szkolenie on-line

19
sierpnia
2020

ZAGROŻENIA, INCYDENTY I NARUSZENIA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH WYSTĘPUJĄCE W TRAKCIE WYKONYWANIA PRACY ZDALNEJ

6 dni do rozpoczęciakoordynator: Iwona Brokowska Duda

NOWA FORMA SZKOLEŃ W CPI
Szkolenia zdalne to nowe rozwiązanie, które idealnie sprawdzi się w obecnej sytuacji epidemicznej. Bez wychodzenia z domu możesz skorzystać ze specjalistycznej wiedzy naszych prelegentów.
Nie ma potrzeby podróżowania i gromadzenia się w większych grupach. Szkolenia zdalne posiadają wszystkie atuty szkoleń stacjonarnych, bez konieczności dojazdu do naszych sal szkoleniowych.
Więcej ...

PARP dofinansowuje szkolenia CPI

Cele szkolenia:

 • Zdobycie przez uczestników szkolenia wiedzy jakie zastosować zabezpieczenia w trakcie wykonywania pracy zdalnej
 • Zapoznanie się z procedurami i dokumentacją regulującą pracę zdalną
 • Zdobycie wiedzy jakie zagrożenia mogą pojawić się w trakcie wykonywania pracy zdalnej i jak się przed nimi zabezpieczyć
 • Uzyskanie informacji, w jaki sposób postępować z incydentami i naruszeniami
Adresaci:
 • Pracownicy wykonujący pracę zdalną
 • Inspektorzy Ochrony Danych
 • Wszystkie osoby zainteresowane tematyką
Szkolenie Prowadzi: Adam Parysz, dyplomowany archiwista, Inspektor Ochrony Danych

Czas trwania szkolenia od godz. 9.00 do ok. 14

Program
I. Przygotowanie do wykonywania pracy zdalnej

 1. Rodzaje rozwiązań służących pracy zdalnej – czym się kierować przy wyborze?
 2. Organizacja pracy zdalnej – przygotowanie dokumentacji i procedur regulujących pracę zdalną w podmiocie
 3. Sesja pytań i odpowiedzi
II. Zagrożenia podczas wykonywania pracy zdalnej
 1. Home Office – zagrożenia wynikające z wykonywania pracy zdalnej w domu
 2. Co może pójść nie tak i jak się przed tym zabezpieczyć? – rodzaje zagrożeń występujących w trakcie pracy zdalnej oraz stosowane metody zabezpieczeń
 3. Typowe naruszenia i incydenty mogące wystąpić w trakcie wykonywania pracy zdalnej
 4. Sesja pytań i odpowiedzi
III. Postępowanie z incydentami i naruszeniami
 1. Incydent lub naruszenie – metody wykrywania
 2. Kto jest odpowiedziany za stwierdzenie incydentu lub naruszenia w trakcie wykonywania pracy zdalnej
 3. IOD a incydenty i naruszenia – jego rola w rejestrowaniu, dokumentowaniu, zgłaszaniu naruszenia oraz informowaniu osoby fizycznej
 4. Kiedy należy zgłosić incydent lub naruszenie oraz na co zwrócić szczególną uwagę?
 5. Incydent lub naruszenie a osoba fizyczna i jej prawa – wykonanie obowiązku zawiadomienia osoby fizycznej o naruszeniu ochrony danych osobowych
 6. Metody dokumentowania naruszeń – wzory i przykłady
 7. Sesja pytań i odpowiedzi

