szkolenie

1
października
2019

PODATKI W JST – ZMIANY W PRZEPISACH 2019/2020, SCHEMATY PODATKOWE, PRAKTYKA I NAJNOWSZE ORZECZNICTWO W ZAKRESIE VAT

koordynator: Iwona Nowosielska

Założeniem szkolenia jest zwrócenie uwagi uczestników na najważniejsze problemy związane z rozliczeniami podatków w JST w kontekście zmieniających się przepisów oraz praktyki ich stosowania. Ponieważ szkolenie jest przeznaczone dla osób, które posiadają doświadczenie w rozliczeniach podatków w JST, założeniem jest aby przyjęło ono w miarę możliwości charakter dyskusji i wymiany poglądów i doświadczeń, w celu wypracowania najbezpieczniejszych i możliwie najefektywniejszych sposobów podejścia do poszczególnych zagadnień. Atutem szkolenia jest również to, że przewiduje ono czas na dyskusję nad tematami zgłoszonymi przez uczestników.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób odpowiedzialnych za rozliczenia podatkowe w JST – skarbników, naczelników i kierowników wydziałów – oraz osób, które na co dzień zajmują się takimi rozliczeniami.
Celem jest przekazanie wiedzy na temat aktualnych problemów i kwestii podatkowych istotnych dla JST w kontekście zmian w przepisach podatkowych, ale także w kontekście zmieniającej się praktyki i stanowisk organów podatkowych i sądów administracyjnych co do poszczególnych kwestii.

Szkolenie przeprowadzi:
Agnieszka Bieńkowska - doradca podatkowy, partner w Gekko Taxens Doradztwo Podatkowe Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w doradztwie z zakresu podatku VAT. Specjalizuje się w doradztwie na rzecz sektora publicznego. Kieruje projektami z zakresu restrukturyzacji i planowania podatkowego oraz opracowywania i wdrażania procedur podatkowych. Reprezentuje samorządy w sporach z organami podatkowymi, doradza przy przekształceniach oraz planowaniu i realizacji inwestycji, wspomaga samorządy w bieżących rozliczeniach podatków, w tym w kwestiach związanych z rozliczeniami podatku VAT w projektach unijnych. Autorka licznych publikacji z dziedziny prawa podatkowego, prelegentka na konferencjach, seminariach i szkoleniach z zakresu podatku VAT, w tym szkoleniach i konferencjach dotyczących zagadnień podatkowych w jednostkach samorządu terytorialnego.

Czas trwania szkolenia: 10:00 – 16:00

Program:

 1. Nowelizacje przepisów podatkowych w roku 2019 i 2020 oraz ich wpływ na działalność JST:
  • Biała lista podatników.
  • Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności.
  • Nowa matryca stawek VAT. Wiążąca Informacja Stawkowa jako instrument potwierdzania prawidłowości stawek VAT w zamówieniach publicznych.
  • Kasy on-line – kogo dotyczą, terminy wymiany kas rejestrujących.
 2. Schematy podatkowe w JST:
  • Czego dotyczy regulacja i co trzeba raportować?
  • Kto jest zobowiązany do przesyłania informacji MDR?
  • Czy JST mają obowiązek posiadania procedury wewnętrznej?
 3. Omówienie najnowszej praktyki organów podatkowych oraz orzecznictwa sądów administracyjnych w zakresie rozliczeń podatku VAT w JST:
  • Prewspółczynnik VAT – z rozporządzenia i indywidualny? Na co pozwala obecnie NSA? Kontrowersje wokół prewspółczynnika i ich wpływ na uznawanie podatku VAT za wydatek kwalifikowalny w projektach unijnych.
  • Prewspółczynnik przed 2015 r. – kontrowersje wokół wyroku TSUE ws C-566/17 Związek Gmina Zagłębia Miedziowego – jak wpływają na sytuację podatkową JST w poszczególnych przypadkach.
  • VAT od dofinansowania z UE – podlega czy nie podlega VAT (projekty z zakresu OZE i POŚ, wodociągi i kanalizacja, projekty termomodernizacyjne).
  • Dzierżawa sieci wod-kan do spółki i kontrowersje wokół wysokości czynszu dzierżawnego (opinia organów podatkowych oraz wątpliwości na poziomie NSA).
  • Opłata za przekształcenie PUW w prawo własności – z VATem czy bez?
  • Status podatkowy spółek komunalnych – najnowsze orzecznictwo NSA.
  • Pozostałe zagadnienia istotne z punktu widzenia rozliczeń VAT w JST.
 4. Pytania uczestników.

Agnieszka Bieńkowska

Doradca podatkowy, partner w Gekko Taxens Doradztwo Podatkowe Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w doradztwie z zakresu podatku VAT. Specjalizuje się w doradztwie na rzecz sektora publicznego. Kieruje projektami z zakresu restrukturyzacji i planowania podatkowego oraz opracowywania i wdrażania procedur podatkowych. Reprezentuje samorządy w sporach z organami podatkowymi, doradza przy przekształceniach oraz planowaniu i realizacji inwestycji, wspomaga samorządy w bieżących rozliczeniach podatków, w tym w kwestiach związanych z rozliczeniami podatku VAT w projektach unijnych. Autorka licznych publikacji z dziedziny prawa podatkowego, prelegentka na konferencjach, seminariach i szkoleniach z zakresu podatku VAT, w tym szkoleniach i konferencjach dotyczących zagadnień podatkowych w jednostkach samorządu terytorialnego.