szkolenie on-line

9
grudnia
2020

SPORZĄDZANIE DOKUMENTACJI DO CELÓW PRAWNYCH - ROZGRANICZENIA I PODZIAŁY NIERUCHOMOŚCI - PRAKTYCZNE PRZYKŁADY, ORZECZNICTWO SĄDOWE

koordynator: Iwona Nowosielska

NOWA FORMA SZKOLEŃ W CPI
Szkolenia zdalne to nowe rozwiązanie, które idealnie sprawdzi się w obecnej sytuacji epidemicznej. Bez wychodzenia z domu możesz skorzystać ze specjalistycznej wiedzy naszych prelegentów.
Nie ma potrzeby podróżowania i gromadzenia się w większych grupach. Szkolenia zdalne posiadają wszystkie atuty szkoleń stacjonarnych, bez konieczności dojazdu do naszych sal szkoleniowych.
Więcej ...

PARP dofinansowuje szkolenia CPI

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu:

 • najważniejsza teoria, wzbogacona przykładami z praktyki zawodowej, dotycząca 2 zakresu geodezyjnych uprawnień zawodowych, przekazana przez osobę, która łączy w swoim życiu zawodowym teorię z praktyką,
 • wiedza i praktyka przekazana w sposób przystępny i uporządkowany - wyjaśnienie problematycznych zagadnień w oparciu o obowiązujące przepisy prawa,
 • wartościowe materiały szkoleniowe, zawierające dodatkowe treści – przykłady praktyczne i orzeczenia sądowe – również do samodzielnego studiowania.
Grupa docelowa:
 • geodeci - wykonawcy prac geodezyjnych, przedsiębiorcy oraz pracownicy firm geodezyjnych,
 • geodeci ubiegający się o uprawnienia zawodowe z zakresu 2,
 • geodeci zatrudnieni w ośrodkach dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,
 • pracownicy urzędów miast i gmin zajmujący się podziałami oraz rozgraniczeniami nieruchomości,
 • pracownicy mazowieckich urzędów wojewódzkich zajmujący się nadzorem geodezyjnym i kartograficznym.
Szkolenie poprowadzi: dr inż. Robert Łuczyński, adiunkt na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej – prowadzący wykłady i ćwiczenia projektowe z przedmiotów: „kataster nieruchomości”, „geodezyjne opracowania do celów prawnych”, „podstawy gospodarowania gruntami na obszarach wiejskich”, „zasób geodezyjny i kartograficzny”. Geodeta uprawniony i wykonawca prac geodezyjnych z zakresu 1 i 2. Biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym w Warszawie z zakresu geodezji i kartografii. Redaktor tematyczny czasopisma Przegląd Geodezyjny. Członek Państwowej Rady Geodezyjnej i Kartograficznej. Autor publikacji naukowych opartych na praktyce zawodowej.

Czas trwania szkolenia: od godz. 09:30 do ok 14:30
9:30 Wprowadzenie:
 • Stan prawny nieruchomości a stan władania.
 • Dokumentacja stwierdzająca stan prawny nieruchomości oraz dokumentacja określająca przebieg linii granicznych.
 • Wymagania dotyczące dokładności położenia punktów granicznych, atrybuty punktów granicznych.
 • Zasady ujawniania nowych współrzędnych punktów granicznych w bazie roboczej.
10:20 Rozgraniczenie nieruchomości w trybie administracyjnym:
 • Definicje i podstawy prawne.
 • Przebieg prac geodezyjnych.
 • Kryteria ustalania przebiegu granic nieruchomości.
 • Dokumentacja techniczna.
 • Dokumentacja rozgraniczenia nieruchomości.
 • Przykłady i orzecznictwo sądowe.
11:10 Podział nieruchomości w trybie administracyjnym:
 • Definicje i podstawy prawne.
 • Przebieg prac geodezyjnych.
 • Przyjęcie granic nieruchomości do podziału.
 • Dokumentacja podziału nieruchomości.
 • Przykłady i orzecznictwo sądowe.
12:05 Podział nieruchomości rolnej lub leśnej:
 • Definicje i podstawy prawne.
 • Przebieg prac geodezyjnych.
 • Operat techniczny.
 • Przykłady i orzecznictwo sądowe.
12:35 Wznowienie znaków granicznych / wyznaczenie punktów granicznych:
 • Definicje i podstawy prawne.
 • Przebieg prac geodezyjnych.
 • Zasady wykorzystywania materiałów archiwalnych.
 • Operat techniczny.
 • Przykłady i orzecznictwo sądowe.
13:25 Ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych:
 • Definicje i podstawy prawne.
 • Przebieg prac geodezyjnych.
 • Kryteria ustalania przebiegu granic działek ewidencyjnych.
 • Operat techniczny.
 • Przykłady i orzecznictwo sądowe.
13:55 Odpowiedzi na pytania. Podsumowanie.
14:30 Zakończenie szkolenia.

Robert Łuczyński

- adiunkt na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej – prowadzący wykłady i ćwiczenia projektowe z przedmiotów: „kataster nieruchomości”, „geodezyjne opracowania do celów prawnych”, „podstawy gospodarowania gruntami na obszarach wiejskich”, „zasób geodezyjny i kartograficzny”,
- geodeta uprawniony i wykonawca prac geodezyjnych z zakresu 1 i 2,
- biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym w Warszawie z zakresu geodezji i kartografii,
- redaktor tematyczny czasopisma Przegląd Geodezyjny,
- członek Państwowej Rady Geodezyjnej i Kartograficznej,
- autor publikacji naukowych opartych na praktyce zawodowej,
- wykładowca kilkudziesięciu szkoleń dotyczących 2 zakresu geodezyjnych uprawnień zawodowych