warsztaty

28-29
marca
2018

WYWIAD JAWNOŹRÓDŁOWY (OSINT) TECHNIKI I NARZĘDZIA POZYSKIWANIA INFORMACJI Z OTWARTYCH ŹRÓDEŁ

koordynator: Iwona Nowosielska

Pierwszy w Polsce otwarty trening OSINT, prezentujący najbardziej skuteczne i aktualne metody wywiadu jawnoźródłowego z wykorzystaniem technologii internetowych i nie tylko. Ponad 100 zaawansowanych technik pozyskiwania informacji w intensywnym, dwudniowym treningu, wzbogaconym elementami informatyki śledczej oraz wywiadu gospodarczego.

Prowadzący warsztaty: Marcin Meller

Umiejętności uzyskane na treningu:

 • poszerzenie kompetencji z zakresu pozyskiwania informacji
 • zaawansowana analiza informacji
 • podstawy wywiadu gospodarczego

WYMAGANIA TECHNICZNE:
Zajęcia będą prowadzone przy użyciu komputerów. Uczestnik może przyjechać ze swoim komputerem lub skorzystać z komputera przygotowanego przez Organizatora. Komputer musi posiadać:

 • Systemem operacyjny Windows
 • Przeglądarke internetowa Chrome
 • Przeglądarke internetowa Firefox
 • Oprogramowanie JAVA

Inne:
Konto Google - Gmail

Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu, powinny wykazywać się dobrą znajomością obsługi komputera oraz umiejętnie posługiwać się Internetem.

RAMOWY HARMONOGRAM I i II DNIA WARSZTATÓW:
09:00 – rozpoczęcie zajęć
11:00 – przerwa na kawę
13:00 – przerwa na lunch
15:00 – przerwa na kawę
17:00 – zakończenie zajęć.

DZIEŃ I - 28 marca 2018 r.

 • Strategia wyszukiwania i narzędzia referencyjne: Jak wyszukiwać szybko i skutecznie?
 • Narzędzia i techniki wyszukiwania informacji: OSINT Framework, QueryTool, techniki efektywnego wyszukiwania informacji z wykorzystaniem operatorów, wyszukiwarki klastrowe, wyszukiwanie z wykorzystaniem API (interfejs programistyczny aplikacji).
 • Identyfikacja użytkowników Internetu: ustalanie adresów email oraz identyfikacja kont użytkowników w serwisach internetowych; geolokalizacja użytkowników internetu.

DZIEŃ II - 29 marca 2018 r.

 • Monitoring internetu z wykorzystaniem słów kluczowych i eksportowanie wyników
 • Analiza stron internetowych i adresów IP: enumeracja, ustalanie powiązań oraz identyfikacja ukrytych relacji pomiędzy witrynami; historyczne wersje stron www; monitoring.
 • Podstawy wywiadu gospodarczego; pozyskiwanie informacji o firmach i przedsiębiorcach

Marcin Meller

Prezes zarządu MIIS Spółka z o.o. sp. k. Autor szkoleń, trener oraz konsultant w zakresie wywiadu jawnożródłowego (OSINT).