szkolenie

23
stycznia
2018

PRAWNE I ETYCZNE ASPEKTY PROWADZENIA BADAŃ NAUKOWYCH NA ZGROMADZONEJ DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ I SKŁADANIE WNIOSKÓW DO KOMISJI BIOETYCZNEJ

koordynator: Iwona Nowosielska

Cel szkolenia:
Przekazanie wiedzy z zakresu prawnych i etycznych aspektów prowadzenia badań naukowych na zgromadzonej dokumentacji medycznej oraz zaznajomienie i przygotowanie kursantów do realizacji procesu badawczego, w tym składania wniosków do komisji bioetycznej

Efekty kształcenia:

  • Kursant na podstawowe pojęcia: metodologia badań naukowych w medycynie, badanie kliniczne, eksperyment medyczny, Komisji Bioetycznej,
  • Zna główne akty prawne z zakresu prowadzenia badań naukowych na dokumentacji medycznej
  • Zna etyczne i prawne aspekty prowadzenia badań naukowych
  • Potrafi charakteryzować etapy postępowania badawczego i zasady dobrej praktyki badawczej
  • Potrafi wypełniać dokumentację niezbędną do złożenia wniosku do komisji bioetycznej
  • Jest świadomy własnych ograniczeń i umiejętność stałego dokształcania się.

Szkolenie poprowadzi: dr n. o zdr. Anna Staszewska
Wykładowca akademicki, trener, szkoleniowiec, członek zespołu wdrażającego w szpitalach tzw. Metodę czarnych punktów (innowacyjne podejście do zarządzanie ryzykiem w ochronie zdrowia), w ramach prowadzenia badań naukowych. Autorka publikacji z zakresu: metodologii badań naukowych, planowania i zarządzania strategicznego oraz ryzykiem w ochronie zdrowia.

23 stycznia 2018 r.
10:00 Wprowadzenie: podstawowe pojęcia i informacje na temat metodologii badań naukowych w medycynie, badań klinicznych, eksperymentów medycznych, Komisji Bioetycznej, akty prawne, rekomendacje UE.
11:30 Przerwa
11:50 Proces badawczy w naukach medycznych.
Analiza procesu badawczego, zasady dobrej praktyki badawczej, rodzaje badań naukowych, zasady prowadzenia badań naukowych na dokumentacji medycznej.
12:30 Prawne aspekty prowadzanie badań naukowych na danych zgromadzonych w dokumentacji medycznej – zajęcia ćwiczeniowe/warsztatowe.
13:20 Przerwa, poczęstunek
13:50 Etyczne aspekty prowadzanie badań naukowych na danych zgromadzonych w dokumentacji medycznej – zajęcia ćwiczeniowe/warsztatowe.
14:30 Dokumentacja wymagana do Komisji Bioetycznej. Aspekty prawne, rodzaje wymaganej dokumentacji do złożenia wniosku o wydanie opinii o badaniu klinicznym i eksperymencie medyczny. Wypełnianie dokumentacji - warsztaty
16:00 Podsumowanie, zakończenie szkolenia, wręczenie certyfikatów.

Anna Staszewska

Wykładowca akademicki, trener, szkoleniowiec, członek zespołu wdrażającego w szpitalach tzw. Metodę czarnych punktów (innowacyjne podejście do zarządzanie ryzykiem w ochronie zdrowia), w ramach prowadzenia badań naukowych. Autorka publikacji z zakresu: metodologii badań naukowych, planowania i zarządzania strategicznego oraz ryzykiem w ochronie zdrowia.