szkolenie

16
października
2019

PRAWNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA I ANALIZY DANYCH - DATA SCIENCE I BIG DATA

koordynator: Iwona Brokowska Duda

Niewątpliwie rozwój współczesnego biznesu i przemysłu uwarunkowań jest dostępem i możliwości wykorzystania danych. Dane stałe się nowym paliwem gospodarki XXI wieku.

Rozwój rozwiązań sztucznej inteligencji (AI), przemysłu 4.0, prowadzenie analityki biznesowej, marketingu czy tworzenie innowacyjnych produktów i usług wymaga dostępu do danych.

W ostatnim czasie na poziomie Unii Europejskiej przyjęto szereg aktów prawnych i dokumentów dotyczących ochrony, zasad wykorzystania i transferu danych i (osobowych/nieosobowych), w tym:

 • Ogólne rozporządzenie o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO),
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1807 z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie ram swobodnego przepływu danych nieosobowych
 • Wytyczne dotyczące rozporządzenia w sprawie ram swobodnego przepływu danych nieosobowych w Unii Europejskiej z 29.05.2019 r.
 • Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/943 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych (tajemnic przedsiębiorstwa) przed ich bezprawnym pozyskiwaniem, wykorzystywaniem i ujawnianiem
Celem szkolenia jest przekazanie aktualnej wiedzy dotyczącej zasad obrotu i wykorzystania danych osobowych i nieosobowych (maszynowych).

W ramach szkolenia poznają Państwo:

 • podstawowe zasady ochrony i warunki wykorzystywania danych osobowych,
 • nowe tendencje w zakresie ochrony prawnej danych nieosobowych („maszynowych”),
 • zasady ochrony zbiorów Big Data i baz danych,
 • zasady i uwarunkowania prawne wykorzystania danych osobowych i nieosobowych („maszynowych”) na potrzeby analizy danych, rozwoju sztucznej inteligencji (AI), innowacyjnych usług i produktów, badań naukowych i statystycznych, analizy marketingowej,
 • zasady sporządzania umów dotyczących transferu danych osobowych i nieosobowych (maszynowych),
 • zasady nabywania praw i licencjonowania baz danych,
 • zasady pozyskiwania danych (informacji) z utworów chronionych w ramach prawa autorskiego (text & data mining),
 • zasady pozyskiwania i wykorzystywania danych publicznych (re – use),
 • zasady wykorzystania danych i baz danych udostępnianych na tzw. otwartych licencjach,
 • zasady swobodnego przepływu danych nieosobowych,
 • najnowsze regulacje europejskie i rekomendacje dotyczące ochrony i transferu danych.

Szkolenie szczególnie polecamy:

 • managerom i specjalistom ds. analizy danych, data scientist, brokerom informacji (danych),
 • dyrektorom i managerom firm tworzącym bazy danych, zbiory big data, firm Przemysłu 4.0
 • managerom, specjalistom, konsultantom ds. transformacji cyfrowych, AI, marketingu, analityki danych,
 • managerom, specjalistom, konsultantom ds. rozwoju biznesu, rozwoju nowych usług, innowacji, transformacji cyfrowej,
 • przedsiębiorcom, managerom firm tworzących i oferujących usługi lub rozwiązania informatyczne bazujące na danych, w tym rozwiązania AI, systemy do analizy danych, rozwiązania w zakresie big data,
 • przedsiębiorcom, managerom i pracownikom firm zajmujących się zbieraniem, przetwarzaniem i obrotem danymi, w tym big data,
 • projektantom baz danych,
 • prawnikom, w tym radcom prawnym, prawnikom przedsiębiorstw (in-house).

