szkolenie

1
lutego
2018

SPLIT PAYMENT (PODZIELONA PŁATNOŚĆ) - PERSPEKTYWA PODATKOWA

koordynator: Iwona Brokowska Duda

Rada Ministrów na posiedzeniu w dniu 19 września przyjęła projekt nowelizacji ustawy o VAT zakładający wprowadzenie podzielonej płatności w VAT (tzw. split payment). To będzie rewolucja w VAT. Zapłata będzie wpływać na dwa konta: na jedno kwota netto, na drugie – sam podatek. W praktyce więc każdy podatnik VAT ma dostać dodatkowy rachunek, dedykowany specjalnie dla podatku od towarów i usług (niezależnie od tego, czy podatnik będzie chciał korzystać z metody podzielonej płatności). Początkowo split payment miał zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2018 r., ale wersja przyjęta przez rząd zakłada, że stanie się to trzy miesiące później. Banki potrzebują bowiem więcej czasu, żeby dostosować swoje systemy do obsługi dodatkowych kont VAT.

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo- kredytowych odpowiedzialnych za ofertę produktową

Szkolenie prowadzą:
Maciej Dybaś, Menedżer w Dziale Prawno-Podatkowym PwC
Aleksandra Plichta, Doradca Podatkowy, Starszy Konsultant w Zespole Podatków Pośrednich PwC

Czas trwania szkolenia: od godz. 10.00 do 16.00

 1. Podstawa prawna i uzasadnienie wprowadzenia nowych regulacji
 2. Split payment w Europie i na świecie
 3. Split payment w Polsce – istota mechanizmu
 4. „Dobrowolność” wprowadzenia mechanizmu a obowiązki i możliwości podatników:
  • status nabywcy
  • rodzaj transakcji
  • waluta transakcji
 5. Obowiązki instytucji finansowych:
  • zakres podmiotów „wspierających” split payment
  • rozpoznanie konta przedsiębiorcy
  • rachunek VAT a istniejące i nowe konta bankowe
  • utworzenie oraz zamknięcie rachunku VAT
  • odpowiedzialność za wadliwe uwolnienie środków
 6. Praktyczna praca z rachunkiem VAT
  • komunikat przelewu
  • przeznaczenie środków na rachunku VAT i warunki korzystania
  • rozliczenia na rachunku VAT – tytuły zwiększenia i zmniejszenia salda
  • zabezpieczenie innych wierzytelności z rachunku VAT, cesja, egzekucja
 7. Perspektywa finansowa instytucji finansowych
  • prowizje i opłaty za prowadzenie rachunku VAT
  • instrumenty płatnicze do rachunku VAT
  • wydatki vs szanse biznesowe
 8. Korzyści ze stosowania split paymentu z perspektywy dostawcy i nabywcy:
  • zwrot VAT
  • odpowiedzialność solidarna, towary „wrażliwe”
  • sankcja VAT
  • odsetki za zwłokę
 9. Ograniczenia dla dostawcy i nabywcy:
  • praktyczna realizacja płatności
  • korzystanie ze środków zgromadzonych na rachunku VAT
  • uwolnienie środków z rachunku VAT – przesłanki, tryb
  • wymogi formalne i techniczne
 10. Wyzwania i szanse stojące przed uczestnikami systemu i bankami jako jego dostawcami
 11. Zagadnienia budzące wątpliwości, przykładowo:
  • transakcje z podmiotami zagranicznymi
  • kompensaty
  • split payment a struktury finansowania typu cash pool, payment on behalf of / collection on behalf of
  • umowne porozumienie o niestosowaniu mechanizmu
 12. Kontrowersje podatkowe - przegląd najnowszego orzecznictwa podatkowego i interpretacji indywidualnych w zakresie VAT z sektora finansowego

Maciej Dybaś

Doradca podatkowy z 10-letnim doświadczeniem w dużych firmach konsultingowych. Od 2010 roku zajmował się doradztwem w obszarze VAT w PwC. Przeprowadzał z sukcesem wiele projektów optymalizacyjnych dla podmiotów posiadających ograniczone prawo do odliczenia podatku naliczonego (banki, zakłady ubezpieczeń). Ponadto zaangażowany jest w projekty łączące doradztwo podatkowe i regulacyjne, a także komponent IT – w szczególności wdrożenie nowych systemów i rozwiązań dotyczących odliczania VAT.
Autor wielu publikacji i opracowań o tematyce podatkowej. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego (prawo).

Aleksandra Plichta

Jest Doradcą Podatkowym, Starszym Konsultantem w Zespole Podatków Pośrednich PwC.
Posiada 8-letnie doświadczenie w zakresie doradztwa podatkowego – specjalizuje się w bieżącym doradztwie w obszarze VAT na rzecz polskich i zagranicznych podatników. Projektuje strategie i działania zapewniające bezpieczeństwo podatkowe przede wszystkim dla podmiotów z branży finansowej, ubezpieczeniowej oraz FMCG, w tym poprzez tworzenie nowych modeli biznesowych dla klientów działających na rynku międzynarodowym. Współpracuje z klientami podczas wdrażania systemów finansowo-księgowych czy dedykowanych narzędzi podatkowych, np. do generowania JPK, analizuje poprawność funkcjonowania systemów rozliczania VAT i fakturowania.
Autorka kilkudziesięciu artykułów i opracowań o tematyce podatkowej oraz jest absolwentką Uniwersytetu Łódzkiego (Strategie podatkowe).