szkolenie

4
marca
2020

ORGANIZACJA I FUNKCJONOWANIE CENTRUM MONITORINGU WIZYJNEGO

koordynator: Iwona Nowosielska

Centrum monitoringu wizyjnego stanowi serce każdego dobrze zorganizowanego systemu bezpieczeństwa. Od jego właściwej organizacji zależy skuteczność i efektywność pracy operatorów monitoringu. Współczesne centra nadzoru wizyjnego zaczynają wykraczać poza swoje pierwotne przeznaczenie i coraz częściej zaczynają pełnić funkcję swoistych centrów bezpieczeństwa.

Celem szkolenia jest przedstawienie wymagań w zakresie organizacji i funkcjonowania centrów monitoringu wizyjnego wynikających z obowiązujących przepisów prawa, jak również przyjętych norm i standardów. Uczestnicy szkolenia poznają przykłady sprawdzonych rozwiązań organizacyjnych i technicznych, które poprawiają działanie interfejsu człowiek-maszyn i tym samym wspierają operatorów monitoringu w wykonywaniu swojej codziennej pracy.

Szkolenie adresowane jest przede wszystkim do właścicieli i zarządców nieruchomości, firm ochrony osób i mienia, komórek bezpieczeństwa przedsiębiorstw, samorządowców, przedstawicieli Policji i straży miejskich, jak również pozostałych instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny.

Szkolenie przeprowadzi:
Sergiusz Parszowski – praktyk w sprawach bezpieczeństwa biznesu, ochrony osób i mienia oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Czas trwania szkolenia: 10:00 – 16:00

Program

  1. Centra monitoringu i inne centra monitorujące
  2. Wymagania lokalowe centrum monitoringu
  3. Zabezpieczenie fizyczne i techniczne pomieszczeń
  4. Warunki środowiskowe w centrum monitoringu
  5. Organizacja stanowiska pracy operatorów
  6. Struktura zarządzania i kluczowy personel
  7. Rola i zadania operatora monitoringu wizyjnego
  8. Rekrutacja i szkolenie operatorów monitoringu
  9. Księga procedur, instrukcji i ewidencji
  10. Normy, standardy, dobre praktyki

Sergiusz Parszowski

Praktyk w sprawach bezpieczeństwa biznesu, ochrony osób i mienia oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego. W przeszłości pracował zarówno dla organizacji prywatnych, jak również instytucji publicznych. Założyciel i ekspert firmy Instin.pl, świadczącej profesjonalne usługi w obszarze bezpieczeństwa. Jest ekspertem Instytutu Bezpieczeństwa Społecznego, współpracownikiem Polskiej Izby Systemów Alarmowych oraz biegłym sądowym przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu. Audytor i szkoleniowiec. Jest autorem kilkudziesięciu artykułów specjalistycznych i poradnikowych w czasopismach Ochrona Mienia i Informacji, Security&Alarm Systems, A&S Polska. Współautor publikacji książkowych „Bezpieczeństwo społeczności lokalnych. Programy prewencyjne w systemie bezpieczeństwa” oraz „Imprezy masowe. Organizacja, bezpieczeństwo, dobre praktyki”. Absolwent Akademii Obrony Narodowej w Warszawie oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.