szkolenie

2
lipca
2019

PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE

koordynator: Iwona Brokowska Duda

PPK to nowa forma zbierania na emeryturę. Mają one zapewnić godne życie podczas jesieni życia. Zanim jednak zaczniemy korzystać z PPK pracodawcy muszą dopełnić związanych z tym formalności. Na szkoleniu dowiedzą się Państwo kogo obejmuje PPK oraz jaka jest procedura tworzenia PPK.

Grupa docelowa: wszyscy zatrudniający pracowników i zleceniobiorców (w szczególności podmioty zatrudniające powyżej 250 pracowników)

Autor programu i prowadzący szkolenie: Paweł Ziółkowski

Program:
1. Pracownicze Plany Kapitałowe

 • Cele wprowadzenia PPK
 • Podstawowe zasady PPK
 • Czy jest ryzyko, że powtórzy się sytuacja z OFE
 • Własność środków i zasady dziedziczenia
2. Tworzenie PPK
 • Wielkość podmiotu a obowiązek tworzenia PPK
 • Podmioty sektora budżetowego
 • Mikroprzedsiębiorcy
 • Kiedy PPE zwalniają z PPK
 • Procedura tworzenia PPK
 • Terminy tworzenia PPK
3. Osoby podlegające PPK
 • Osoby objęte PPK – pracownicy, zleceniobiorcy, członkowie rad nadzorczych
 • Student na zleceniu a PPK
 • Dobrowolny charakter PPK
 • Wpływ wieku na objęcie PPK
4. Wpłaty na PPK
 • Podstawa naliczania PPK
 • Przychody poza podstawą
 • Wpłaty finansowane przez pracownika
 • Wpłaty finansowane przez pracodawcę
 • Wpłaty finansowane przez Skarb Państwa (wpłata powitalna i dopłaty roczne)
 • Pierwszeństwo składek na PPK przed innymi potrąceniami
 • Potrącenia z PPK
5. Dysponowanie środkami
 • Zapisanie się i wystąpienie z PPK
 • Zmiana pracodawcy
 • Rozwód lub unieważnienia małżeństwa
 • Śmierć uczestnika
 • Rozporządzanie środkami
 • Wypłata środków (w tym wypłata transferowa) przed 60
 • Wypłata środków po 60
 • Zwrot środków na wniosek uczestnika
 • Wypłata inwestycyjna i związana z chorobą
6. Obsługa PPKM
 • Zasady inwestowania
 • Koszty zarządzania
 • Nadzór nad funkcjonowaniem
 • Ewidencja Pracowniczych Planów Kapitałowych
 • Portal PPK
 • Fundusze inwestycyjne i fundusze emerytalne
 • Nadzór nad funkcjonowaniem PPK.
7. Konsekwencje podatkowe PPK 8. Przepisy karne

Paweł Ziółkowski

Prawnik, trener, publicysta, konsultant
Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w zakresie tematyki prawnej. Od 2000 r. wykonuje działalność gospodarczą w zakresie konsultingu, w ramach której pomaga zakładać, prowadzić i likwidować inne firmy. Autor ponad 10.000 publikacji w prasie fachowej i portalach elektronicznych. Zrealizował ponad 900 szkoleń o tematyce prawnej.
Prowadzi zajęcia dla słuchaczy studiów podyplomowych Zarządzanie Zespołem Sprzedaży (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie), Kadry i Płace - Prawo i Praktyka Gospodarcza (GWSH w Katowicach) oraz na Studiach Podyplomowych Rachunkowości i Podatków (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu). Specjalizuje się w podatkach, prawie pracy i prawie działalności gospodarczej.