warsztaty

7
czerwca
2018

OCHRONA ZNAKU TOWAROWEGO PO ZMIANACH PRAWA POLSKIEGO I UNIJNEGO

koordynator: Iwona Nowosielska

Lata 2016 i 2017 przyniosły znaczące zmiany w zakresie prawa znaków towarowych. Zmiany dotyczą wszystkich aspektów tej dziedziny począwszy od procedur związanych z uzyskaniem prawa do znaku, poprzez zmianę definicji znaku, jak i zakres samej ochrony. Eksperci prowadzący spotkanie przedstawią zakres tych zmian, jak i ich praktyczne konsekwencje, które mogą mieć przełożenie na każdego przedsiębiorcę. Co więcej, rok 2018 najprawdopodobniej przyniesie kolejne zmiany przede wszystkim w zakresie odpowiedzialności za naruszenie prawa do znaku.
Szkolenie powinno udzielić odpowiedzi na pytania: jakie oznaczenia mogą być chronione jako znaki? Czy film lub GIF może być znakiem towarowym? Jakie czynności mogą być uznane za naruszenie prawa do znaku? Kto może być potencjalnym naruszycielem prawa do znaku?

Grupa docelowa: dyrektorzy działów prawnych, IP managerowie, prawnicy wewnętrzni, dyrektorzy/pracownicy działu marketingu/reklamy/sprzedaży/PR, właściciele firm.

Prelegenci:
Rz. pat. dr Anna Sokołowska-Ławniczak
Rz. pat. Aleksandra Młoczkowska

Program, godz. 10:00 – 16:00

 1. Reforma prawa unijnego w zakresie prawa znaków towarowych i jej konsekwencje
  • Zmiana definicji znaku
  • Nowe typy znaków towarowych
  • Nowe przypadki naruszeń
  • Zwiększony zakres dozwolonego używania cudzego znaku
 2. Jak się sprawdzają w praktyce zmiany w polskim prawie znaków towarowych z 2016 roku?
  • Nowy system zgłaszania znaków towarowych
  • Czy Urząd Patentowy RP zmienia podejście do oceny zdolności odróżniającej?
  • Pozostałe zmiany i ich konsekwencje
 3. Projekt zmian prawa własności przemysłowej w zakresie znaku towarowego – co nas czeka?
  • Naruszenie prawa do znaku – obecna regulacja i planowane zmiany – rozszerzenie odpowiedzialności przedmiotowej i podmiotowej za naruszenie prawa do znaku.

Ramowy harmonogram:
09:30 – kawa na początek dnia
10:00 – rozpoczęcie zajęć
11:15 – przerwa na kawę
11:30 – kontynuacja zajęć
13:00 – przerwa na lunch
13:30 – kontynuacja zajęć
14:45 – przerwa na kawę
15:00 – kontynuacja zajęć
16:00 – zakończenie warsztatów

Aleksandra Młoczkowska

Specjalizuje się w prawie własności przemysłowej i zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Szczególnym zainteresowaniem darzy prawo znaków towarowych.
W kancelarii uczestniczy w pracach zespołu prawa własności przemysłowej. Doradza Klientom oraz prowadzi obsługę w zakresie znaków towarowych na wszystkich etapach – od tworzenia znaku, poprzez procedurę rejestracyjną oraz sporną, w tym również w sporach sądowych w wypadku możliwych naruszeń prawa do znaku. Zajmuje się również innymi przedmiotami własności przemysłowej - patentami, wzorami użytkowymi i wzorami przemysłowymi. Jako rzecznik patentowy występuje przed Urzędem Patentowym RP jak i przed polskimi sądami powszechnymi, w tym Sądem Polubownym ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji.
Doświadczenie w dziedzinach własności przemysłowej zdobywała m.in. podczas pracy w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej w Alicante (dawniej OHIM) w charakterze eksperta, gdzie do jej zadań należało m.in. wydawanie decyzji dotyczących znaków towarowych. W związku z zajmowanym stanowiskiem zdobyła wiedzę w przedmiocie zarówno bezwzględnych i względnych podstaw odmowy rejestracji znaku towarowego, jak również rozwinęła kluczowe umiejętności z zakresu własności intelektualnej, jednocześnie zdobywając duże doświadczenie z zakresu procedury prawa unijnego znaków towarowych.
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Jest członkiem Polskiej Izby Rzeczników Patentowych, INTA i AIPPI.

Anna Sokołowska-Ławniczak

Doradza w każdym aspekcie prawa własności przemysłowej: od opracowania strategii ochrony przedmiotów własności przemysłowej, po czynności związane z utrzymaniem lub dochodzeniem ochrony praw własności przemysłowej w procedurach polskiej, europejskiej oraz międzynarodowej.
Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw spornych przez Urzędem Patentowym oraz Urzędem Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (OHIM) oraz sporów sądowych z zakresu prawa własności przemysłowej, zwalczania nieuczciwej konkurencji oraz prawa autorskiego.
Doradza klientom również w kwestiach znajdujących się na styku prawa własności przemysłowej i innych dziedzin np. reklamy, marketingu, PR-u. Opiniuje w zakresie dopuszczalności rejestracji oznaczeń i innych przedmiotów prawa własności przemysłowej, używania oznaczeń w obrocie lub w kampaniach reklamowych. Prowadzi kompleksowe projekty związane z uzyskaniem i utrzymaniem ochrony praw własności przemysłowej.
Doradza m.in. klientom z branży obuwniczej, spożywczej, farmaceutycznej, nowych technologii, badawczo-rozwojowej oraz z różnych gałęzi przemysłu lekkiego. W kancelarii kieruje zespołem prawa własności przemysłowej w ramach Praktyki Własności Intelektualnej.
Doświadczenie zdobywała, współpracując kancelarią wyspecjalizowaną we własności intelektualnej z siedzibą w Brukseli oraz z międzynarodową kancelaria prawną z siedzibą w Warszawie w zakresie prawa farmaceutycznego.
Doktor nauk prawnych (doktorat z zakresu prawa znaków towarowych obroniła w 2014 roku na Uniwersytecie Lotaryńskim – Université de Lorraine- we Francji), absolwentka prawa na Uniwersytecie Gdańskim, prawa telewizji, kina i multimediów na Uniwersytecie Jean – Moulin III w Lyonie we Francji oraz studiów podyplomowych z zakresu prawa własności przemysłowej na Uniwersytecie Warszawskim.
Doradza klientom w języku polskim, francuskim i angielskim.