warsztaty on-line

20
listopada
2020

Stosowanie 50% KUP do przychodów z praw autorskich i praw artystycznych w działalności instytucji kultury, wydawnictw i w kreacji według najnowszej interpretacji ogólnej Ministra Finansów z 15.09.2020

koordynator: Iwona Nowosielska

NOWA FORMA SZKOLEŃ W CPI
Szkolenia zdalne to nowe rozwiązanie, które idealnie sprawdzi się w obecnej sytuacji epidemicznej. Bez wychodzenia z domu możesz skorzystać ze specjalistycznej wiedzy naszych prelegentów.
Nie ma potrzeby podróżowania i gromadzenia się w większych grupach. Szkolenia zdalne posiadają wszystkie atuty szkoleń stacjonarnych, bez konieczności dojazdu do naszych sal szkoleniowych.
Więcej ...

PARP dofinansowuje szkolenia CPI

Przedmiotem przygotowanych dla Państwa warsztatów będzie omówienie – na przykładach z wieloletniej praktyki – zagadnień dotyczących zasad i warunków stosowania i rozliczania 50 % kosztów uzyskania przychodów z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych lub rozporządzania przez nich tymi prawami. Z uwagi na to, iż w działalności instytucji kultury (domów kultury, teatrów, muzeów, filharmonii), branży wydawniczej, audiowizualnej (twórczość i produkcja audiowizualna i audialna), artystycznej (aktorzy, reżyserzy, scenarzyści, muzycy, instrumentaliści) i kreatywnej (reklama, architektura, projektowanie, design) na bieżąco zawierane są umowy zarówno z twórcami, jak i artystami wykonawcami, kapitalne znaczenie dla działalności tych podmiotów ma zarówno prawidłowe konstruowanie tych umów jak i ich rozliczanie, w tym w zakresie preferencyjnych kosztów uzyskania przychodów. Poszczególne zagadnienia dotyczące prawidłowego stosowania 50 % kosztów uzyskania przychodów w działalności w.w. branż zostaną przedstawione i omówione na przykładach z orzecznictwa sądowego i ze szczególnym uwzględnieniem wytycznych zawartych w najnowszej interpretacji ogólnej wydanej 15 września 2020 roku przez Ministra Finansów w sprawie stosowania 50 % kosztów do honorarium autorskiego, rozstrzygającej niektóre wątpliwości w zakresie warunków stosowania tych kosztów.

Warsztaty polecamy:

  • podmiotom, które w ramach prowadzonej działalności kontraktują z twórcami lub artystami wykonawcami na podstawie umów cywilnoprawnych (o dzieło lub zlecenia), a także zatrudniają pracowników – twórców,
  • osobom zajmującym się przygotowywaniem i rozliczaniem umów, pracownikom działów HR, księgowości oraz prawnikom.

Szkolenie przeprowadzi: Joanna Karasińska, radca prawny w Kancelarii Prawnej Bukowski i Wspólnicy w Krakowie

Czas trwania szkolenia: 09:30 – 15:00

PROGRAM
Warunki konieczne dla stosowania preferencyjnych 50 % kosztów uzyskania przychodów:

  • zakres podmiotowy i przedmiotowy,
  • rodzaje działalności twórczej i artystycznej uprawniające do stosowania 50 % KUP,
  • zagadnienia kwalifikowania rezultatów do poszczególnych rodzajów działalności twórczej lub artystycznej,
  • ograniczenie kwotowe.
Źródła przychodów – stosunek pracy, działalność wykonywana osobiście (umowy zlecenia i o dzieło), działalność gospodarcza, prawa majątkowe i zasady prawidłowej kwalifikacji do źródła przychodów w kontekście stosowania 50 % KUP.

Zasady stosowania i rozliczania 50 % kosztów w stosunkach cywilnoprawnych i pracowniczych:
  • warunki i wytyczne w zakresie stosowania 50 % kosztów zawarte w interpretacji ogólnej Ministra Finansów z 15 września 2020 roku w sprawie stosowania 50 % kosztów do honorarium autorskiego;
  • stosowanie 50 % kosztów uzyskania przychodów w stosunkach pracowniczych;
  • 50 % koszty uzyskania przychodów w umowach cywilnoprawnych; wymagania formalne w zakresie postanowień zawieranych umów;
  • dokumentacja uprawniająca do stosowania 50 % KUP i zasady jej prowadzenia.
Najczęstsze problemy w stosowaniu 50 % kosztów uzyskania przychodów i przykłady dotyczące prawidłowego ich stosowania – omówienie z wykorzystaniem aktualnych interpretacji podatkowych wydawanych przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w indywidualnych sprawach.

Rekomendacje w zakresie wdrożenia i stosowania 50 % kosztów uzyskania przychodów z uwzględnieniem specyfiki branży artystycznej, kreatywnej, wydawniczej, audiowizualnej i działalności instytucji kultury.

Joanna Karasińska

Radca prawny w Kancelarii Bukowski i Wspólnicy Sp.k.
W ramach praktyki zawodowej zajmuje się świadczeniem bieżącego wsparcia prawnego dla przedsiębiorców z różnych branż, wspólników i organów spółek handlowych, fundacji i stowarzyszeń, instytucji kultury, biur podróży.
Doradza w zakresie prawa autorskiego, a także w wąskiej dziedzinie prawa związanej z zagadnieniami podatkowymi praw własności intelektualnej, w tym ich preferencyjnego opodatkowania, oraz transferu tych praw, w tym wnoszenia ich do spółek w formie aportów. Specjalizuje się w kwestiach opodatkowania honorariów autorskich uzyskiwanych w kraju i za granicą, w tym stosowania 50 % kosztów uzyskania przychodów oraz w zagadnieniach dotyczących konstruowania umów autorskoprawnych zawieranych z twórcami i artystami, w tym ich ozusowania.
Prowadzi bieżące doradztwo prawne dla biur podróży oraz branży MICE. Przygotowuje umowy o imprezy i usługi turystyczne z klientami indywidualnymi i biznesowymi.
Prowadzi specjalistyczne szkolenia dotyczące podatkowych aspektów praw własności intelektualnej oraz konstruowania umów, w tym umów o dzieło a także warsztaty z zakresu umów w działalności biur podróży.