szkolenie

20
sierpnia
2019

PUBLIKOWANIE NAUKOWE

koordynator: Iwona Nowosielska

Korzyści z uczestnictwa w warsztatach
Uczestnicy warsztatów nabędą praktyczną wiedzę i umiejętności z zakresu publikowania naukowego. Poznają metody efektywnego pisania pozwalające na przygotowanie i wysłanie artykułów naukowych do międzynarodowych czasopism.
Warsztaty poświęcone będą procesowi publikowania naukowego począwszy od organizacji badań pod kątem publikacji, poprzez warsztat autora, organizację tekstu, wybór czasopisma, zgłoszenie artykułu, kontakt z redakcją aż do promocji opublikowanej pracy.
Nabytą praktyczną wiedzę, uczestnicy będą w stanie zastosować natychmiast przy pisaniu swojej aktualnej lub kolejnej publikacji naukowej. Przedstawione techniki pozwolą uczestnikom pracować bardziej efektywnie i w sposób przynoszący więcej satysfakcji z procesu pisania.

Forma warsztatu
Interaktywna forma prelekcji połączona z ćwiczeniami i pracą indywidualną uczestników. Szkolenie ma charakter wykładowy poparty licznymi przykładami i praktycznymi zadaniami w formie warsztatu oraz indywidualnych ćwiczeń. Każdy uczestnik ukończy szkolenie z zestawem praktycznych materiałów i wskazówek odnoszących się̨ do kolejnej publikacji autora.

Do kogo skierowane są warsztaty
Warsztaty skierowane są do osób pragnących rozwijać swoje umiejętności w zakresie publikowania naukowego. Warsztaty będą wartościowe dla początkujących autorów piszących swoje pierwsze artykuły naukowe jak i dla osób posiadających w dorobku kilka publikacji ale pragnących pisać szybciej i bardziej skutecznie.

Warsztaty poprowadzi: Dr inż. Mariusz Woźniak
Fizyk eksperymentalny, doktor nauk technicznych, magister inżynier elektroniki z ponad 10-letnim doświadczeniem w pracy naukowej w dziedzinie optyki. Adiunkt w Instytucie Fizyki Polskiej Akademii. Ukończył studia na Politechnice Wrocławskiej w 2008 roku, a następnie uzyskał stopień doktora na Uniwersytecie w Marsylii w 2012 roku na podstawie rozprawy „Characterization of nanoparticle aggregates with light scattering techniques”. Był stypendystą Rządu Francuskiego i Ambasady Francuskiej w Polsce. Podczas doktoratu uczestniczył jako wykonawca w dwóch projektach badawczo-rozwojowych finansowanych przez Narodowa Agencję Badawczą we Francji. Jest absolwent programu stażowo-szkoleniowego Top 500 Innovators na Uniwersytecie Stanforda w USA w 2013 roku. Celem 9-tygodniowych szkoleń było podniesienie kwalifikacji polskich kadr obszaru B+R w zakresie współpracy z gospodarką, zarządzania badaniami naukowymi oraz komercjalizacji badań naukowych. Od stycznia 2013 roku pracuje w Instytucie Fizyki PAN. W tym czasie był kierownikiem trzech projektów badawczych, w tym jednego międzynarodowego. W pracy naukowej zajmuje się analizą właściwości optycznych parujących mikrokropel roztworów koloidalnych i zawiesin oraz formujących się podczas parowania agregatów nanocząstek. Wykorzystuje w tym celu różne metody pomiarowe, np. statyczne i dynamiczne rozproszenie światła, spektroskopię rozproszeniową. Mariusz Woźniak publikuje w czasopismach naukowych z tzw. listy filadelfijskiej, oraz jest autorem 5 rozdziałów w książkach.

Warsztaty trwają od godziny 10:00 do 17:00

Program:
1. Wprowadzenie do publikowania naukowego

 • Czym jest publikowanie naukowe
 • Międzynarodowe czasopisma naukowe
 • Publikowanie naukowe w Polsce
 • Dlaczego publikujemy
2. Zanim zaczniemy pisać
 • Jak wybrać czasopismo
 • Rodzaje artykułów naukowych
 • Jakość publikacji i cytowania
 • Współczynniki wpływu
 • Open access
 • Przygotowanie do pisania: przegląd literatury
3. Warsztat autora
 • technika pisania tekstów naukowych
 • komponenty artykułu
 • Paragrafy jako części składowe tekstu
 • Struktura artykułu i myśl przewodnia
 • Efektywne prezentowanie wyników
 • Przeglądanie i korekta tekstu
 • Efektywne używanie języka angielskiego
4. Proces wysyłania artykułu do czasopisma
 • Checklista przed wysłaniem do czasopisma
 • Internetowy system obsługi czasopisma
 • List do Redakcji
 • Prawo autorskie
 • Plagiat
 • Własność intelektualna
5. Peer-review proces
 • Co to jest peer-review
 • Rola redaktora i recenzenta
 • Scenariusze odpowiedzi z czasopisma
 • Proces poprawy tekstu
 • Przygotowanie odpowiedzi do czasopisma
6. Po wysłaniu artykułu
 • Artykuł w końcowej szacie graficznej
 • Formalności po akceptacji artykułu
 • Promowanie artykułu
 • Występowanie w roli recenzenta

Mariusz Woźniak

Fizyk eksperymentalny, doktor nauk technicznych, magister inżynier elektroniki z ponad 10-letnim doświadczeniem w pracy naukowej w dziedzinie optyki. Adiunkt w Instytucie Fizyki Polskiej Akademii.
Ukończył studia na Politechnice Wrocławskiej w 2008 roku, a następnie uzyskał stopień doktora na Uniwersytecie w Marsylii w 2012 roku na podstawie rozprawy „Characterization of nanoparticle aggregates with light scattering techniques”. Był stypendystą Rządu Francuskiego i Ambasady Francuskiej w Polsce. Podczas doktoratu uczestniczył jako wykonawca w dwóch projektach badawczo-rozwojowych finansowanych przez Narodowa Agencję Badawczą we Francji.
Jest absolwent programu stażowo-szkoleniowego Top 500 Innovators na Uniwersytecie Stanforda w USA w 2013 roku. Celem 9-tygodniowych szkoleń było podniesienie kwalifikacji polskich kadr obszaru B+R w zakresie współpracy z gospodarką, zarządzania badaniami naukowymi oraz komercjalizacji badań naukowych.
Od stycznia 2013 roku pracuje w Instytucie Fizyki PAN. W tym czasie był kierownikiem trzech projektów badawczych, w tym jednego międzynarodowego. W pracy naukowej zajmuje się analizą właściwości optycznych parujących mikrokropel roztworów koloidalnych i zawiesin oraz formujących się podczas parowania agregatów nanocząstek. Wykorzystuje w tym celu różne metody pomiarowe, np. statyczne i dynamiczne rozproszenie światła, spektroskopię rozproszeniową.
Mariusz Woźniak publikuje w czasopismach naukowych z tzw. listy filadelfijskiej, oraz jest autorem 5 rozdziałów w książkach.