szkolenie

1
marca
2018

PROWADZENIE BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ

koordynator: Iwona Brokowska Duda

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu:

 • znajomość praktyki prowadzenia BIP - kiedy, co i w jaki sposób mam obowiązek opublikować
 • rozeznanie w orzecznictwie sądów administracyjnych
 • umiejętność interpretacji przepisów o dostępie do informacji publicznej i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego dotyczących prowadzenia BIP

Metody pracy podczas szkolenia: Wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej wspierany praktycznymi przykładami oraz dyskusją i wymianą doświadczeń.

Czas trwania szkolenia: od godz. 10:00 do 16:30

Trenerzy:
dr Marlena Sakowska-Baryła
inż. Rafał Kula

PROGRAM SZKOLENIA

Część I
 • Podstawy prawne prowadzenia BIP
 • Kto ma obowiązek prowadzić BIP
 • Informacje publikowane w BIP - obowiązek czy przyjazna forma prowadzenia polityki informacyjnej
 • Prowadzenie BIP a wnioskowy dostęp do informacji publicznej
 • BIP a ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
Część II
 • Wymogi dla podmiotowych stron BIP w myśl rozporządzenia MSWiA
 • Powołanie i kompetencje zespołu dedykowanego ds. BIP, zalecane procedury
 • Przestrzeganie zakazów publikacyjnych. Co może zostać uznane za reklamę?
 • Jak prawidłowo oznaczać udostępniane informacje - sposób wypełniania metryczki.
 • Proces publikacji w BIP (sposób przekazywania, forma publikacji, terminy, archiwizacja, aktualizacja informacji, linkowanie)
 • Jak dokonywać w BIP prawidłowego wyłączenia jawności danych prawnie chronionych?

Rafał Kula

Specjalista z zakresu prawa dostępu do informacji publicznej, praktyk popularyzujący wiedzę o efektywnym prowadzeniu stron BIP, autor artykułów i ekspertyz z tej dziedziny. Wieloletni dyrektor Logonet Sp. z o.o.: koordynator niemal 400 wdrożeń podmiotowych stron BIP, współautor systemów BIPLO (Biuletyny prowadzone z ich wykorzystaniem zdobyły dwie pierwsze nagrody w konkursie MSWiA na „Przejrzystą stronę BIP”). Audytor BIP (kompleksowo skontrolował ponad 70 Biuletynów). Doświadczony wykładowca i trener. W 2013 r. aktywnie współpracował z Departamentem Audytu Sektora Finansów Publicznych w Ministerstwie Finansów. Obecnie członek zespołu ds. informacji publicznej i informacji sektora publicznego, który został powołany w ramach Rady do Spraw Cyfryzacji przy Ministrze Administracji i Cyfryzacji.

Marlena Sakowska-Baryła

Jest doktorem nauk prawnych, radcą prawnym, partnerem w Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelarii Radców Prawnych Sp.p., wiceprezeską SBC Inspektor Sp. z o.o. oraz redaktorem naczelnym kwartalnika "ABI Expert”, członkinią kadry naukowej Instytutu Prawa Nowych Technologii i Ochrony Danych Osobowych na Uczelni Łazarskiego, wiceprezeską i członkinią założycielką Stowarzyszenia Praktyków Ochrony Danych (SPOD).
Specjalizuje się w ochronie danych osobowych, dostępie do informacji publicznej, ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, prawie konstytucyjnym i samorządowym.
Pod jej redakcją powstał komentarz do RODO – „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych”, C.H. Beck 2018.
Jest autorką kilkudziesięciu publikacji z zakresu ochrony danych osobowych i prawa informacyjnego, w tym pierwszej na rynku książki o tematyce ochrony danych w pracy zdalnej – „Ochrona danych osobowych w warunkach pracy zdalnej”, Wolters Kluwer, 2020
Bierze czynny udział w konferencjach naukowych oraz branżowych seminariach poświęconych ww. problematyce. Jest autorką koncepcji merytorycznych cyklicznych forów branżowych. Wykłada na Uniwersytecie Łódzkim, Uniwersytecie Wrocławskim, Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, w Uczelni Łazarskiego, Akademii Leona Koźmińskiego, w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, w Wyższej Szkole Bankowej w Warszawie oraz w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej.
Prowadzi kanał na YouTube popularyzujący ochronę danych osobowych, prawo informacyjne i nowe technologie.
Jako ABI organizowała i nadzorowała system ochrony danych osobowych, obecnie uczestniczy we wdrożeniach i audytach systemów ochrony danych osobowych.
W przeprowadzonych przez nią szkoleniach wzięło udział ponad 20 000 uczestników.
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/dr-marlena-sakowska-bary%C5%82a-1b3010198/
YT: https://www.youtube.com/channel/UCGkOpbf1ZgSYXkW1BAZBm3A
FB: https://www.facebook.com/sakowskabarylaradcaprawny/
Instagram: https://www.instagram.com/marlenasakowskabaryla/