szkolenie

17
kwietnia
2018

PRAWNE ASPEKTY PROFILOWANIA OSÓB

koordynator: Iwona Nowosielska

Coraz częściej mamy do czynienia z profilowaniem w różnych dziedzinach. Profilowanie osób wiąże się z różnego typu zagrożeniami, od naruszenia prywatności po dyskryminację osób. Podczas warsztatów poruszymy kwestię regulacji prawnych związanych z profilowaniem, w szczególności ogólnego Rozporządzenia unijnego o ochronie danych osobowych, które znajdzie zastosowanie od 25 maja 2018 roku. Profilowanie prowadzi zwykle do oceny osoby lub predykcji jej zachowania, osoba ma w związku z tym określone prawa, włącznie z prawem do informacji o zasadach profilowania. Podczas spotkania omówiona zostanie omówiona perspektywa zarówno profilowanego konsumenta jak i przedsiębiorcy, który profiluje klientów, kandydatów do pracy, itp. Jeśli wynikiem profilowania może być tzw. zautomatyzowana decyzja wywołująca ważne skutki, wówczas osoba ma prawo jej nie podlegać. Podczas spotkania zostaną szczegółowo omówione warunki profilowania w sektorze finansowym, dla potrzeb marketingowych oraz w związku z zatrudnieniem.

Do kogo jest skierowane:
Warsztaty są skierowane do prawników przedsiębiorstw masowo zawierających umowy konsumenckie, analityków w firmach wykorzystujących narzędzie Big data, osób odpowiedzialnych na marketing i HR, a także do firm IT oferujących narzędzia analityczne.

Szkolenie poprowadzi: Dr Arwid Mednis

Program:

  • Wprowadzenie - historia profilowania, zakres stosowania profilowania.
  • Zagrożenia wynikające z profilowania osób, profilowanie a prawa jednostki.
  • Pojęcie oraz etapy procesu profilowania.
  • Profilowanie w polskim prawie.
  • Prawne ograniczenia tworzenia i korzystania z profili.
  • Obowiązki związane z profilowaniem (m. in. obowiązek informacyjny), prawa osoby profilowanej, transparentność algorytmów.
  • Kontrola procesu profilowania przez organ nadzorczy - aspekty praktyczne.
  • Podsumowanie.

Ramowy harmonogram:
09:30 – kawa na początek dnia
10:00 – rozpoczęcie zajęć
12:00 – przerwa na lunch
12:30 – kontynuacja zajęć
14:30 – przerwa na kawę
14:50 – kontynuacja zajęć
16:00 – zakończenie szkolenia

Arwid Mednis

Jest doktorem habilitowanym nauk prawnych i radcą prawnym. Specjalizuje się w prawie administracyjnym, w szczególności w prawie telekomunikacyjnym, cyberbezpieczeństwie i ochronie danych osobowych. W latach 1991-2000 reprezentował Polskę w Komitecie ds. Ochrony Danych Osobowych w Radzie Europy w Strasburgu, w latach 1998-2000 był jego przewodniczącym. Jest członkiem Sektorowej Rady Kompetencji ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo, ekspertem Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji ws. cyberbezpieczęństwa, a także autorem i współautorem projektów ustaw dotyczących ochrony danych osobowych i wymiany informacji gospodarczej. Regularnie reprezentuje klientów w sprawach regulacyjnych oraz w postępowaniach sądowych i administracyjnych. Arwid Mednis wykłada na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie prowadzi zajęcia m.in. z zakresu dostępu do informacji publicznej, cyberbezpieczeństwa i ochrony danych osobowych, a także autorem licznych publikacji z powyższych dziedzin. Regularnie występuje jako prelegent na konferencjach i seminariach poświęconych tym zagadnieniom. Od wielu lat zajmuje pozycję lidera w zakresie prawa telekomunikacyjnego oraz ochrony danych osobowych w rankingach wydawnictw specjalistycznych i informatorów prawniczych, w tym m.in. Chambers Europe oraz Legal 500 EMEA. Jest także regularnie wyróżniany w rankingach kancelarii prawnych dziennika Rzeczpospolita.