szkolenie

18
października
2018

ZWINNE ZARZĄDZANIE PROJEKTEM / KAMPANIĄ PR – MARKETING

koordynator: Iwona Nowosielska

Cel
wprowadzenie do metodyk zwinnego zarządzania projektami dedykowanymi zarządzaniu kampanią PR - marketing

Projektowa filozofia organizacji opanowała niemal każdą branżę (korporacje, firmy technologiczne, media, organizacje pozarządowe, instytucje oraz sektor MŚP). Zarządzanie projektem jest dziś wspierane technologiami internetowymi. Aplikacje ułatwiają w znacznym stopniu organizację i zarządzanie projektami. Programy są proste, intuicyjne oraz mobilne.
Od kilku lat zwinne metody zarządzania stają się coraz bardziej popularne w branży komunikacji internetowej, cyfrowego marketingu i digital Public Relations. Powstał nawet manifest, który zbiera fundamentalne zasady i wylicza korzyści płynące z wykorzystania agile.
Kampanie marketingowe i Public Relations bardzo często wiążą się z budowaniem serwisów www i aplikacji. Content marketing traktowany jako ciągły projekt wydawniczy również doskonale wpisują się w model zwinnego zarządzania.

Szkolenie warsztatowe ma na celu prezentację sprawdzonych w praktyce narzędzi internetowych do zarządzania projektami. Zajęcia będą prowadzone przy komputerach.

Zastosowanie tzw. zwinnych metodyk zarządzania projektem (z ang. agile project management) przynosi szereg korzyści, charakteryzuje się skutecznością i prostotą działania. Szkolenie warsztatowe przybliża elementarne zasady nowoczesnego zarządzania w oparciu o narzędzia do współpracy, komunikacji i współdzielenia się zasobami.

Adresaci szkolenia:
- właściciele, zarządzający firmami z sektora przemysłów kreatywnych,
- kierownicy i specjaliści komunikacji, Public Relations, marketingu, promocji,
- koordynatorzy projektów, liderzy programów, organizatorzy wydarzeń i eventów
- pracownicy przemysłów kreatywnych,
- dyrektorzy, kierownicy i zarządzający instytucjami i organizacjami społecznymi.

Korzyści dla uczestników:
- zdobycie klarownej wiedzy o metodykach Agile, Scrum, Kanban, GTD,
- wiedza o narzędziach internetowych wspierających zarządzanie projektami i kampaniami PR – marketing,
- nabycie i podniesienie kompetencji w zakresie organizacji pracy w organizacji przez stosowanie metod zwinnego zarządzania projektami,
- nabycie umiejętności programowania projektowego, tj. tworzenia ram i realizacji projektów na każdym etapie cyklu projektowego,
- przekonanie Uczestników do stosowania metod zwinnego zarządzania projektami w organizacji.

Metodologia:
wykład, dyskusja, demonstracja aplikacji, warsztaty w zespołach przy komputerach.

Szkolenie poprowadzi: Dominik Pokornowski

Program:
- Podstawy zwinnego zarządzania projektami w organizacji.
- Wprowadzenie do zwinnych metodyk zarządzania (agile, agilePM, scrum, kanban).
- Agile Marketing & Public Relations.
- Kiedy wykorzystać zwinne zarządzanie w marketingu i PR-e?
- Jak budować zespół projektowy? Kompetencje i definiowanie komunikacji.
- Przegląd aplikacji wspierających organizację i zarządzanie projektami.
- Warsztaty dla zespołów projektowych z zakresu komunikacji i rozwiązywania kryzysów projektowych.
- Tworzenie projektów, ich analiza i raportowanie.

Ramowy harmonogram:
09:30 – kawa na początek dnia
10:00 – rozpoczęcie zajęć
12:00 – przerwa na lunch
12:30 – kontynuacja zajęć
14:30 – przerwa na kawę
14:50 – kontynuacja zajęć
16:00 – zakończenie szkolenia

Dominik Pokornowski

Manager Public Relations i koordynator projektów z ponad 15-letnim doświadczeniem. Pracował jako kierownik działu komunikacji w Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu, jako PR manager w Exea Data Center i Neuca, Arpol Motor Company. Lider wielu projektów internetowych, aktywny trener i konsultant komunikacji internetowej. Z wykształcenia filozof (Uniwersytet Mikołaja Kopernika), ukończył studia podyplomowe z zakresu Public Relations oraz Zarządzania Projektami. Od 2010 aktywny trener z zakresu komunikacji internetowej, PR-u i zarządzania projektami z dorobkiem ponad 1000 godzin szkoleniowych. Specjalizuje się w szkoleniach dla instytucji kultury, administracji i organizacji społecznych. Współpraca: Narodowy Instytut Audiowizualny, Narodowe Centrum Kultury, Centrum Promocji Informatyki, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Mazowiecki Instytut Kultury, Agencja Rozwoju Pomorza S.A., Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego. Współpracował jako ekspert z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w projektach IT (e-usługi). Szkolił i doradzał w ponad 50 firmach i organizacjach.