szkolenie on-line

1
grudnia
2021

PRZECIWDZIAŁANIE PRANIU PIENIĘDZY I FINANSOWANIE TERRORYZMU PO ZMIANACH

koordynator: Iwona Nowosielska

W CPI SZKOLIMY ON-LINE
Więcej ...

PARP dofinansowuje szkolenia CPI

30 marca 2021 roku uchwalono znowelizowane przepisy ustawy o przeciwdziałaniu prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, które implementowały regulacje V Dyrektywy AML. Wprowadzonych zostało szereg nowych obowiązków oraz poszerzony został katalog podmiotów, które zobowiązane są wdrożyć i stosować AML w swojej organizacji. Zmiany w AML to nowa lista instytucji obowiązanych, nowe obowiązki nakładane na podmioty uczestniczące w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, a także powiększony katalog podmiotów podlegających obowiązkowemu wpisowi do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.
Podczas szkolenia przedstawione zostaną najistotniejsze obowiązki nakładane na instytucje obowiązane oraz przybliżymy najważniejsze zmiany wynikające z wdrożenia V Dyrektywy AML. Na szkoleniu opowiemy co i w jakiej kolejności należy zrobić, aby zachować zgodność z nowymi wymogami. Podczas szkolenia będziemy odnosili się także do aspektów ochrony danych osobowych pojawiających się w ramach AML.

Szkolenie adresowane jest przede wszystkim do następujących kategorii instytucji obowiązanych:

 • przedsiębiorcy prowadzący działalność kantorową
 • doradcy podatkowi oraz biegli rewidenci;
 • biura rachunkowe – obecnie wszystkie, nie tylko prowadzące księgi rachunkowe,
 • agencje celne
 • przedsiębiorcy świadczący usługi polegające na:
  • tworzeniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,
  • pełnieniu funkcji członka zarządu lub umożliwianiu innej osobie pełnienia tej funkcji lub podobnej funkcji w osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,
  • zapewnianiu siedziby, adresu prowadzenia działalności lub adresu korespondencyjnego oraz innych pokrewnych usług osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,
 • pośrednicy w obrocie nieruchomościami;
 • stowarzyszenia posiadające osobowość prawną, w zakresie, w jakim przyjmują lub dokonują płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro,
 • przedsiębiorcy w zakresie, w jakim przyjmują lub dokonują płatności za towary w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro,
 • przedsiębiorcy w zakresie w jakim prowadzą działalność polegającą na udostępnianiu skrytek sejfowych, oraz oddziały przedsiębiorców zagranicznych prowadzące taką działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • przedsiębiorcy prowadzący działalność polegającą na obrocie lub pośrednictwie w obrocie dziełami sztuki, przedmiotami kolekcjonerskimi oraz antykami
 • notariusze, adwokaci, radcowie prawni, prawnicy zagraniczni, doradcy podatkowi

Prelegent
radca prawny Anna Layer-Janiga. Approved Compliance Officer (ACO) oraz Approved AML Officer (AMCLO). Prawnik z ponad siedemnastoletnim doświadczeniem zawodowym. Posiada wieloletnią praktykę w obsłudze dużych i średnich przedsiębiorstw, w tym jako prawnik wewnętrzny. Posiada doświadczenie we wdrażaniu procedur oraz programów zarządzania zgodnością z wymogami prawnymi (Compliance). Odpowiadała za opracowywanie pisemnych standardów i ich wdrażanie. Tworzyła i prowadziła wewnętrze programy szkoleniowe, procesy komunikacji oraz monitorowania wdrażanych rozwiązań.

Czas trwania szkolenia od 10:00 do ok. 15:00
Program

 • Czym jest pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu?
 • Kogo obejmą nowe obowiązki po nowelizacji – rozszerzony katalog instytucji obowiązanej.
 • Zadania instytucji obowiązanej (w tym ocena ryzyka, monitoring i środki bezpieczeństwa finansowego) i sposób ich realizacji z uwzględnieniem obowiązków wynikających z RODO.
 • Niezbędne dokumenty i procedury.
 • Proces raportowania do organów
 • Jak przebiega kontrola instytucji obowiązanej i jak się można do niej przygotować?
 • Kary administracyjne oraz komu może grozić odpowiedzialność karna.