szkolenie on-line

3
sierpnia
2022

ANALIZA DANYCH MARKETINGOWYCH

38 dni do rozpoczęciakoordynator: Iwona Nowosielska

PARP dofinansowuje szkolenia CPI W CPI SZKOLIMY ON-LINE więcej ...

Pracując z różnego rodzaju danymi w Excelu często potrzebujemy różnych narzędzi, aby dokonać odpowiedniej analizy tych danych. Na tym szkoleniu poznasz narzędzia, które przydają się przy analizie danych marketingowych. Szkolenie jest prowadzone w formie warsztatowej, dzięki czemu będziesz mógł od razu przećwiczyć omawiane zagadnienia, a także zadać dodatkowe pytania.

Dla kogo jest przeznaczone szkolenie
Szkolenie „Analiza danych marketingowych” przeznaczone jest dla wszystkich osób, które zajmują się na co dzień analizą danych marketingowych i chcą poznać narzędzia Excela, dzięki którym ta analiza może być szybsza, sprawniejsza, bardziej efektywna. Aby uczestniczyć w szkoleniu wystarczy znajomość Excela na poziomie podstawowym. Zapraszamy również osoby znające program na poziomie średniozaawansowanym, które chcę ugruntować swoją wiedzę i skierować ją na wykorzystanie narzędzi w pracy z danymi marketingowymi.

Szkolenie przeprowadzi: Anna Sławińska
Trener szkoleń komputerowych z ponad 15-letnim doświadczeniem. Specjalizuje się w szkoleniach z obsługi programu Excel na każdym poziomie zaawansowania. Do tej pory przeprowadziła ponad 7500 godzin szkoleń dla klientów indywidualnych oraz biznesowych. Jest również autorką wielu skryptów szkoleniowych. Excel nie ma przed nią tajemnic, czym chętnie dzieli się z uczestnikami szkoleń.

Czas trwania szkolenia od 09:30 do 15:30

 1. Przegląd najważniejszych funkcji Excela:
  • Funkcje logiczne.
  • Funkcje statystyczne.
  • Funkcje matematyczne.
  • Funkcje daty/godziny.
  • Funkcje wyszukiwania.
  • Funkcje tekstowe.
 2. Formatowanie warunkowe:
  • Reguły wyróżniania komórek.
  • Wyróżnianie kolorem całych wierszy.
  • Tworzenie własnych formuł dla formatowania warunkowego.
 3. Praca z tabelami:
  • Tworzenie tabel.
  • Formatowanie tabel.
  • Automatyczna aktualizacja tabel.
  • Tworzenie formuł w tabelach.
 4. Narzędzia wspierające analizę danych marketingowych:
  • Sortowanie i filtrowanie.
  • Fragmentatory.
  • Arkusz prognozy.
  • Tabele przestawne.
  • Wykresy przestawne.
 5. Prezentacja danych marketingowych na wykresie:
  • Dobór typu wykresu do danych.
  • Wstawianie wykresu.
  • Modyfikowanie danych na wykresie i formatowanie wykresu.

Termin i Miejsce

Termin:
3 sierpnia 2022
Miejsce:
szkolenie on-line

Koszt

Koszt udziału jednej osoby wynosi:
 • 790 zł + 23% VAT - przy zgłoszeniach przesłanych do dnia 22 lipca
 • 890 zł + 23% VAT - przy zgłoszeniach przesłanych od dnia 23 lipca

Informacje dodatkowe

Powyższy koszt obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia w formacie PDF, zapewnienie platformy szkoleniowej i dostępu do szkolenia w czasie rzeczywistym, test połączenia, pomoc techniczną w razie potrzeby.

Warunkiem udziału jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (zakładka "Zgłoszenie"), faksem lub elektronicznie i otrzymanie drogą elektroniczną potwierdzenia udziału ze strony CPI. O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona.

Zapłata i Rezygnacja

Koszt udziału jest płatny na konto CPI, na podstawie potwierdzenia udziału. Faktury będą do odbioru podczas spotkania (przy szkoleniach on-line - elektronicznie).

Rezygnacja z udziału po 27 lipca 2022 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału na podstawie faktury Centrum Promocji Informatyki. Rezygnacja możliwa jest tylko i wyłącznie w formie pisemnej.

Biuro Organizacyjne

Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o.
02-757 Warszawa, ul. Pory 78, I piętro
tel. 506 178 228, fax 22 355 86 79
e-mail:cpi@cpi.com.pl
Dane uczestnika
Dane płatnika

Zobowiązujemy się uregulować koszt udziału jednej osoby w spotkaniu:

Uczestnicy, których udział w spotkaniu jest finansowany ze środków publicznych w co najmniej 70%, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) mogą uzyskać zwolnienie z VAT-u, na podstawie wypełnionego i przesłanego do CPI sp. z o.o. oświadczenia.

Skąd dowiedzieli się Państwo o spotkaniu:

Wyrażam zgodę na dostarczanie mi drogą elektroniczną informacji o rabatach, promocjach i aktualnej ofercie oraz materiałów marketingowo-informacyjnych przez Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o.:Zgoda może zostać odwołana w każdej chwili bez podania przyczyny, bez wpływu na zgodność z prawem działań, które wykonano na podstawie zgody przed jej odwołaniem.

Administratorem danych osobowych jest Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o., KRS: 0000208659, adres: ul. Pory 78, 02-757 Warszawa, tel.: 22 3558680/506178228, e-mail: cpi@cpi.com.pl. Dane osobowe są przetwarzane w celu dokonania zgłoszenia udziału w szkoleniu oraz zawarcia umowy o udział w szkoleniu, realizacji tej umowy i jej rozliczenia, a także w celu prowadzenia kontaktu oraz w celu prowadzenia marketingu produktów i usług własnych. Wysyłka materiałów marketingowych z wykorzystaniem podanych kanałów komunikacji odbywa się na podstawie dodatkowej zgody wyrażonej na podstawie przepisów szczególnych dot. e-prywatności. Dane mogą być również przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami. Dane osobowe udostępniane będą wyłącznie podmiotom świadczącym usługi na naszą rzecz, w tym patronom i sponsorom. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem działań, jakich dokonano przed jej wycofaniem na jej podstawie. Więcej informacji w Polityce Prywatności.