szkolenie on-line

8
października
2020

PAPERLESS – CZYLI JAK PRZETRWAĆ COVID-19 BEZ PAPIERU

koordynator: Iwona Nowosielska

NOWA FORMA SZKOLEŃ W CPI
Szkolenia zdalne to nowe rozwiązanie, które idealnie sprawdzi się w obecnej sytuacji epidemicznej. Bez wychodzenia z domu możesz skorzystać ze specjalistycznej wiedzy naszych prelegentów.
Nie ma potrzeby podróżowania i gromadzenia się w większych grupach. Szkolenia zdalne posiadają wszystkie atuty szkoleń stacjonarnych, bez konieczności dojazdu do naszych sal szkoleniowych.
Więcej ...

PARP dofinansowuje szkolenia CPI

O czym powiemy podczas szkolenia:

 • Pojęcie Paperless.
 • Kwalifikowany podpis elektroniczny to nie wszystko….
  1. Pojęcie dokumentu elektronicznego (rozporządzenie eIDAS i polskie przepisy).
  2. Domniemania prawne i procesowe związane z rozporządzeniem eIDAS.
  3. Rodzaje podpisów elektronicznych (m.in. podpis w locie).
  4. Pieczęć elektroniczna i jej funkcja.
 • Składanie pism elektronicznych do sądu na podstawie procedury cywilnej i lex Covid-19. Ograniczenia, skutki.
 • Jak zachować tajemnicę korespondencji.
 • Forma elektroniczna, dokumentowa – w znaczeniu polskiego kodeksu cywilnego.
 • Składanie pism elektronicznych do organów administracji na podstawie k.p.a. oraz lex Covid-Rekomendacje dla administracji.
 • Case wdrożeń.
 • Aspekty techniczne wdrożenia Paperless.
Szkolenie poprowadzą:
dr hab. prof. UO Dariusz Szostek, Kancelaria Prawna Szostek-Bar i Partnerzy, Centrum Problemów Prawnych Techniki i Nowych Technologii WPIA UO, Wirtualna Katedra Etyki i Prawa (konsorcjum naukowe polskich uniwersytetów, NASK i PAN)
Michał Tabor, Obserwatorium

Czas trwania szkolenia: 09:00 – 14:00

Program:
Zabezpieczanie transakcji elektronicznych
Realizacja usługi i stosunki biznesowe w internecie wymagają zabezpieczenie procesów biznesowych. Podczas wykładu zaprezentowane zostanie całościowe podejście do identyfikacji osób i podmiotów, a także zapewnienia dowodów z podejmowanych czynności. Słuchacze poznają, jak wykorzystać rozporządzenie eIDAS w zakresie zabezpieczania transakcji elektronicznej.

Identyfikacja elektroniczna
Zapewnienie bezpieczeństwa obrotu gospodarczego oraz spełnienie wymagań prawnych wymaga identyfikacji osób fizycznych i prawnych w internecie. Wykład szczegółowo prezentuje techniczne i prawne aspekty stosowania identyfikacji elektronicznej, jednocześnie wykład obejmuje omówienie krajowych i zagranicznych środków identyfikacji, wskaże notyfikowane środki.

Podpis elektroniczny
Podpis elektroniczny jest najbardziej rozpoznawalnym mechanizmem rozporządzenia eIDAS. Wykład opisze różne podpisy elektroniczne, wskazanie, skutki ich stosowania, omówienie sposobów składania podpisów elektronicznych. Duży część wykładu zostanie poświęcona sposobom weryfikacji podpisów.

Pieczęć elektroniczna
Pieczęć elektroniczna stanowi narzędzie pozwalające na automatyzację wymiany informacji i procesów biznesowych. Wykład szczegółowo pokaże, jak stosować pieczęć elektroniczną.

Rejestrowane doręczenie elektroniczne
Rejestrowane doręczenie elektroniczne jest nową usługą, jeszcze nie wdrożoną w Polsce, jednakże aktualne działania legislacyjne pozwolą na zastąpienie poczty poleconej rejestrowanym doręczeniem elektronicznym. Wykład omówi na czym będzie polegało wdrożenie e-Doręczeń w Polsce.

Usługi zaufania w bezpieczeństwie transakcji elektronicznych
Podsumowanie szkolenia – prezentacja wszystkich usług zaufania, ich zastosowania w świadczeniu usług zdalnie. Podczas wykładu zaprezentowane zostaną wszystkie kwalifikowane usługi zaufania, ich wzajemna relacja.

Dariusz Szostek

Doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Opolskiego, partner zarządzający Szostek_Bar i Partnerzy Kancelaria Prawna. Profesor w Zakładzie Prawa i Postępowania Cywilnego UO, radca prawny. Członek Komisji Nauk Prawnych i Ekonomicznych oddziału Polskiej Akademii Nauk w Katowicach.
Współpracownik Centrum Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej WPAiE UWr. Specjalizuje się w prawie nowych technologii, w tym handlu elektronicznym oraz e-Administracji, ze szczególnym uwzględnieniem podpisu elektronicznego. W przeszłości członek zespołu do spraw czynności prawnych Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego, przewodniczący Zespołu Roboczego Ministra Sprawiedliwości ds. elektronicznego biura podawczego, ekspert w zespole ds. uchylania barier w e-administracji przy Komitecie Stałym ds. Informatyzacji Rady Ministrów.
Arbiter i mediator przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach.

Michał Tabor

Partner Obserwatorium.biz - firmy doradczej, specjalizującej się w tworzeniu i wdrażaniu strategii cyfrowych w przedsiębiorstwach głównie z sektora finansowego oraz administracji publicznej.
Kierownik badań i rozwoju Autenti – platformy do wysyłania i podpisywania dokumentów online.
Członek komitetu technicznego ESI Europejskiego Instytutu Norm Telekomunikacyjnych (ETSI) - realizującego normalizację podpisu elektronicznego w Europie. Edytor standardu dla certyfikatów wspierających PSD2.
Ekspert Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji w zakresie identyfikacji, uwierzytelnienia i podpisu elektronicznego, rzeczoznawca Polskiego Towarzystwa Informatycznego, ekspert Związku Banków Polskich.
Absolwent Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Ekspert w zakresie podpisu elektronicznego, systemów PKI, elektronicznej administracji oraz bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych, posiada certyfikat CISSP. Autor wielu rozwiązań z zakresu uwierzytelniania, podpisu elektronicznego i dokumentu elektronicznego funkcjonujących w Polsce, w szczególności autor szeroko stosowanego mechanizmu składania deklaracji podatkowych i Profilu Zaufanego ePUAP.