warsztaty on-line

28
października
2020

OCHRONA TAJEMNIC RYNKOWYCH (KNOW – HOW) W PRAKTYCE – ZABEZPIECZENIE PRZED NIELOJALNYMI PRACOWNIKAMI I KONKURENCJĄ, COMPLIANCE, ZWALCZANIE NARUSZEŃ

koordynator: Iwona Nowosielska

NOWA FORMA SZKOLEŃ W CPI
Szkolenia zdalne to nowe rozwiązanie, które idealnie sprawdzi się w obecnej sytuacji epidemicznej. Bez wychodzenia z domu możesz skorzystać ze specjalistycznej wiedzy naszych prelegentów.
Nie ma potrzeby podróżowania i gromadzenia się w większych grupach. Szkolenia zdalne posiadają wszystkie atuty szkoleń stacjonarnych, bez konieczności dojazdu do naszych sal szkoleniowych.
Więcej ...

PARP dofinansowuje szkolenia CPI

Ochrona informacji poufnych i know – how ma kluczowe znaczenie dla sukcesu rynkowego w środowisku konkurencyjnym. Ochrona ta dla swojej skuteczności wymaga przyjęcia odpowiedniej strategii działania uwzględniającej zarówno przepisy ustawowe, jak i uregulowania umowne oraz odpowiednie zabezpieczenie dostępu do informacji. Z tej przyczyny na przedsiębiorców chcących chronić swoje know – how oraz informacje poufne czeka szereg wyzwań.

Wyzwania te są szczególne w przypadku firm o licznej strukturze osobowej oraz przedsiębiorstw innowacyjnych. Częstym na rynku problemem jest bowiem tworzenie przez pracowników opuszczających takie przedsiębiorstwa firm konkurencyjnych, bazujących na wiedzy i danych poprzedniego pracodawcy.

Co niemniej istotne, regulacja chroniąca tajemnice przedsiębiorstwa i know-how uległa w ostatnim czasie istotnym zmianom ze względu na jej ujednolicenie w ramach Unii Europejskiej. Po kilkunastu miesiącach od jej wprowadzenia możliwa jest już praktyczna ocena skutków tych zmian dla polskich przedsiębiorców.

Celem szkolenia jest przedstawienie obszarów, w których zostały wprowadzone zmiany w systemie ochrony tajemnic przedsiębiorstwa oraz ich praktycznych skutków, a także możliwości przeciwdziałania ryzykom wynikającym z nowej regulacji ze szczególnym uwzględnieniem umów oraz warunków dobrej strategii ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa.
Uzyskanie dodatkowej wiedzy na temat rozwoju ochrony tajemnicy handlowej w Unii Europejskiej ma szczególne znaczenie dla firm współpracujących z podmiotami zagranicznymi.

Szkolenie przeznaczone jest dla prawników in – house, jak i pracowników działów bezpieczeństwa informacji, R&D, compliance oraz kadry managerskiej i członków zarządu.

W trakcie szkolenia będzie można uzyskać odpowiedzi na wątpliwości dotyczące m.in. tego

 • Jakie warunki należy spełnić, aby uzyskać ochronę informacji poufnych?
 • Jak chronić pomysł na biznes lub produkt rynkowy?
 • Jak chronić tajemnice przedsiębiorstwa w relacjach z pracownikami (z uwzględnieniem sytuacji przejmowania pracowników przez konkurentów oraz zakładania przez nich przedsiębiorstw konkurencyjnych)?
 • Jakie są warunki dobrej strategii ochrony know – how i informacji poufnych w przedsiębiorstwie, w szczególności w odniesieniu do pracowników?
 • Jakie środki można podjąć w razie naruszenia naszych tajemnic? W szczególności, jak przygotować się i jak reagować na odejście kluczowych pracowników.
 • Jak przygotować umowy zabezpieczające informacje poufne i jakich błędów wystrzegać się w takich umowach?
Szkolenie poprowadzi: radca prawny dr Zbigniew Pinkalski, Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

Czas trwania szkolenia: 10:00 – 16:00
Program:

 1. Kiedy i pod jakimi warunkami informacje poufne mogą być objęte ochroną jako tajemnica przedsiębiorstwa?
  • Obowiązujące warunki ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa i know how.
  • Jakie informacje mogą być chronione jako tajemnica przedsiębiorstwa: pomysł na biznes? Listy klientów? Dane rynkowe?
  • Nowa definicja tajemnicy przedsiębiorstwa wprowadzona w związku z regulacją unijną.
  • Jakie działania są potrzebne dla utrzymania ochrony informacji poufnych?
  • Elementy dobrej strategii ochrony know – how i informacji poufnych w przedsiębiorstwie.
 2. Naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa – jak się przed nim bronić i jak reagować?
  • Środki ochrony prawnej tajemnicy przedsiębiorstwa.
  • Odszkodowania za naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa – nowe roszczenia.
  • Przygotowanie do procesu.
  • Ochrona informacji poufnych składanych jako dowody w postępowaniach cywilnych.
 3. Ochrona informacji poufnych w relacjach z pracownikami.
  • Zabezpieczenie informacji poufnych przed ich ujawnieniem przez pracownika
  • Prawo pracownika do korzystania z nabytej wiedzy i doświadczenia a ochrona informacji poufnych.
  • Założenie działalności konkurencyjnej przez byłych pracowników – sposoby postępowania i ochrony interesów pracodawcy.
  • Przejęcie pracowników przez konkurenta.
  • Prawna ochrona sygnalistów (whistleblowers) ujawniających tajemnice przedsiębiorstwa.
 4. Umowna ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa – case study.
  • Charakterystyka ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa za pomocą umów – na co zwrócić uwagę, aby powstała dobra umowa?
  • Na co zwrócić uwagę w trakcie audytu umów dotyczących know – how? Błędy w umowach.
  • Czy wejście w życie nowej regulacji powoduje istotne zmiany w tym zakresie?

Zbigniew Pinkalski

Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, prawie mediów i reklamy, prawie farmaceutycznym, a także w prawie gamingu i prawie konkurencji, ze szczególnym uwzględnieniem prawnej ochrony informacji i know – how. Doradza klientom biznesowym oraz instytucjom kultury. Obsługuje postępowania sądowe m.in. dla wiodących przedsiębiorstw z branży farmaceutycznej, telekomunikacyjnej, informatycznej, chemicznej i kosmetycznej, w tym na swoim koncie posiada wygrane spory przed Sądem Najwyższym.
Prelegent na szkoleniach, seminariach i konferencjach związanych z wyżej wymienionymi dziedzinami. Wykładowca na studiach podyplomowych „E-marketing” prowadzonych przez Uczelnię Łazarskiego. Autor ekspertyz legislacyjnych dla Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych. Autor monografii pt. „Prawna ochrona formatów telewizyjnych” (wyróżnionej nagrodą Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji dla najlepszej książki roku dotyczącej rynku mediów elektronicznych) oraz licznych publikacji zarówno w prasie branżowej, blogosferze, jak i w prestiżowych czasopismach naukowych m.in. na temat tajemnicy przedsiębiorstwa, ochrony know – how, gamingu, tzw. ambush marketingu, zakresu ochrony prawnoautorskiej, licencji, zarządzania marką, prawa reklamy i promocji oraz prawa prasowego.
Do 2021 r. pracownik naukowy Katedry Prawa Własności Intelektualnej WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego. Laureat plebiscytu Gazety Prawnej „Rising Stars – prawnicy liderzy jutra” (edycja 2016, 5 miejsce w rankingu).