warsztaty

23
maja
2018

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH (IODO). SPRAWDZIAN PRZYGOTOWANIA DO WYKONYWANIA FUNKCJI IOD ORAZ STANU WDROŻENIA RODO

koordynator: Iwona Nowosielska

Celem warsztatu jest ocena przygotowania do wykonywania funkcji IOD oraz wdrożenia RODO przed rozpoczęciem obowiązywania tego aktu (25.05). W szczególności warsztaty służą przekazaniu wskazówek i rekomendacji związanych z procesem wdrożenia, co ma prowadzić do jak najpełniejszego wykonania obowiązków.

Szkolenie poprowadzi adw. dr Grzegorz Sibiga, Instytut Nauk Prawnych PAN w Warszawie, Traple, Konarski, Podrecki i Wspólnicy

Program:

 1. Aktualny stan prawny i regulacyjny w reformie ochrony danych osobowych.
 2. Inspektor ochrony danych (IOD):
  • wyznaczenie,
  • pozycja organizacyjna,
  • zadania,
  • działania informacyjne i organizacyjne związane z wykonywaniem funkcji IOD,
  • regulamin organizacyjny i inne dokumenty dotyczące IOD.
 3. Stan wdrożenia RODO, w szczególności w zakresie dokumentów i procedur:
  • zakres obowiązkowych i rekomendowanych dokumentów,
  • identyfikacja czynności przetwarzania danych.
  • status podmiotu przetwarzającego (administrator, współadministrator, podmiot przetwarzający). Obowiązki związane z: - współadministrowaniem, - powierzeniem przetwarzania danych, - podpowierzeniem przetwarzania danych,
  • polityka retencyjna,
  • zgodności z prawem przetwarzania danych odstawa prawna przetwarzania. Zgody na przetwarzanie danych,
  • wykonanie obowiązków informacyjnych wobec podmiotu danych w sytuacjach zbierania danych: bezpośrednio od podmiotu danych, z innych źródeł,
  • tryb realizacja uprawnień podmiotu danych,
  • wdrożenie środków technicznych i organizacyjnych dotyczących przetwarzania danych (dobór środków zabezpieczających),
  • przetwarzanie z upoważnienia,
  • rejestrowanie czynności przetwarzania,
  • obowiązki związane z naruszeniami ochrony danych,
  • ocena skutków dla ochrony danych.

Ramowy harmonogram: 09:00 – kawa/herbata na początek dnia
10:00 – rozpoczęcie zajęć
12:00 – przerwa na lunch
12:30 – kontynuacja zajęć
13:40 – przerwa na kawę
14:00 – kontynuacja zajęć
16:00 – zakończenie szkolenia

Grzegorz Sibiga

Doktor prawa, kierownik Zakładu Prawa Administracyjnego w Instytucie Nauk Prawnych PAN w Warszawie, adwokat współpracujący w Kancelarią Traple, Konarski i Wspólnicy. Zajmuje się prawem administracyjnym, w szczególności prawem do informacji, ochroną danych osobowych i innych informacji prawnie chronionych, e-administracją, a także postępowaniem administracyjnym. Redaktor, autor i współautor licznych publikacji naukowych w tym zakresie. Członek rad programowych czasopism: "Prawo Mediów Elektronicznych" i „Informacja w Administracji Publicznej” oraz członek rady konsultacyjnej miesięcznika "IT w administracji". Ekspert sejmowy w pracach parlamentarnych nad ustawami prawa administracyjnego, w tym m.in. o ewidencji ludności, dowodach osobistych, informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publicznej oraz nowelizacją ustawy o dostępie do informacji publicznej z 2011 r.