warsztaty

20
marca
2019

SYSTEMY HACCP DLA GASTRONOMII - BEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNE ŻYWNOŚCI W PRODUKCJI I DYSTRYBUCJI

koordynator: Iwona Nowosielska

20 marca 2019 r.
10:00 Monitorowanie Krytycznych Punktów Kontrolnych (CCP) i działania korygujące w systemie HACCP jako podstawa zapewnienia bezpieczeństwa żywności:
  • zasady systemu HACCP,
  • metody monitorowania CCP - częstotliwość, odpowiedzialność i świadomość pracowników,
  • działania korygujące w CCP - rodzaj podejmowanych działań, odpowiedzialność pracowników,
  • zapisy z prowadzonych czynności monitorowania i podejmowanych działań korygujących,
  • najczęstsze niezgodności wynikające z monitorowania CCP i podejmowania działań korygujących.
dr inż. Joanna Trafiałek
(Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji w Katedrze Technologii Gastronomicznej i Higieny Żywności SGGW, Kierownik Studiów Podyplomowych pt. „Systemy zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności”)
12:30 Przerwa, poczęstunek
13:00 Wzorcowa księga HACCP – ćwiczenia. Wymagania Sanepidu.
Uczestnicy szkolenia będą posiadali umiejętność skutecznego planowania, weryfikowania i nadzorowania systemu HACCP oraz motywowania swoich pracowników do większego zaangażowania się w wykonywane czynności. Po szkoleniu będą Państwo mieli większą świadomość potencjalnych zagrożeń w procesach technologicznych oraz zrozumienie dla instrukcji i procedur Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności (GMP, GHP, HACCP). Dodatkową korzyścią będzie umiejętne interpretowanie przepisów prawa odnośnie znakowania żywności w celu praktycznego ich zastosowania. Program szkolenia pozwoli na rozszerzenie i weryfikację posiadanej wiedzy w zakresie standardów higieny, wpływając jednocześnie na kształtowanie jakości w praktyce, a tym samym na jakość produktów finalnych i satysfakcję Klientów.
W sposób praktyczny omówione zostaną zagadnienia związane z systemem HACCP w gastronomi. W trakcie ćwiczeń dowiedzą się Państwo:
  • Jak powinna wyglądać dokumentacja GMP, GHP i systemu HACCP;
  • Jak ją weryfikować, żeby spełniała oczekiwania Sanepidu;
  • W jaki sposób przekazać informacje o alergenach;
  • Jakie pojawiają się najczęściej problemy i niezgodności w żywieniu zbiorowym.
Dr inż. Ewa Trzetrzelewska-Lalik
(Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Wydział Technologii Żywności, Katedra Technologii Fermentacji i Mikrobiologii Technicznej )
15:30 Zakończenie warsztatów.

Joanna Trafiałek

Od 2008 zatrudniona na SGGW W Warszawie. Obecnie adiunkt na Wydziale Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji w Katedrze Technologii Gastronomicznej i Higieny Żywności oraz Kierownik Studiów Podyplomowych pt. „Systemy zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności”. Dyscyplina naukowa: Technologia żywności i żywienia. Do 2008 roku pracowała w różnych firmach sektora spożywczego jako Główny specjalista ds. produkcji żywności i HACCP, Specjalista ds. transportu artykułów żywnościowych, auditor, doradca i konsultant.

Ewa Trzetrzelewska-Lalik

• doktor nauk rolniczych w zakresie technologii żywienia i żywności (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Wydział Technologii Żywności, Katedra Technologii Fermentacji i Mikrobiologii Technicznej),
• posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie wdrażania i certyfikacji systemów jakości w branży spożywczej,
• koordynator transferu technologii nauki do biznesu (projektowanie i wdrażanie innowacji produktowych i procesowych w przemyśle spożywczym)
• wykładowca/ szkoleniowiec z zakresu prawa żywnościowego, wymagań systemu HACCP, ISO 22000 oraz prawidłowego odżywiania,
• autorka wielu publikacji naukowych z zakresu ustawodawstwa i bezpieczeństwa zdrowotnego żywności,
• pasjonatka podróży i sportowych przygód.