szkolenie on-line

10
sierpnia
2020

PRAWNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA I ANALIZY DANYCH NIEOSOBOWYCH W PRZEMYŚLE I BIZNESIE

koordynator: Iwona Brokowska Duda

NOWA FORMA SZKOLEŃ W CPI
Szkolenia zdalne to nowe rozwiązanie, które idealnie sprawdzi się w obecnej sytuacji epidemicznej. Bez wychodzenia z domu możesz skorzystać ze specjalistycznej wiedzy naszych prelegentów.
Nie ma potrzeby podróżowania i gromadzenia się w większych grupach. Szkolenia zdalne posiadają wszystkie atuty szkoleń stacjonarnych, bez konieczności dojazdu do naszych sal szkoleniowych.
Więcej ...

PARP dofinansowuje szkolenia CPI

Niewątpliwie rozwój współczesnego biznesu i przemysłu uwarunkowań jest dostępem i możliwości wykorzystania danych.

Bardzo często dane (np. pochodzące z urządzeń IoT, dane maszynowe) stanowią główny aktyw przedsiębiorstwa, umożliwiający rozwój usług i uzyskanie przewagi konkurencyjnej. Dostęp do danych staje jest kluczowym warunkiem rozwoju rozwiązań sztucznej inteligencji AI oraz przemysłu 4.0.

W ostatnim czasie na poziomie Unii Europejskiej przyjęto szereg aktów prawnych i dokumentów dotyczących ochrony, zasad wykorzystania i transferu danych, w tym:

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1807 z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie ram swobodnego przepływu danych nieosobowych
 • Wytyczne dotyczące rozporządzenia w sprawie ram swobodnego przepływu danych nieosobowych w Unii Europejskiej z 29.05.2019 r.
 • Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/943 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych (tajemnic przedsiębiorstwa) przed ich bezprawnym pozyskiwaniem, wykorzystywaniem i ujawnianiem
 • Europejską strategię w zakresie danych

Pozyskiwanie i transfery danych wiąże się z szeregiem nowych wyzwań prawnych i etycznych.

Celem szkolenia jest przekazanie aktualnej wiedzy dotyczącej zasad obrotu i wykorzystania danych nieosobowych (maszynowych) w przemyśle i biznesie.

W ramach szkolenia poznają Państwo:

 • nowe tendencje w zakresie ochrony prawnej danych nieosobowych („maszynowych”),
 • zasady ochrony zbiorów Big Data i baz danych,
 • zasady i uwarunkowania prawne wykorzystania danych („maszynowych”) na potrzeby analizy danych, rozwoju sztucznej inteligencji (AI), innowacyjnych usług i produktów, badań naukowych i statystycznych, analizy marketingowej,
 • zasady sporządzania umów dotyczących transferu danych osobowych i nieosobowych (maszynowych),
 • zasady nabywania praw i licencjonowania baz danych,
 • zasady pozyskiwania danych (informacji) z utworów chronionych w ramach prawa autorskiego (text & data mining),
 • zasady pozyskiwania i wykorzystywania danych publicznych (re – use),
 • zasady wykorzystania danych i baz danych udostępnianych na tzw. otwartych licencjach,
 • zasady swobodnego przepływu danych nieosobowych,
 • najnowsze regulacje europejskie i rekomendacje dotyczące ochrony i transferu danych.
 • etyczne aspekty wykorzystania danych dla potrzeb rozwoju AI i nowych usług.

Szkolenie szczególnie polecamy:

 • dyrektorom i managerom firm tworzącym bazy danych, zbiory big data, firm Przemysłu 4.0
 • przedsiębiorcom, managerom firm tworzących i oferujących usługi lub rozwiązania informatyczne bazujące na danych, w tym rozwiązania AI, systemy do analizy danych, rozwiązania w zakresie big data,
 • managerom, specjalistom, konsultantom ds. transformacji cyfrowych, AI, analityki danych,
 • managerom i specjalistom ds. analizy danych, data scientist, brokerom informacji (danych),
 • managerom, specjalistom, konsultantom ds. rozwoju biznesu, rozwoju nowych usług, innowacji, transformacji cyfrowej,
 • przedsiębiorcom, managerom i pracownikom firm zajmujących się zbieraniem, przetwarzaniem i obrotem danymi, w tym big data,
 • prawnikom, w tym radcom prawnym, prawnikom przedsiębiorstw (in-house).

