szkolenie

14
czerwca
2018

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W INSTYTUCJACH KULTURY PONIŻEJ 30.000 EUR

koordynator: Iwona Brokowska Duda

Proponowane szkolenie dotyczy przede wszystkim zamówień poniżej progu 30 000 EUR. Osoby biorące w nim udział poznają zarówno podstawowe pojęcia i przepisy z obszaru prawa zamówień publicznych, jak i zasady szacowania wartości zamówienia czy metody umożliwiające skuteczne przeprowadzenie rozeznania rynku. Część szkolenia poświęcona będzie tworzeniu regulaminów i umów.

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie?
Szkolenie skierowane jest do osób zatrudnionych w instytucjach kultury: kadry zarządzającej, specjalistów ds. zamówień publicznych, księgowych, a także pracowników merytorycznych odpowiedzialnych za opis przedmiotu zamówienia.

Szkolenie prowadzi: Agata Bylińska, prawniczka, specjalistka z zakresu zamówień publicznych, współpracownik Kancelarii Adwokackiej Lassota i Partnerzy

Czas trwania szkolenia: od godz. 10.00 do ok. 16

1. Podstawowe pojęcia i zasady

 • zamawiający i wykonawca
 • podstawowe zasady prowadzenia postępowań
 • wyłączenia ze stosowania P.z.p.
2. Szacowanie wartości zamówienia
 • określenie przedmiotu zamówienia
 • zasady szacowania wartości zamówienia w P.z.p. w zależności od rodzaju zamówienia
 • kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia
 • szacunkowa wartość zamówienia w ogłoszeniach
 • plan zamówień
 • zamówienia udzielane w częściach i stosowanie art. 6a P.z.p.
3. Odpowiedzialność za naruszenie P.z.p.
 • osoby odpowiedzialne
 • P.z.p. a ustawa o finansach publicznych
 • dyscyplina finansów publicznych w zakresie udzielania zamówień publicznych
4. Zamówienia do 30.000 EUR
 • regulamin zamówień publicznych dla wydatkowania środków poniżej równowartości 30.000 EUR
 • jak stworzyć regulamin?
 • jak robić rozeznanie rynku?
 • szczególne zasady udzielania zamówień w projektach dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej
5. Zamówienia powyżej 30.000 EUR w kulturze
 • regulamin udzielania zamówień na usługi społeczne
 • regulaminy dla zamówień na dostawy lub usługi z zakresu działalności kulturalnej
 • protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • kontrola zarządcza
6. Szczególne przepisy dotyczące zamówień w instytucjach kultury
 • wymagania P.z.p. a ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
 • wyłączenia z art. 4d ust. 1 pkt 2 a zamówienia z wolnej ręki z art. 67 ust. 1 pkt. 1a
 • art. 4d ust. 1 pkt 2 a usługi społeczne
 • art. 4d ust. 1 pkt 3 a art. 4 pkt 3 lit. g
 • obowiązki sprawozdawcze związane z wyłączeniami z art. 4 d i usługami społecznymi
7. Umowy o zamówienia publiczne
 • ograniczenie zasady swobody umów (okres standstill i dopuszczalność zmian umowy)
 • obowiązkowe klauzule rewaloryzacyjne w umowach na okres ponad 12 miesięcy
 • umowy zlecenia i umowy o dzieło
 • prawo autorskie w umowach
 • umowa o udzielenie zamówienia publicznego jako informacja publiczna
 • możliwość ograniczenia jawności umów z zakresu działalności kulturalnej
8. Umowy poniżej 30.000 EUR