Program szkolenia:

 1. ROAD MAP - znaczenie, kategorie oraz podstawy ochrony danych.
  • Gospodarka oparta na danych i koncepcja jednolitego rynku cyfrowego.
  • Pojęcie danych osobowych i danych nieosobowych (w tym „maszynowych”).
  • Podstawy ochrony danych wprowadzenie.
   • Ochrona danych osobowych - RODO
   • Ochrona danych nieosobowych ( w tym „maszynowych”)
   • Ochrona danych jako tajemnicy przedsiębiorstwa.
   • Ochrona baz danych.
   • Wykorzystanie danych publicznych (re-use)
 2. Pozyskiwanie i wykorzystania danych osobowych.
  • Główne zasady i wymagania dotyczące wykorzystania danych osobowych dla potrzeb analityki danych, statystyki, rozwoju AI itp.
   • Podstawowe zasady przetwarzania danych – „big picture”.
   • Podstawy przetwarzania.
   • Pozyskiwanie danych: zbieranie danych od osób fizycznych, z powszechnie dostępnych źródeł (np. rejestrów), „nabywanie” zbiorów danych.
   • Obowiązki informacyjne
   • Anonimizacja danych
  • Zasady transferu danych osobowych. Obrót danymi osobowymi.
 3. Ochrona, transfer i wykorzystanie danych nieosobowych (tym maszynowych).
  • Pojęcie i ochrona danych nieosobowych.
  • Zasady swobodnego przepływu danych nieosobowych.
   • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1807 z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie ram swobodnego przepływu danych nieosobowych
   • Wytyczne KE dotyczące rozporządzenia w sprawie ram swobodnego przepływu danych nieosobowych w Unii Europejskiej
  • Umowy i najlepsze praktyki w zakresie transferu danych nieosobowych w sektorze B2B; Problematyka wymiany danych, handlu danymi nieosobowymi.
 4. Prawne aspekty pozyskiwania danych w ramach tzw. Text & Data Mining (TDM).
  • Pozyskiwanie danych z materiałów (np. książek, publikacji) chronionych prawem autorskim – ryzyka prawne i orzecznictwo europejskie.
  • Nowy dozwolony użytek dotyczący TDM. Dyrektywa o prawach autorskich na jednolitym rynku cyfrowym UE
 5. Ochrona baz danych.
  • Ochrona baz danych w ramach prawa autorskiego.
   • Zasady ochrony baz danych w ramach prawa autorskiego.
    • Jakie bazy danych podlegają ochronie w ramach prawa autorskiego. Przesłanki ochrony; przykłady.
    • Zakres ochrony. Opracowanie baz danych.
   • Zakres praw do baz danych. Problematyka opracowania bazy danych.
  • Ochrona baz danych na podstawie tzw. prawa sui generis.
   • Pojęcie bazy danych oraz przesłanki ochrony.
   • Komu przysługują prawa do bazy danych. Pojęcie producenta bazy danych.
   • BIG DATA a ochrona baz danych.
  • Umowy dotyczące wykorzystania baz danych.
   • Umowy dotyczące baz danych – przeniesienie praw / licencje.
   • Open Data Commons Open Database Licence.

Roman Bieda

Radca prawny w Kancelarii Radców Prawnych Maruta i Wspólnicy spółka jawna.
Ukończył również aplikację rzeczniowską i wykonuje zawód rzecznika patentowego.
Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej oraz szeroko rozumianym prawie nowych technologii. W ramach pracy zawodowej zajmuje się między innymi negocjowaniem umów IT, w szczególności umów wdrożeniowych, umów serwisowych oraz innych umów dotyczących oprogramowania komputerowego. Na co dzień zajmuje się również doradztwem prawnym w projektach związanych z handlem elektronicznym, marketingiem internetowym oraz ochroną danych osobowych. Posiada doświadczenie w obsłudze projektów związanych z transferem technologii.
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończył między innymi Podyplomowe Studium Prawa Konkurencji i Ochrony Konsumenta (Instytut Prawa Własności Intelektualnej UJ) oraz Podyplomowe Studium Prawa Własności Przemysłowej (Uniwersytet Warszawski).
Wykłada przedmioty związane z prawem Internetu w Wyższej Szkole Europejskiej im ks. Józefa Tischnera w Krakowie oraz Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.
Od kilku lat regularnie występuje na szkoleniach i konferencjach poświęconych różnym aspektom prawa nowych technologii oraz prowadzi zajęcia w ramach szeregu studiów podyplomowych. Prowadził zajęcia z zakresu prawa nowych technologii w ramach Executive MBA in IT organizowanych przez Zachodniopomorską Szkołę Bizensu. Autor artykułów prawniczych w prasie specjalistycznej. Prowadzi serwis www.romanbieda.pl