szkolenie on-line

3
czerwca
2020

POKAZY I WYDARZENIA ON-LINE - JAK ZORGANIZOWAĆ WYDARZENIE ON- LINE W ORGANIZACJACH POZARZĄDOWYCH I W KULTURZE

koordynator: Iwona Brokowska Duda

NOWA FORMA SZKOLEŃ W CPI
Szkolenia zdalne to nowe rozwiązanie, które idealnie sprawdzi się w obecnej sytuacji epidemicznej. Bez wychodzenia z domu możesz skorzystać ze specjalistycznej wiedzy naszych prelegentów.
Nie ma potrzeby podróżowania i gromadzenia się w większych grupach. Szkolenia zdalne posiadają wszystkie atuty szkoleń stacjonarnych, bez konieczności dojazdu do naszych sal szkoleniowych.
Więcej ...

PARP dofinansowuje szkolenia CPI

Cele szkolenia:

 • Zdobycie wiedzy w zakresie wyboru odpowiedniego narzędzia do prowadzenia wydarzeń online
 • Zapoznanie uczestników z podstawowymi zasadami organizacji i przeprowadzenia wydarzeń online
 • Zapoznanie uczestników z najczęściej występującymi problemami i sposobami radzenia sobie z nimi
Adresaci:
 • Organizacje pozarządowe
 • Instytucje świata kultury
Szkolenie Prowadzi: Adam Parysz, dyplomowany archiwista, Inspektor Ochrony Danych, absolwent Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego

Czas trwania szkolenia od godz. 9.00 do ok. 14

Program

 1. Przegląd narzędzi online. Jaką platformę wybrać i od czego zacząć?
  • Od czego zacząć? Podstawowe zasady dotyczące organizacji wydarzeń online
  • Na co zwrócić uwagę – o kluczowych elementach wydarzenia online słów kilka
  • Narzędzia online – przegląd (zastosowanie, wady, zalety)
  • Podstawowe kwestie techniczne (m.in. światło, dźwięk, stanowisko)
  • Bycie „online” a prowadzący i organizatorzy – o przygotowaniu prowadzącego niezbędne informacje
  • Kluczowa rola Internetu
  • Najczęściej występujące problemy i sposoby jak sobie z nimi radzić
 2. Interakcja z uczestnikami podczas wydarzeń online
  • Tryb dyskusji
  • Quizy
  • Czaty
  • Praca na materiałach
  • Zadania
  • Konsultacje
  • Ankiety i sondy
  • Uczestnicy a komunikacja – w jaki sposób zapewnić komunikację między uczestnikami
 3. Przykłady organizacji wydarzeń online
  • Zajęcia typu joga
  • Pokaz
  • Koncert
  • Zajęcia z czytelnictwa
  • Rozwiązywanie quizów
  • Zajęcia
 4. Dyskusja

Adam Parysz

Dyplomowany Archiwista, absolwent Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego na kierunku Historia, specjalizacja Archiwistyka i Zarządzanie Dokumentacją Współczesną. Czynny Administrator Bezpieczeństwa Informacji w PNBU „BT” Teresa Buzińska oraz Inspektor Ochrony Danych w Gminie Lądek. Były Specjalista ds. Archiwizacji oraz Kierownik Projektów w ArchiDoc SA. Doświadczenie zawodowe w charakterze archiwisty oraz w kierowaniu projektami archiwizacji dokumentacji. Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń (3 645h dydaktycznych spędzonych na sali szkoleniowej oraz 4046 przeszkolonych uczestników) z zakresu archiwizacji dokumentacji, systemów teleinformatycznych (w szczególności EPUAP2), prawa archiwalnego, administracyjnego, ochrony danych osobowych oraz zarządzania dokumentem i podpisem elektronicznym dla wielu instytucji państwowych, samorządowych i firm prywatnych. Udokumentowane przeprowadzenie ponad 230 szkoleń dla wielu instytucji państwowych, prywatnych i samorządowych m.in. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Kancelaria Senatu RP, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Komenda Główna Policji,, Poczta Polska S.A., Koleje Mazowieckie, CBA, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie, Polska Akademia Nauk, Akademia Górniczo-Hutnicza, Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, Rzeszowie i w Olsztynie, Urząd Miasta Rzeszowa, Wojewódzka Stacja Sanitarno –Epidemiologiczna w Poznaniu, Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie, Szpital Zachodni im. Św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim, Arcelormittal, ArchiDoc S.A, Sąd Okręgowy w Kielcach oraz Sąd Apelacyjny we Wrocławiu. W zakresie ochrony danych osobowych szkolił m. in. ING Bank Śląski, Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim, Fenice Poland, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie i Podlaski Urząd Wojewódzki. Współpracuje m. in. z Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze, Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki FRDL, ADEPTS.C., Fundacja Rozwoju i Ochrony Komunikacji Elektronicznej FORCE, SUKCES C.R. Edyta Szczerkowska, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Szkoleniowe w Łodzi.