC. Reprezentuje interesy polskich pracodawców w konsultacjach społecznych, wywierając wpływ na kształt przepisów dot. zatrudniania cudzoziemców w Polsce. Członek zespołu roboczego ds. legalizacji pobytu i zatrudnienia cudzoziemców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców. Członek Powiatowej Rady Rynku Pracy w Katowicach. Partner merytoryczny Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami oraz doradca Prezesa Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach w zakresie zatrudniania cudzoziemców w Polsce. Częsty uczestnik i panelista konferencji poświęconych powierzaniu pracy cudzoziemcom, takich jak Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Katowicach, PulsHR_Day w Katowicach, Recruitment Days w Warszawie i konferencji branżowych. Autor wypowiedzi i artykułów m.in. dla Rzeczpospolitej, Polskiego Radia, Radia TOK FM, Newserii, TVN BiŚ, Pulsu Biznesu, czy MyCompany Polska. Laureat nagrody publiczności w organizowanym przez Międzynarodową Organizację ds. Migracji konkursie Złote Wachlarze 2018, za działania promujące uregulowane migracje zarobkowe w sektorze biznesu.