szkolenie on-line

26
stycznia
2022

SPORZĄDZANIE DOKUMENTACJI DO CELÓW PRAWNYCH - ROZGRANICZENIA I PODZIAŁY NIERUCHOMOŚCI - PRAKTYCZNE PRZYKŁADY, ORZECZNICTWO SĄDOWE

6 dni do rozpoczęciakoordynator: Iwona Nowosielska

W CPI SZKOLIMY ON-LINE więcej ...

PARP dofinansowuje szkolenia CPI

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu:

 • najważniejsza teoria, wzbogacona przykładami z praktyki zawodowej, dotycząca 2 zakresu geodezyjnych uprawnień zawodowych, przekazana przez osobę, która łączy w swoim życiu zawodowym teorię z praktyką,
 • wiedza i praktyka przekazana w sposób przystępny i uporządkowany - wyjaśnienie problematycznych zagadnień w oparciu o obowiązujące przepisy prawa,
 • wartościowe materiały szkoleniowe, zawierające dodatkowe treści – przykłady praktyczne i orzeczenia sądowe – również do samodzielnego studiowania.
Grupa docelowa:
 • geodeci - wykonawcy prac geodezyjnych, przedsiębiorcy oraz pracownicy firm geodezyjnych,
 • geodeci ubiegający się o uprawnienia zawodowe z zakresu 2,
 • geodeci zatrudnieni w ośrodkach dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,
 • pracownicy urzędów miast i gmin zajmujący się podziałami oraz rozgraniczeniami nieruchomości,
 • pracownicy mazowieckich urzędów wojewódzkich zajmujący się nadzorem geodezyjnym i kartograficznym.
Szkolenie poprowadzi: dr inż. Robert Łuczyński, adiunkt na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej – prowadzący wykłady i ćwiczenia projektowe z przedmiotów: „kataster nieruchomości”, „geodezyjne opracowania do celów prawnych”, „podstawy gospodarowania gruntami na obszarach wiejskich”, „zasób geodezyjny i kartograficzny”. Geodeta uprawniony i wykonawca prac geodezyjnych z zakresu 1 i 2. Biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym w Warszawie z zakresu geodezji i kartografii. Redaktor tematyczny czasopisma Przegląd Geodezyjny. Członek Państwowej Rady Geodezyjnej i Kartograficznej. Autor publikacji naukowych opartych na praktyce zawodowej.

Czas trwania szkolenia: od godz. 09:00 do ok 14:00
9:30 Wprowadzenie:
 • Stan prawny nieruchomości a stan władania.
 • Dokumentacja stwierdzająca stan prawny nieruchomości oraz dokumentacja określająca przebieg linii granicznych.
 • Wymagania dotyczące dokładności położenia punktów granicznych, atrybuty punktów granicznych.
 • Zasady ujawniania nowych współrzędnych punktów granicznych w bazie roboczej.
10:20 Rozgraniczenie nieruchomości w trybie administracyjnym:
 • Definicje i podstawy prawne.
 • Przebieg prac geodezyjnych.
 • Kryteria ustalania przebiegu granic nieruchomości.
 • Dokumentacja techniczna.
 • Dokumentacja rozgraniczenia nieruchomości.
 • Przykłady i orzecznictwo sądowe.
11:10 Podział nieruchomości w trybie administracyjnym:
 • Definicje i podstawy prawne.
 • Przebieg prac geodezyjnych.
 • Przyjęcie granic nieruchomości do podziału.
 • Dokumentacja podziału nieruchomości.
 • Przykłady i orzecznictwo sądowe.
12:05 Podział nieruchomości rolnej lub leśnej:
 • Definicje i podstawy prawne.
 • Przebieg prac geodezyjnych.
 • Operat techniczny.
 • Przykłady i orzecznictwo sądowe.
12:35 Wznowienie znaków granicznych / wyznaczenie punktów granicznych:
 • Definicje i podstawy prawne.
 • Przebieg prac geodezyjnych.
 • Zasady wykorzystywania materiałów archiwalnych.
 • Operat techniczny.
 • Przykłady i orzecznictwo sądowe.
13:25 Ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych:
 • Definicje i podstawy prawne.
 • Przebieg prac geodezyjnych.
 • Kryteria ustalania przebiegu granic działek ewidencyjnych.
 • Operat techniczny.
 • Przykłady i orzecznictwo sądowe.
13:55 Odpowiedzi na pytania. Podsumowanie.
14:30 Zakończenie szkolenia.

