szkolenie on-line

10
września
2020

OGRANICZENIE ZATRUDNIENIA, ZWOLNIENIE INDYWIDUALNE I GRUPOWE

koordynator: Iwona Nowosielska

UWAGA! NOWA FORMA SZKOLEŃ W CPI

Szkolenia zdalne to nowe rozwiązanie, które idealnie sprawdzi się w obecnej sytuacji epidemicznej. Bez wychodzenia z domu możesz skorzystać ze specjalistycznej wiedzy naszych prelegentów.
Nie ma potrzeby podróżowania i gromadzenia się w większych grupach. Szkolenia zdalne posiadają wszystkie atuty szkoleń stacjonarnych, bez konieczności dojazdu do naszych sal szkoleniowych.

 • szkolenie zdalne w dowolnym dla Ciebie miejscu, możesz je odbyć w domu lub w swoim biurze,
 • podczas szkolenia będziesz widzieć zarówno ekran trenera jak również samego trenera,
 • otrzymasz materiały i certyfikat w formacie PDF,
 • będziesz miał możliwość zadawania pytań trenerowi bezpośrednio przez mikrofon lub poprzez wbudowany mechanizm czatu,
 • w trakcie szkolenia trener będzie uwzględniał czas na przerwy.
Wymagane: komputer ze stabilnym podłączeniem do Internetu, przeglądarka internetowa (preferowany Firefox), mikrofon lub słuchawki.
Możesz zarejestrować się przez naszą stronę internetową. Przed szkoleniem otrzymasz od nas mail z wszystkimi niezbędnymi informacjami, w tym link, który pozwoli uczestniczyć Ci w szkoleniu.
Przed każdym szkoleniem otwieramy „wirtualny pokój szkoleniowy”, zawsze 30 minut przed oficjalnym czasem rozpoczęcia. W tym czasie jesteśmy do Twojej dyspozycji w celu sprawdzenia połączenia do szkolenia.
Po zakończonym szkoleniu nie będziesz mieć możliwości odtworzenia jego przebiegu w postaci filmu.

PARP dofinansowuje szkolenia CPI

Cel szkolenia
Szkolenie umożliwia zdobycie praktycznej wiedzy na temat zasad zgodnego z prawem ograniczenia zatrudnienia w firmie. Przedstawia zasady rozwiązywania umów o pracę, zarówno w zakresie indywidualnych stosunków pracy jak i stosunków zbiorowych. Uczestnicy dowiedzą się także w jakich sytuacjach możliwość rozwiązania umowy jest ograniczona oraz jakie prawa i obowiązki mają pracodawcy i pracownicy.

Do kogo jest skierowane
Szkolenie skierowane jest do pracowników działów kadr i działów HR, HR Business Partnerów, kadry zarządzającej.

Szkolenie poprowadzi: radca prawny Marcin Frąckowiak, specjalista z zakresu zbiorowego oraz indywidualnego prawa pracy.

Czas trwania szkolenia: 09:00 – 11:30

Program:

 1. Zasady ogólne zwolnień: podstawy prawne, terminy.
 2. Określenie przyczyny rozwiązania stosunku pracy i jej opisane w oświadczeniu o rozwiązaniu umowy o pracę (najczęściej popełniane błędy, analiza orzecznictwa sądowego, case study).
 3. Konsultacja związkowa wypowiedzenia / rozwiązania umowy o pracę bądź wystąpienie o zgodę na rozwiązanie stosunku pracy z pracownikiem będącym członkiem zarządu związku.
 4. Rozwiązywanie stosunków pracy / zmiana warunków zatrudnienia pracowników podlegających szczególnej ochronie przez zwolnieniem.
 5. Obowiązek rozliczenia się z pracownikiem i wypłaty świadczeń związanych z rozwiązaniem stosunku pracy.
 6. Omówienie najczęściej popełnianych przez pracodawców błędów związanych z zakończeniem stosunku pracy.
 7. Konsekwencje wadliwego rozwiązania umowy o pracę.
 8. Kogo dotyczy procedura zwolnień grupowych?
 9. Jak przeprowadzić procedurę zwolnień grupowych krok po kroku? – terminy, dokumentacja.
 10. Porozumienie / regulamin w sprawie zwolnień grupowych – jakie ustalenia powinny zawierać?
 11. Odprawy pieniężne – dla kogo i w jakiej wysokości?
 12. Ograniczenia w procedurze stosowania zwolnień grupowych.
 13. Jak ustawa definiuje tzw. zwolnienia indywidualne i kiedy mają zastosowanie?
 14. Uzasadnianie wypowiedzeń umów o pracę - kryteria doboru do zwolnienia.

Marcin Frąckowiak

Specjalista z zakresu zbiorowego oraz indywidualnego prawa pracy.
W trakcie swojej praktyki zawodowej zajmował się m.in.: doradztwem dla pracodawców w procesie przejścia części zakładu pracy na rzecz nowego pracodawcy w trybie art. 231 Kodeksu pracy, badaniami due diligence z zakresu prawa pracy, tworzeniem zakładowych funduszy świadczeń socjalnych, negocjacjami porozumień zawieranych z organizacjami społecznymi, reprezentacją pracodawców w sporach zbiorowych ze związkami zawodowymi. Z sukcesami zajmował się także reprezentowaniem pracodawców w sprawcach z zakresu roszczeń pracowników o wypłatę odszkodowań z tytułu rozwiązania umów o pracę, wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych.
Ważną częścią dorobku radcy prawnego Marcina Frąckowiaka jest jego działalność naukowa i dydaktyczna, zwłaszcza ukierunkowana na praktyczne szkolenia dla przedstawicieli biznesu.
Od listopada 2015 r. jest współtwórcą ścieżki prawa pracy Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami (PSZK). Regularnie prowadzi szkolenia z zakresu prawa pracy dla największych pracodawców w Polsce. Laureat 3 miejsca w prestiżowym konkursie Rising Stars Prawnicy - liderzy jutra, edycja 2019. Zaangażowany jest także w pracę dydaktyczną i naukową jako doktorant w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Ponadto publikuje również w mediach m.in.: Gazecie Prawnej, Rzeczpospolitej, Pulsie Biznesu oraz Parkiecie.