szkolenie

16
stycznia
2018

RODO A HANDEL ELEKTRONICZNY w cyklu ROZPORZĄDZENIE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH (RODO) - REWOLUCJA OD 25 MAJA 2018 R.

koordynator: Iwona Brokowska Duda

Cykl szkoleń Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO) - rewolucja od 25 maja 2018 r., to seria unikatowych, branżowych szkoleń poświęconych nowemu europejskiemu prawu ochrony danych osobowych. Szkolenia prowadzone są przez najwybitniejszych specjalistów zajmujących się prawem ochrony danych osobowych, w formule: jeden dzień – jedna branża. Taka formuła pozwoli przekazać unikatową wiedzę i doświadczenie związane z wdrażaniem RODO w konkretnych sektorach gospodarki, łącząc wiedzę o nowych przepisach prawnych ze specyfiką funkcjonowania poszczególnych sektorów biznesu.

RODO a handel elektroniczny
Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) zmienia zasady przetwarzania danych osobowych w każdym sektorze gospodarki i w każdej branży, w tym i w e-commerce. Każdy sklep internetowy musi – do 25 maja 2018 r. – wdrożyć postanowienia RODO i wprowadzić nowe zasady ochrony danych osobowych. W handlu elektronicznym sytuację dodatkowo komplikują przedłużające się prace nad rozporządzeniem ePrivacy, które właśnie w tym sektorze miało uzupełniać postanowienia RODO.

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom funkcjonującym w branży e-commerce wiedzy i umiejętności wymaganych do wdrożenia przepisów RODO w praktyce. W tym celu prowadzący przedstawi najważniejsze nowości prawne, a także zaprezentuje case study typowych przypadków związanych z działalnością w Sieci.

Szkolenie prowadzi – dr Paweł Litwiński, Adwokat, partner w kancelarii Barta Litwiński Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów

16 stycznia 2018 r.
10:00 Między ustawami: o ochronie danych osobowych i o świadczeniu usług drogą elektroniczną, RODO a ePrivacy – gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy?
 • Stan prawny dzisiaj i po 25.5.2018 r.,
 • RODO a przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną
 • Czym są dane osobowe w handlu elektronicznym?
 • Jakie przepisy stosujemy i od czego to zależy?
11:45 Dane osobowe w handlu elektronicznym:
 • podstawy przetwarzania, czyli kiedy zgoda?
 • nowe ujęcie obowiązków informacyjnych
 • zasada minimalizacji danych osobowych
 • prawo do bycia zapomnianym i prawo do przenoszenia danych
13:30 Obowiązki organizacyjne związane z przetwarzanie danych osobowych:
 • kiedy w e-commerce należy wykonać ocenę skutków dla ochrony danych i jak to zrobić?
 • „mój hosting jest w chmurze”, czyli RODO a cloud computing
 • zasady zabezpieczenia danych osobowych
14:45 Case study:
 • sklep internetowy – cykl życia danych osobowych
 • newsletter – jak efektywnie zaprojektować?
16:00 Zakończenie szkolenia

Paweł Litwiński

Adwokat, partner w kancelarii Barta Litwiński Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Szkoły Prawa Amerykańskiego UJ i Catholic University of America, Columbus School of Law, Washington.
W przeszłości m.in. członek Grupy Ekspertów Komisji Europejskiej do spraw wdrożenia ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) oraz Rady do spraw Informatyzacji II kadencji. Posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów związanych z prawem ochrony danych osobowych, prawem nowych technologii i prawem telekomunikacyjnym. Reprezentował polskich i zagranicznych przedsiębiorców przed organami regulacyjnymi, w szczególności posiada bogate doświadczenie w sporach z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych (wcześniej Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych) i stanowiących ich konsekwencję postępowaniach sądowych. Rekomendowany w polskich i międzynarodowych rankingach prawników specjalizujących się w prawie ochrony danych osobowych (Rzeczpospolita, Polityka Insight, Chambers).
Autor i współautor licznych publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu prawa ochrony danych osobowych, prawa nowych technologii i prawa telekomunikacyjnego, w tym komentarza do Rozporządzenie UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych (CH Beck, 2017), komentarza do ustawy o ochronie danych osobowych z 2018 r. (CH Beck, 2018), komentarza do ustawy o ochronie danych osobowych z 1997 r. (CH Beck, 2009, II wyd. 2013, III wyd. 2015, IV wyd. 2016), monografii „Ochrona danych osobowych w ogólnym postępowaniu administracyjnym” (Wolters Kluwer, 2009), a także pozycji p.t. „Prawo Internetu” (LexisNexis 2004, 2007), „Prawo reklamy i promocji” (LexisNexis 2007), monografii: „Media elektroniczne – współczesne problemy prawne” (2016), „Prywatność a jawność. Bilans 25-lecia i perspektywy na przyszłość” (2016), „Ochrona danych osobowych. Aktualne problemy i nowe wyzwania” (2007), „Ochrona danych osobowych w Polsce z perspektywy dziesięciolecia” (2007) oraz „Prawo umów elektronicznych” (2006). Prelegent na konferencjach, szkoleniach i kongresach związanych z powyższą tematyką. Wykładowca na kilku wyższych uczelniach.