szkolenie

8
sierpnia
2019

DOKUMENTACJA Z ZAKRESU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH NA GRUNCIE RODO

koordynator: Iwona Nowosielska

Z jednej strony RODO oszczędnie wskazuje, jakie dokumenty ma posiadać administrator danych czy podmiot przetwarzający, ale jednocześnie obliguje do wykazania, a więc udokumentowania stosowania się do jego postanowień. Szkolenie ma na celu wskazanie listy dokumentów, których istnienie, skonstruowanie, analizę, zmiany, wdrożenie, administrator danych lub podmiot przetwarzający powinien przewidzieć na gruncie RODO w celu wykazania i udokumentowania, że przetwarza dane osobowe zgodnie z prawem

Szkolenie prowadzi: dr Marlena Sakowska - Baryła

Czas szkolenia: 10:00-16:00

Program:

 1. Dokumentacja organizacyjna – polityki zastosowane u administratora i podmiotu przetwarzającego
 2. Dokumentacja osobowa
 3. Dokumentowanie wyznaczenia i działalności inspektora ochrony danych
 4. Wykazywanie rozliczalności przetwarzania
 5. Klauzule zgód
 6. Dokumentowanie realizacji praw osób, których dane dotyczą – procedury, realizacja praw, informowanie, klauzule informacyjne przy zbieraniu danych
 7. Współadministrowanie – umowa, uzgodnienia, informowanie
 8. Powierzenie przetwarzania – umowa, podpowierzenie, informowanie, weryfikacja standardów przetwarzania danych u podmiotu przetwarzającego
 9. Przedstawiciele niemających jednostki organizacyjnej w UE administratorów i podmiotów przetwarzających – wyznaczenie upoważnienie do reprezentowania
 10. Inwentaryzacja zbiorów
 11. Rejestrowanie czynności przetwarzania – rejestr prowadzony przez administratora oraz przez podmiot przetwarzający
 12. Szacowanie ryzyka i ocena skutków dla ochrony danych osobowych
 13. Zarządzanie naruszeniami – procedury, dokumentowanie, informowanie
 14. Uprzednie konsultacje z organem nadzorczym

Marlena Sakowska-Baryła

Doktor nauk prawnych, radca prawny i partner w Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelarii Radców Prawnych Sp. p., specjalizującej się w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych, prawa autorskiego i informacyjnego, redaktor naczelna „ABI Expert”, wiceprezes i dyrektor ds. planowania operacyjnego w SBC Inspektor Sp. z o.o.
Jest redaktorem naukowym komentarza do RODO - „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Komentarz” i współautorką komentarza do ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego oraz podręcznika o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.
Jako Administrator Bezpieczeństwa Informacji organizowała i nadzorowała system ochrony danych osobowych w dużym urzędzie miejskim. Obecnie wspiera inspektorów ochrony danych w wykonywaniu ich funkcji zwłaszcza w ramach SBC Inspektor Sp. z o.o.
Jest autorką i współautorką ponad 100 publikacji obejmujących problematykę ochrony danych osobowych, dostępu do informacji publicznej oraz ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego w tym monografii: „Dostęp do informacji publicznej a ochrona danych osobowych", „Prawo do ochrony danych osobowych", „Orzecznictwo w sprawie udostępniania i odmowy udostępnienia informacji publicznej”,, „Realizacja praw osób, których dane dotyczą na podstawie rodo”, „Czy jesteśmy gotowi na stosowanie RODO? Wybrane zadnienia z zakresu funkcjonowania administracji publicznej”, komentarza –„Ustawa o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. Komentarz” oraz podręcznika – „Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego”.
Wykłada na Uniwersytecie Łódzkim, Uniwersytecie Wrocławskim, Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, w Akademii Leona Koźmińskiego, w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu oraz w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej. W przeszło 400 przeprowadzonych przez nią szkoleniach wzięło udział ponad 15 000 osób.