warsztaty

11
czerwca
2019

PRAKTYCZNE NARZĘDZIA W PRACY AUTORA

koordynator: Iwona Nowosielska

KORZYŚCI Z UCZESTNICTWA W WARSZTACIE
Niniejszy kurs powstał jako odpowiedź na potrzebę wielokrotnie zgłaszaną przez uczestników naszego kursu “Efektywne Publikowanie Naukowe”. Jest on zarówno doskonałym praktycznym uzupełnieniem wspomnianego kursu, jak i może stanowić osobny moduł szkoleniowy o charakterze czysto warsztatowym.
Uczestnicy warsztatów nabędą wiedzę i samodzielnie przećwiczą umiejętności przydatne w procesie publikowania naukowego. Wypróbują narzędzia pozwalające na efektywne pisanie artykułów naukowych oraz promocję swojego dorobku badawczego. Warsztaty poświęcone będą procesowi publikowania naukowego począwszy od organizacji badań pod kątem publikacji, poprzez warsztat autora, organizację tekstu, wybór czasopisma, zgłoszenie artykułu, kontakt z redakcją aż do promocji opublikowanej pracy.

FORMA WARSZTATÓW
Warsztaty mają charakter interaktywny i polegają na wspólnej pracy. Każdy uczestnik proszony jest o przyniesienie komputera na którym będzie przygotowywał narzędzia do pracy nad swoim kolejnym artykułem naukowym. Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie mógł napisać swoją kolejną publikację naukową w wyraźnie krótszym czasie oraz w sposób minimalizujący prawdopodobieństwo odrzucenia z przyczyn niemerytorycznych.

DO KOGO SKIEROWANE SĄ WARSZTATY
Warsztaty skierowane są do osób pragnących rozwijać swoje umiejętności w zakresie publikowania naukowego. Warsztaty będą wartościowe dla początkujących autorów piszących swoje pierwsze artykuły naukowe jak i dla osób posiadających w dorobku kilka publikacji ale pragnących pisać szybciej i bardziej skutecznie.

Szkolenie przeprowadzi: dr Jan Paczesny
Doktor nauk chemicznych, adiunkt w Instytucie Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk.

Czas trwania szkolenia: 10:00 – 17:00

Program
I. Szukanie i ocena czasopism naukowych:

 • Journal finders.
 • Eingenfactor.
 • SCImago.
II. Budowanie bazy literatury branżowej:
 • Korzystanie z menadżera referencji.
 • Szukanie artykułów.
 • Jak być zawsze na czasie?
III. Pisanie publikacji naukowej:
 • Budowanie przekazu głównego.
 • Budowanie ramy dla struktury tekstu.
 • Skuteczny podział pracy.
IV. Budowanie widoczności dorobku naukowego:
 • Sieci społecznościowe (ResearchGate, Academia.edu).
 • Sieć kontaktów (LinkedIn).
 • Google Scholar.
 • ResearcherID.
 • Narzędzia udostępniane przez wydawców.
 • Sieci społecznościowe.

Jan Paczesny

Doktor nauk chemicznych, adiunkt w Instytucie Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk.
Studiował na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytecie w Lund (Szwecja), oraz Instytucie Chemii Fizycznej PAN w Warszawie (doktorat w 2012). Staż podoktorski odbył w Korei Południowej (2016-2018). Był kierownikiem grantów badawczych przyznanych przez Narodowe Centrum Nauki, Fundację na Rzecz Nauki Polskiej oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jego zainteresowania naukowe dotyczą zagadnień na granicy chemii, fizyki oraz biologii, ze szczególnym uwzględnieniem bio-inspirowanych funkcjonalnych nanomateriałów. Jest współautorem 29 publikacji naukowych, wśród których zdecydowana większość opublikowana została w prestiżowych czasopismach z listy filadelfijskiej (średni współczynnik wpływu IF około 6). Za swoją dotychczasową pracę otrzymał m.in. Nagrodę Naukową tygodnika Polityka, stypendium START (FNP), Stypendium dla Wybitnych Młodych Naukowców (MNiSW) oraz nagrodę Polskiego Towarzystwa Chemicznego im. Wojciecha Świętosławskiego.
W swojej pracy łączy badania podstawowe z aplikacyjnymi, co przekłada się na liczne patenty oraz zgłoszenia patentowe, których jest współautorem. Brał udział w wielu stażach i szkoleniach z zakresu umiejętności miękkich oraz współpracy nauki z biznesem, m. in. w Judge Bussines School, Cambridge University, Haas Bussines School, UC Berkeley oraz Massachusetts Institute of Technology.