Robert Łuczyński

- adiunkt na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej – prowadzący wykłady i ćwiczenia projektowe z przedmiotów: „kataster nieruchomości”, „geodezyjne opracowania do celów prawnych”, „podstawy gospodarowania gruntami na obszarach wiejskich”, „zasób geodezyjny i kartograficzny”,
- geodeta uprawniony i wykonawca prac geodezyjnych z zakresu 1 i 2,
- biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym w Warszawie z zakresu geodezji i kartografii,
- redaktor tematyczny czasopisma Przegląd Geodezyjny,
- członek Państwowej Rady Geodezyjnej i Kartograficznej,
- autor publikacji naukowych opartych na praktyce zawodowej,
- wykładowca kilkudziesięciu szkoleń dotyczących 2 zakresu geodezyjnych uprawnień zawodowych

Termin i Miejsce

Termin:
26 stycznia 2022
Miejsce:
szkolenie on-line

Koszt

Koszt udziału jednej osoby wynosi:
 • 950 zł + 23% VAT

Informacje dodatkowe

Powyższy koszt obejmuje: udział w szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe i certyfikat w formie PDF.

Warunkiem udziału jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (zakładka "Zgłoszenie"), faksem lub elektronicznie i otrzymanie drogą elektroniczną potwierdzenia udziału ze strony CPI. O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona.

Zapłata i Rezygnacja

Koszt udziału jest płatny na konto CPI, na podstawie potwierdzenia udziału. Faktury będą do odbioru podczas spotkania (przy szkoleniach on-line - elektronicznie).

Rezygnacja z udziału po 19 stycznia 2022 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału na podstawie faktury Centrum Promocji Informatyki. Rezygnacja możliwa jest tylko i wyłącznie w formie pisemnej.

Biuro Organizacyjne

Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o.
02-757 Warszawa, ul. Pory 78, I piętro
tel. 506 178 228, fax 22 355 86 79
e-mail:cpi@cpi.com.pl
Dane uczestnika
Dane płatnika

Zobowiązujemy się uregulować koszt udziału jednej osoby w spotkaniu:

Uczestnicy, których udział w spotkaniu jest finansowany ze środków publicznych w co najmniej 70%, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) mogą uzyskać zwolnienie z VAT-u, na podstawie wypełnionego i przesłanego do CPI sp. z o.o. oświadczenia.

Skąd dowiedzieli się Państwo o spotkaniu:

Wyrażam zgodę na dostarczanie mi drogą elektroniczną informacji o rabatach, promocjach i aktualnej ofercie oraz materiałów marketingowo-informacyjnych przez Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o.:Zgoda może zostać odwołana w każdej chwili bez podania przyczyny, bez wpływu na zgodność z prawem działań, które wykonano na podstawie zgody przed jej odwołaniem.

Administratorem danych osobowych jest Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o., KRS: 0000208659, adres: ul. Pory 78, 02-757 Warszawa, tel.: 22 3558680/506178228, e-mail: cpi@cpi.com.pl. Dane osobowe są przetwarzane w celu dokonania zgłoszenia udziału w szkoleniu oraz zawarcia umowy o udział w szkoleniu, realizacji tej umowy i jej rozliczenia, a także w celu prowadzenia kontaktu oraz w celu prowadzenia marketingu produktów i usług własnych. Wysyłka materiałów marketingowych z wykorzystaniem podanych kanałów komunikacji odbywa się na podstawie dodatkowej zgody wyrażonej na podstawie przepisów szczególnych dot. e-prywatności. Dane mogą być również przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami. Dane osobowe udostępniane będą wyłącznie podmiotom świadczącym usługi na naszą rzecz, w tym patronom i sponsorom. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem działań, jakich dokonano przed jej wycofaniem na jej podstawie. Więcej informacji w Polityce Prywatności.