szkolenie on-line

21
lipca
2020

NAJWAŻNIEJSZE PRZEPISY I ROZWIĄZANIA ZAWARTE W TZW. TARCZY 4.0

koordynator: Iwona Brokowska Duda

NOWA FORMA SZKOLEŃ W CPI
Szkolenia zdalne to nowe rozwiązanie, które idealnie sprawdzi się w obecnej sytuacji epidemicznej. Bez wychodzenia z domu możesz skorzystać ze specjalistycznej wiedzy naszych prelegentów.
Nie ma potrzeby podróżowania i gromadzenia się w większych grupach. Szkolenia zdalne posiadają wszystkie atuty szkoleń stacjonarnych, bez konieczności dojazdu do naszych sal szkoleniowych.
Więcej ...

PARP dofinansowuje szkolenia CPI

Przedmiotem szkolenia są najważniejsze przepisy i rozwiązania zawarte w tzw. „Tarczy 4.0” tj. ustawie o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19.

Potencjalne korzyści z udziału w szkoleniu

 • Uzyskanie niezbędnej wiedzy teoretycznej w zakresie rozwiązań ustawowych co do dopłat do kredytów bankowych,
 • Omówienie rozwiązań pomocowych zawartych w Tarczy 4.0,
 • Zapoznanie z niezbędnymi rozwiązaniami z Tarczy 4.0 w zakresie prawa pracy.

Do udziału w szkoleniu zapraszamy przedsiębiorców, pracowników działów kadr i księgowości

Szkolenie prowadzi: Marek Grzesiak – adwokat wpisany na listę adwokatów prowadzoną przy Izbie Adwokackiej w Katowicach, absolwent Uniwersytetu Śląskiego. Od kilku lat świadczy kompleksową pomoc prawną zarówno na rzecz przedsiębiorców, jak i osób fizycznych. Doradza w zakresie bieżącej obsługi przedsiębiorstw, zarówno w sektorze prywatnym, jak i spółek komunalnych i Skarbu Państwa.

Czas trwania szkolenia: od godz. 10.00 do ok. 14.30

Program szkolenia

 1. Dopłaty do kredytów bankowych
  • Krąg podmiotów mogących ubiegać się o dopłatę,
  • Inne warunki możliwości ubiegania się o dofinansowanie,
  • Które kredyty objęte są dofinansowaniem?
  • Zakres czasowy, w którym można ubiegać się o dofinansowanie,
  • Adresat oraz inne informacje dotyczące złożenia wniosku,
  • Czym jest Fundusz Dopłat do Oprocentowania?
 2. Zmiany w przepisach prawa pracy w związku z pandemią COVID-19
  • Wykonywanie pracy zdalnej,
  • Przenoszenie pracowników samorządowych między instytucjami,
  • Zasiłki opiekuńcze w przypadku zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły,
  • Przestoje i możliwość obniżenia wymiaru czasu pracy pracownika,
  • Urlopy bez zgody pracownika, odwołanie pracownika z urlopu,
  • Zmiany w zakresie odpraw,
  • Możliwości modyfikacji i zawieszenia określonych świadczeń w zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.
 3. Zmiany w zakresie przepisów pomocowych z poprzednich tarcz
  • Zmiany w zakresie pomocy bezpośredniej dla przedsiębiorców,
  • Świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy,
  • Zmniejszenie kosztów dla użytkowników wieczystych, najemców i dzierżawców,
  • Zmiany w zakresie wymogów uzyskania pomocy,
  • Postojowe, dofinansowanie, mikropożyczki – co się zmienia?
 4. (Nie całkiem) nowe narzędzia pomocowe
  • Pożyczka z Funduszu Pracy dla organizacji pozarządowej,
  • Poręczenia i kredyty z BGK,
  • Możliwość zawieszenia spłaty kredytu,
  • Dodatkowe zwolnienia ze składek.
 5. Zmiany w innych przepisach
  • Zmiany w zakresie prawa karnego materialnego – sankcje za kradzież zuchwałą oraz włączenie w transmisję danych,
  • Wydłużenie kadencji fundacji i stowarzyszeń,
  • Zmiany w zakresie kontroli w ustawie Prawo przedsiębiorców
  • Uproszczone zmiany umów zawieranych na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych w określonych przypadkach,
  • Generalne założenia zmian wprowadzanych w zamówieniach publicznych
 6. Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne – ogólne założenia

Marek Grzesiak

Adwokat wpisany na listę adwokatów prowadzoną przy Izbie Adwokackiej w Katowicach, absolwent Uniwersytetu Śląskiego. Od kilku lat świadczy kompleksową pomoc prawną zarówno na rzecz przedsiębiorców, jak i osób fizycznych. Doradza w zakresie bieżącej obsługi przedsiębiorstw, zarówno w sektorze prywatnym, jak i spółek komunalnych i Skarbu Państwa.