Adam Parysz

Dyplomowany Archiwista, absolwent Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego na kierunku Historia, specjalizacja Archiwistyka i Zarządzanie Dokumentacją Współczesną. Czynny Administrator Bezpieczeństwa Informacji w PNBU „BT” Teresa Buzińska oraz Inspektor Ochrony Danych w Gminie Lądek. Były Specjalista ds. Archiwizacji oraz Kierownik Projektów w ArchiDoc SA. Doświadczenie zawodowe w charakterze archiwisty oraz w kierowaniu projektami archiwizacji dokumentacji. Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń (3 645h dydaktycznych spędzonych na sali szkoleniowej oraz 4046 przeszkolonych uczestników) z zakresu archiwizacji dokumentacji, systemów teleinformatycznych (w szczególności EPUAP2), prawa archiwalnego, administracyjnego, ochrony danych osobowych oraz zarządzania dokumentem i podpisem elektronicznym dla wielu instytucji państwowych, samorządowych i firm prywatnych. Udokumentowane przeprowadzenie ponad 230 szkoleń dla wielu instytucji państwowych, prywatnych i samorządowych m.in. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Kancelaria Senatu RP, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Komenda Główna Policji,, Poczta Polska S.A., Koleje Mazowieckie, CBA, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie, Polska Akademia Nauk, Akademia Górniczo-Hutnicza, Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, Rzeszowie i w Olsztynie, Urząd Miasta Rzeszowa, Wojewódzka Stacja Sanitarno –Epidemiologiczna w Poznaniu, Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie, Szpital Zachodni im. Św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim, Arcelormittal, ArchiDoc S.A, Sąd Okręgowy w Kielcach oraz Sąd Apelacyjny we Wrocławiu. W zakresie ochrony danych osobowych szkolił m. in. ING Bank Śląski, Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim, Fenice Poland, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie i Podlaski Urząd Wojewódzki. Współpracuje m. in. z Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze, Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki FRDL, ADEPTS.C., Fundacja Rozwoju i Ochrony Komunikacji Elektronicznej FORCE, SUKCES C.R. Edyta Szczerkowska, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Szkoleniowe w Łodzi.

Termin i Miejsce

Termin:
19 sierpnia 2020
Miejsce:
szkolenie on-line

Koszt

Koszt udziału jednej osoby wynosi:
 • 550 zł + 23% VAT - przy zgłoszeniach nadesłanych do dnia 7 sierpnia
 • 650 zł + 23% VAT - przy zgłoszeniach nadesłanych od dnia 8 sierpnia

Informacje dodatkowe

Powyższy koszt obejmuje: udział w szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe i certyfikat w formie PDF.

Warunkiem udziału jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (zakładka "Zgłoszenie"), faksem lub elektronicznie i otrzymanie drogą elektroniczną potwierdzenia udziału ze strony CPI. O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona.

Zapłata i Rezygnacja

Koszt udziału jest płatny na konto CPI, na podstawie potwierdzenia udziału. Faktury będą do odbioru podczas spotkania (przy szkoleniach on-line - elektronicznie).

Rezygnacja z udziału po 12 sierpnia 2020 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału na podstawie faktury Centrum Promocji Informatyki. Rezygnacja możliwa jest tylko i wyłącznie w formie pisemnej.

Biuro Organizacyjne

Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o.
02-757 Warszawa, ul. Pory 78, I piętro
tel. 506 178 228, fax 22 355 86 79
e-mail:cpi@cpi.com.pl
Dane uczestnika
Dane płatnika

Zobowiązujemy się uregulować koszt udziału jednej osoby w spotkaniu:

Uczestnicy, których udział w spotkaniu jest finansowany ze środków publicznych w co najmniej 70%, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) mogą uzyskać zwolnienie z VAT-u, na podstawie wypełnionego i przesłanego do CPI sp. z o.o. oświadczenia.

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy o udział w szkoleniu oraz w celach reklamowych, promocyjnych i marketingowych związanych z działalnością prowadzoną przez Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. (art. 23 ust. 1 pkt 3 i 5 u.o.d.o.”, a po 25 maja 2018 r. – art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO). Dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą, a po tym okresie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. Dane osobowe udostępniane będą patronom i sponsorom. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w szkoleniu.

Skąd dowiedzieli się Państwo o spotkaniu: