szkolenie

25
września
2019

SKUTKI OSTATNICH ZMIAN W PRZEPISACH O ZWIĄZKACH ZAWODOWYCH

35 dni do rozpoczęciakoordynator: Iwona Nowosielska

Niecały rok po rewolucyjnej nowelizacji przepisów ustawy o związkach zawodowych można już ocenić wady i zalety nowych regulacji. Niektóre zmiany powodują jednak kolejne wątpliwości, które wyjaśnią eksperci prawa związkowego mający na co dzień do czynienia z nowymi przepisami.

Szkolenie skierowane jest do: pracodawców, członków zarządu, menagerów ds. współpracy ze związkami, prawników, pracowników działów HR, księgowych i kadrowych zajmujących się obsługą zwolnień od pracy i naliczaniem wynagrodzeń działaczy związkowych.

Szkolenie przeprowadzą:
Marcin Szlasa-Rokicki
Ewa Podgórska-Rakiel

Czas trwania szkolenia: 10:00 – 16:00
Program

 • Osoby wykonujące pracę zarobkową jako członkowie związku zawodowego.
 • Nowe zasady informowania o liczbie członków.
 • Zmiany w reprezentatywności związku zawodowego.
 • Dyskryminacja związkowa.
 • Ochrona działaczy związkowych.
 • Zmiana w odprowadzaniu składki związkowej.
 • Zwolnienia od pracy i urlopy bezpłatne działaczy związkowych.
 • Współpraca ze związkiem zawodowym na poziomie zakładowym.
 • Monitoring zakładowy a związki zawodowe.
 • Przedmiot i strony zakładowego sporu zbiorowego.
 • Najnowsze orzecznictwo.

Ewa Podgórska-Rakiel

Doktor nauk prawnych w zakresie prawa; prowadzi własną działalność doradczo-szkoleniową RAKIEL Prawo pracy doradztwo i szkolenia; legitymuje się kilkunastoletnim doświadczeniem w pracy w dziale prawnym we współpracy ze związkami zawodowymi; zajmuje się praktyką prawa pracy w BRIEF&CASE Kancelarii Radców Prawnych z Gdyni; wykładowca studiów podyplomowych Prawo Pracy i Ubezpieczenia Społeczne – Kadry i Płace Uczelni Łazarskiego w Warszawie; na poziomie unijnym aktywnie zaangażowana w prace grup eksperckich przy Komisji Europejskiej ds. delegowania pracowników; członek Polskiego Stowarzyszenia HR; doświadczony trener; autorka kilkuset publikacji z zakresu prawa pracy, w tym książek dotyczących prawa pracy w praktyce, prawa związkowego, delegowania pracowników i zatrudniania cudzoziemców.

Marcin Szlasa-Rokicki

Radca prawny, senior associate w kancelarii Łaszczuk i Wspólnicy. Członek Sekcji Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie i Polskiego Stowarzyszenia HR (PSHR).
Specjalizuje się w indywidualnym i zbiorowym prawie pracy, ochronie danych osobowych w zatrudnieniu oraz doradza w zakresie sporów pracowniczych.
Doradza klientom w zakresie prawa pracy, w tym opracowywaniu umów i dokumentacji pracowniczej, kontraktów z wyższą kadrą zarządzającą, a także opracowywania wewnętrznych regulaminów i polityk z zakresu prawa pracy. Ma doświadczenie w przeprowadzaniu transakcji przejścia zakładu pracy, zwolnień grupowych, spraw dyskryminacyjnych, sporów pracowniczych, ochronie tajemnicy przedsiębiorstwa, świadczeń oraz benefitów pracowniczych. Doradzał również w zakresie przygotowywania analiz ryzyk prawnych oraz raportów due diligence.
Jego doradztwo obejmuje również ochronę prywatności i danych osobowych z zakresu HR, monitoring pracowników oraz narzędzi pracy, przechowywanie danych osobowych, ochronę sygnalistów i ich danych.
Prowadził szkolenia z zakresu prawnych aspektów zarządzania zasobami ludzkimi, prawa pracy oraz ochrony danych osobowych.
Jest autorem i współautorem wielu publikacji prasowych z zakresu prawa pracy.
Obecnie jest także doktorantem w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Termin i Miejsce

Termin:
25 września 2019
Miejsce:
Warszawa

Koszt

Koszt udziału jednej osoby wynosi:
 • 890 zł + 23% VAT - przy zgłoszeniach nadesłanych do dnia 13 września 2019 r.
 • 990 zł + 23% VAT - przy zgłoszeniach nadesłanych od dnia 14 września 2019 r.

Informacje dodatkowe

Powyższy koszt obejmuje: udział, materiały konferencyjne, lunch, przekąski i napoje w przerwach.

Warunkiem udziału jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (zakładka "Zgłoszenie"), faksem lub elektronicznie i otrzymanie pisemnego potwierdzenia udziału ze strony CPI. O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona.

Zapłata i Rezygnacja

Koszt udziału jest płatny na konto CPI, na podstawie potwierdzenia udziału. Faktury będą do odbioru podczas spotkania.

Rezygnacja z udziału po 18 września 2019 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału na podstawie faktury Centrum Promocji Informatyki. Rezygnacja możliwa jest tylko i wyłącznie w formie pisemnej.

Biuro Organizacyjne

Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o.
02-757 Warszawa, ul. Pory 78, I piętro
tel. 22 355 86 80, fax 22 355 86 79
e-mail:cpi@cpi.com.pl
Dane uczestnika
Dane płatnika

Zobowiązujemy się uregulować koszt udziału jednej osoby w spotkaniu:

Uczestnicy, których udział w konferencji jest finansowany ze środków publicznych w co najmniej 70%, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) mogą uzyskać zwolnienie z VAT-u, na podstawie wypełnionego i przesłanego do CPI sp. z o.o. oświadczenia.

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy o udział w szkoleniu oraz w celach reklamowych, promocyjnych i marketingowych związanych z działalnością prowadzoną przez Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. (art. 23 ust. 1 pkt 3 i 5 u.o.d.o.”, a po 25 maja 2018 r. – art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO). Dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą, a po tym okresie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. Dane osobowe udostępniane będą patronom i sponsorom. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w szkoleniu.

Skąd dowiedzieli się Państwo o spotkaniu: