warsztaty on-line

4
czerwca
2020

EFEKTYWNE PUBLIKOWANIE NAUKOWE

koordynator: Iwona Nowosielska

NOWA FORMA SZKOLEŃ W CPI
Szkolenia zdalne to nowe rozwiązanie, które idealnie sprawdzi się w obecnej sytuacji epidemicznej. Bez wychodzenia z domu możesz skorzystać ze specjalistycznej wiedzy naszych prelegentów.
Nie ma potrzeby podróżowania i gromadzenia się w większych grupach. Szkolenia zdalne posiadają wszystkie atuty szkoleń stacjonarnych, bez konieczności dojazdu do naszych sal szkoleniowych.
Więcej ...

PARP dofinansowuje szkolenia CPI


Uczestnicy warsztatów nabędą praktyczną wiedzę i umiejętności z zakresu publikowania naukowego. Poznają metody efektywnego pisania pozwalające na przygotowanie i wysłanie artykułów naukowych do międzynarodowych czasopism.
Warsztaty poświęcone będą procesowi publikowania naukowego począwszy od organizacji badań pod kątem publikacji, poprzez warsztat autora, organizację tekstu, wybór czasopisma, zgłoszenie artykułu, kontakt z redakcją aż do promocji opublikowanej pracy.
Nabytą praktyczną wiedzę, uczestnicy będą w stanie zastosować natychmiast przy pisaniu swojej aktualnej lub kolejnej publikacji naukowej. Przedstawione techniki pozwolą uczestnikom pracować bardziej efektywnie i w sposób przynoszący więcej satysfakcji z procesu pisania.

Forma warsztatu
Interaktywna forma prelekcji połączona z ćwiczeniami i pracą indywidualną uczestników. Szkolenie ma charakter wykładowy poparty licznymi przykładami i praktycznymi zadaniami w formie warsztatu oraz indywidualnych ćwiczeń. Każdy uczestnik ukończy szkolenie z zestawem praktycznych materiałów i wskazówek odnoszących się̨ do kolejnej publikacji autora.

Do kogo skierowane są warsztaty
Warsztaty skierowane są do osób pragnących rozwijać swoje umiejętności w zakresie publikowania naukowego. Warsztaty będą wartościowe dla początkujących autorów piszących swoje pierwsze artykuły naukowe jak i dla osób posiadających w dorobku kilka publikacji ale pragnących pisać szybciej i bardziej skutecznie.

Warsztaty poprowadzi: dr hab. Marcin Andrzej Kurek
Doktor habilitowany nauk rolniczych w dyscyplinie technologia żywności i żywienia. Aktualnie pracuje jako adiunkt w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Jest kierownikiem projektu finansowanego z programu LIDER Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Odbywał staże naukowe oraz dydaktyczne w University of Nottingham w Wielskiej Brytanii, University of British Columbia w Kanadzie, Tel Hai College w Izraelu. Stypendysta programu TOP500 Innovators na University of Cambridge i University of Oxford. W pracy naukowej zajmuje się wykorzystaniem różnych surowców pochodzenia roślinnego w kształtowaniu jakości żywności o właściwościach prozdrowotnych, które mogą przyczynić się do zmniejszonego Autor licznych publikacji naukowych z obszaru technologii żywności, a w szczególności wykorzystania błonnika pokarmowego; recenzent wielu czasopism naukowych z listy JCR.

Czas trwania szkolenia: 09:00 – 15:00

Program:

 1. Wprowadzenie do publikowania naukowego
  • Czym jest publikowanie naukowe
  • Międzynarodowe czasopisma naukowe
  • Publikowanie naukowe w Polsce
  • Dlaczego publikujemy
 2. Zanim zaczniemy pisać
  • Jak wybrać czasopismo
  • Rodzaje artykułów naukowych
  • Jakość publikacji i cytowania
  • Współczynniki wpływu
  • Open access
  • Przygotowanie do pisania: przegląd literatury
 3. Warsztat autora
  • technika pisania tekstów naukowych
  • komponenty artykułu
  • Paragrafy jako części składowe tekstu
  • Struktura artykułu i myśl przewodnia
  • Efektywne prezentowanie wyników
  • Przeglądanie i korekta tekstu
  • Efektywne używanie języka angielskiego
 4. Proces wysyłania artykułu do czasopisma
  • Checklista przed wysłaniem do czasopisma
  • Internetowy system obsługi czasopisma
  • List do Redakcji
  • Prawo autorskie
  • Plagiat
  • Własność intelektualna
 5. Peer-review proces
  • Co to jest peer-review
  • Rola redaktora i recenzenta
  • Scenariusze odpowiedzi z czasopisma
  • Proces poprawy tekstu
  • Przygotowanie odpowiedzi do czasopisma
 6. Po wysłaniu artykułu
  • Artykuł w końcowej szacie graficznej
  • Formalności po akceptacji artykułu
  • Promowanie artykułu
  • Występowanie w roli recenzenta

Marcin Andrzej Kurek

Doktor habilitowany nauk rolniczych w dyscyplinie technologia żywności i żywienia. Aktualnie pracuje jako adiunkt w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Jest kierownikiem projektu finansowanego z programu LIDER Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Odbywał staże naukowe oraz dydaktyczne w University of Nottingham w Wielskiej Brytanii, University of British Columbia w Kanadzie, Tel Hai College w Izraelu. Stypendysta programu TOP500 Innovators na University of Cambridge i University of Oxford. W pracy naukowej zajmuje się wykorzystaniem róznych surowców pochodzenia roślinnego w kształtowaniu jakości żywności o właściwościach prozdrowtnych, które mogą przyczynić się do zmniejszonego Autor licznych publikacji naukowych z obszaru technologii żywnosci, a w szczególnosci wykorzystania błonnika pokarmowego; recenzent wielu czasopism naukowych z listy JCR.