szkolenie

3
kwietnia
2019

CYBERBEZPIECZEŃSTWO W ŚWIETLE NOWEJ USTAWY I WYMOGÓW – podejście praktyczne

koordynator: Iwona Brokowska Duda

Szkolenie skierowane jest do osób zajmujących się bezpieczeństwem informacji, inspektorów ochrony danych, audytorów wewnętrznych, administratorów IT.

Po szkoleniu uczestnicy będą potrafili:
1. Identyfikować, definiować i charakteryzować najważniejsze zagrożenia oraz ataki,
2. Określać ryzyko oraz postępowanie z ryzykiem wystąpienia cyberataku,
3. Określać odpowiednie zabezpieczenia jako środki przeciwdziałania cyberatakom,
4. Dokumentować system Cyberbezpieczeństwa,
5. Zarządzać incydentami i naruszeniami bezpieczeństwa,
6. Popularyzować wiedzę i podnosić świadomość w organizacji dotyczącą bezpieczeństwa informatycznego.

Szkolenie prowadzi: Piotr Kawczyński, Audytor wiodący wg. ISO 27001, Inspektor Ochrony Danych

3 kwietnia 2019 r.
10:00 BLOK I
 • Wprowadzenie do bezpieczeństwa IT
 • Typowe błędy w zabezpieczeniach
 • Przykłady ataków oraz analiza ich skutków
11:30 Przerwa na kawę
11:40 BLOK II
 • Identyfikowanie podatności i zagrożeń
 • Analiza ryzyka jako punkt wyjściowy do projektowania systemu Cyberbezpieczeństwa
13:00 Przerwa na lunch
13:30 BLOK III
 • Podstawowe środki techniczne i organizacyjne stosowane do zabezpieczenia
 • Standardy ISO 27001 i ISO 27002 jako podstawa do wyboru adekwatnych zabezpieczeń
 • Zarządzanie incydentami i naruszeniami
 • Utrzymywanie ciągłości działania na podstawie ISO 22301
 • Dokumentacja systemu Cyberbezpieczeństwa
 • Audytowanie systemu Cyberbezpieczeństwa
16:00 Zakończenie szkolenia

Piotr Kawczyński

Zajmuję się szeroko pojętym bezpieczeństwem informacji od 2004 roku. Posiadam uprawnienia audytora wiodącego oraz audytora wewnętrznego w zakresie Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji na zgodność z normą 27001. Posiadam upoważnienie dostępu do informacji niejawnych z klauzulą „poufne”. Ukończyłem studia podyplomowe z zakresu Ochrony Danych Osobowych (Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego) oraz Cyberbezpieczeństwa (Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni).
W FORSAFE jestem odpowiedzialny za nawiązywanie współpracy oraz obsługę klientów, zarządzanie działalnością Spółki, a także za nadzór nad wdrożeniami systemów ochrony danych osobowych, jak również proces przygotowania i certyfikacji systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji.
Pełnię funkcję zewnętrznego Administratora Bezpieczeństwa Informacji. Biorę udział w licznych wydarzeniach branżowych związanych z tematyką bezpieczeństwa informacji jako prelegent.
W latach 2013 – 2016 byłem wykładowcą na Podyplomowym Studium Ochrony Danych Osobowych, organizowanym przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego pod patronatem Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz ABW.
Jestem pasjonatem rozwiązań informatycznych dostarczanych w modelu chmurowym oraz zagadnieniami związanymi z cyberbezpieczeństwem. Wolne chwile spędzam uprawiając jazdę na rowerze szosowym oraz podróżując i fotografując.