szkolenie

27
lutego
2018

LISTA ZADAŃ - PRZYGOTOWANIE DO REFORMY SYSTEMU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH WPROWADZONEJ PRZEZ RODO

koordynator: Iwona Nowosielska

Aby wdrożyć rozwiązania przewidziane w rodo, konieczne jest zidentyfikowanie i zaplanowanie czynności, których trzeba dokonać, albo przynajmniej wziąć je pod uwagę. Podczas szkolenia opisujemy te czynności, poprzez wskazanie zadań, omawiamy podstawy prawne przetwarzania danych od 25.05.2018 r., zestawiając je z konkretnymi zadaniami oraz z dotychczasowymi obowiązkami.

Szkolenie Prowadzi: dr Marlena Sakowska - Baryła

Czas trwania szkolenia: od godz. 10:00 do 16:00

Program

 • Wprowadzenie – podstawy prawne, konieczność analizy systemu ochrony danych osobowych w kontekście zmieniającego się stanu prawnego
 • Lista zadań:
  • Analiza podmiotowa – ustalenie kto jest kim w procesie przetwarzania danych według przepisów rodo
  • Inwentaryzacja zbiorów, kategorii danych, procesów i przegląd podstaw przetwarzania
  • Przegląd dokumentacji
  • Powierzenie przetwarzania danych
  • Realizacja praw osób, których dane dotyczą
  • Organizacja systemu ochrony danych
  • Obsługa naruszeń
  • Inspektor ochrony danych

Marlena Sakowska-Baryła

Jest doktorem nauk prawnych, radcą prawnym, partnerem w Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelarii Radców Prawnych Sp.p., wiceprezesem SBC Inspektor Sp. z o.o. oraz redaktorem naczelnym kwartalnika "ABI Expert”, członkinią kadry naukowej Instytutu Prawa Nowych Technologii i Ochrony Danych Osobowych na Uczelni Łazarskiego. Specjalizuje się w ochronie danych osobowych, dostępie do informacji publicznej, ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, prawie konstytucyjnym i samorządowym.
Jest autorką kilkudziesięciu publikacji z zakresu ochrony danych osobowych i prawa informacyjnego, w tym pierwszej na rynku książki o tematyce ochrony danych w pracy zdalnej – „Ochrona danych osobowych w warunkach pracy zdalnej”, Wolters Kluwer, 2020
Pod jej redakcją powstał komentarz do RODO – „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych”, C.H. Beck 2018.
Bierze czynny udział w konferencjach naukowych oraz branżowych seminariach poświęconych ww. problematyce. Jest autorką koncepcji merytorycznych cyklicznych forów branżowych. Wykłada na Uniwersytecie Łódzkim, Uniwersytecie Wrocławskim, Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, w Polskiej Akademii Nauk, w Uczelni Łazarskiego, Akademii Leona Koźmińskiego, w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu oraz w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej.
Jako ABI organizowała i nadzorowała system ochrony danych osobowych, obecnie uczestniczy we wdrożeniach i audytach systemów ochrony danych osobowych.
W ponad 500 przeprowadzonych przez nią szkoleniach wzięło udział ponad 20 000 uczestników.
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/dr-marlena-sakowska-bary%C5%82a-1b3010198/
FB: https://www.facebook.com/sakowskabarylaradcaprawny/
YT: https://www.youtube.com/channel/UCGkOpbf1ZgSYXkW1BAZBm3A
Instagram: https://www.instagram.com/marlenasakowskabaryla/