Prowadzący:
radca prawny Roman Bieda (Maruta Wachta Kancelaria Radców Prawnych)

Czas trwania: od godz. 9.30 – 13.30

Program szkolenia:

 1. ROAD MAP - znaczenie, kategorie oraz podstawy ochrony danych.
  • Gospodarka oparta na danych i koncepcja jednolitego rynku cyfrowego.
  • Pojęcie danych nieosobowych (w tym „maszynowych”).
  • Podstawy ochrony danych - wprowadzenie.
   • Ochrona danych jako tajemnicy przedsiębiorstwa.
   • Ochrona baz danych.
   • Ochrona „samych” danych.
   • Wykorzystanie danych publicznych (re-use)
 2. Transfer i wykorzystanie danych nieosobowych (tym maszynowych).
  • Zasady swobodnego przepływu danych nieosobowych.
   • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1807 z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie ram swobodnego przepływu danych nieosobowych
   • Wytyczne KE dotyczące rozporządzenia w sprawie ram swobodnego przepływu danych nieosobowych w Unii Europejskiej
  • Umowy i najlepsze praktyki w zakresie transferu danych nieosobowych w sektorze B2B; Problematyka wymiany danych, handlu danymi nieosobowymi.
 3. Prawne aspekty pozyskiwania danych w ramach tzw. Text & Data Mining (TDM).
  • Pozyskiwanie danych z materiałów (np. książek, publikacji) chronionych prawem autorskim – ryzyka prawne i orzecznictwo europejskie.
  • Nowy dozwolony użytek dotyczący TDM. Dyrektywa o prawach autorskich na jednolitym rynku cyfrowym UE
 4. Ochrona baz danych.
  • Ochrona baz danych w ramach prawa autorskiego.
   • Zasady ochrony baz danych w ramach prawa autorskiego.
    • Jakie bazy danych podlegają ochronie w ramach prawa autorskiego. Przesłanki ochrony; przykłady.
    • Zakres ochrony. Opracowanie baz danych.
   • Zakres praw do baz danych. Problematyka opracowania bazy danych.
  • Ochrona baz danych na podstawie tzw. prawa sui generis.
   • Pojęcie bazy danych oraz przesłanki ochrony.
   • Komu przysługują prawa do bazy danych. Pojęcie producenta bazy danych.
   • BIG DATA a ochrona baz danych.
  • Umowy dotyczące wykorzystania baz danych.
   • Umowy dotyczące baz danych – przeniesienie praw / licencje.
   • Open Data Commons Open Database Licence.

Roman Bieda

Radca prawny w Kancelarii Radców Prawnych Maruta i Wspólnicy spółka jawna.
Ukończył również aplikację rzeczniowską i wykonuje zawód rzecznika patentowego.
Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej oraz szeroko rozumianym prawie nowych technologii. W ramach pracy zawodowej zajmuje się między innymi negocjowaniem umów IT, w szczególności umów wdrożeniowych, umów serwisowych oraz innych umów dotyczących oprogramowania komputerowego. Na co dzień zajmuje się również doradztwem prawnym w projektach związanych z handlem elektronicznym, marketingiem internetowym oraz ochroną danych osobowych. Posiada doświadczenie w obsłudze projektów związanych z transferem technologii.
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończył między innymi Podyplomowe Studium Prawa Konkurencji i Ochrony Konsumenta (Instytut Prawa Własności Intelektualnej UJ) oraz Podyplomowe Studium Prawa Własności Przemysłowej (Uniwersytet Warszawski).
Wykłada przedmioty związane z prawem Internetu w Wyższej Szkole Europejskiej im ks. Józefa Tischnera w Krakowie oraz Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.
Od kilku lat regularnie występuje na szkoleniach i konferencjach poświęconych różnym aspektom prawa nowych technologii oraz prowadzi zajęcia w ramach szeregu studiów podyplomowych. Prowadził zajęcia z zakresu prawa nowych technologii w ramach Executive MBA in IT organizowanych przez Zachodniopomorską Szkołę Bizensu. Autor artykułów prawniczych w prasie specjalistycznej. Prowadzi serwis www.romanbieda.pl