szkolenie

25
kwietnia
2019

INSTRUMENTY OCHRONY ŚRODOWISKA W PROCESIE INWESTYCYJNO-BUDOWLANYM - OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PO ZMIANACH OD 2018 ROKU

koordynator: Iwona Nowosielska

Szkolenie przeznaczone jest dla osób i podmiotów uczestniczących w procesach inwestycyjnych - zarówno inwestorów, jak i pracowników administracji, a także dla prawników, organizacji ekologicznych oraz tych wszystkich, którzy chcieliby pogłębić swoją wiedzę na temat instrumentów ochrony środowiska w procesie inwestycyjno-budowlanym.
Przedmiotem szkolenia będzie omówienie instytucji prawa ochrony środowiska jaką są oceny oddziaływania na środowisko rodzące wiele problemów praktycznych.

Szkolenie poprowadzi: dr Mariusz Baran

Program
I. Blok: Instytucja ocen oddziaływania na środowisko w prawie unijnym:

 • Istota ocen oddziaływania na środowisko.
 • Rodzaje ocen oddziaływania na środowisko (ocena strategiczna, ocena indywidualna, ocena naturowa, ocena transgraniczna).
 • Przedmiot OOŚ (kwalifikacja przedsięwzięć) i SOOŚ.
 • Procedura ocen oddziaływania na środowisko (SOOŚ i OOŚ).
 • Opiniowanie, udział społeczeństwa.
 • SOOŚ i OOŚ w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości UE.
II. Blok: Implementacja instytucji ocen oddziaływania na środowisko w prawie polskim:
 • Istota ocen oddziaływania na środowisko.
 • Rodzaje ocen oddziaływania na środowisko (ocena strategiczna, ocena indywidualna, ocena naturowa, ocena transgraniczna).
 • Przedmiot OOŚ (kwalifikacja przedsięwzięć) i SOOŚ.
 • Procedura ocen oddziaływania na środowisko (SOOŚ i OOŚ).
 • Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.
 • Opiniowanie, udział społeczeństwa.
III. Blok: Praktyczne problemy w stosowaniu przepisów o ocenach oddziaływania na środowisko:
 • Kwalifikacja przedsięwzięć.
 • Karta informacyjna przedsięwzięcia.
 • Raport oddziaływania na środowisko.
 • Opiniowanie, udział społeczeństwa.
 • Uprawnienie proceduralne organizacji ekologicznych.

Ramowy harmonogram:
09:00 – kawa na początek dnia
10:00 – rozpoczęcie zajęć
13:00 – przerwa na lunch
13:30 – kontynuacja zajęć
14:30 – przerwa na kawę
14:45 – kontynuacja zajęć
16:00 – zakończenie szkolenia

Mariusz Baran

Radca prawny, adiunkt w Katedrze Prawa Ochrony Środowiska Uniwersytetu Jagiellońskiego, stypendysta Narodowego Centrum Nauki w Krakowie. Stopień doktora nauk prawnych uzyskał w 2013 r. na podstawie rozprawy pt. "Stosowanie z urzędu prawa unijnego przez sądy państw członkowskich". Laureat I nagrody w XLIX Ogólnopolskim Konkursie „Państwa i Prawa” Komitetu Nauk Prawnych PAN na najlepszą pracę doktorską oraz laureat w X konkursie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na stypendia dla wybitnych młodych naukowców. Zainteresowania naukowe: prawo ochrony środowiska, prawo Unii Europejskiej oraz prawo administracyjne, ze szczególnym uwzględnieniem: problematyki prawnych aspektów procesów inwestycyjno-budowlanych, z uwzględnieniem problematyki prawa ochrony środowiska; a także praktycznych aspektów stosowania prawa UE przez krajowe sądy oraz organy administracji. Autor wielu publikacji z zakresu: prawa ochrony środowiska, prawa Unii Europejskiej oraz prawa administracyjnego (wykaz publikacji w załączeniu). Konsultant Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie w zakresie prawa ochrony środowiska, prawa administracyjnego oraz prawa Unii Europejskiej. Wykładowca prawa ochrony środowiska oraz prawa Unii Europejskiej, zarówno dla studentów studiów prawniczych, ale również w ramach studiów podyplomowych prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim pt. „Ochrona środowiska w prawie Unii Europejskiej i w prawie polskim”, jak również na kursach i szkoleniach dla: pracowników administracji, członków Samorządowych Kolegium Odwoławczych, a także w ramach szkoleń dla aplikantów Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie oraz Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie oraz aplikantów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.