szkolenie on-line

2
grudnia
2021

PRAWNE ASPEKTY STOSOWANIA REGUŁ INCOTERMS® W PRAKTYCE KONTRAKTOWEJ

38 dni do rozpoczęciakoordynator: Iwona Brokowska Duda

W CPI SZKOLIMY ON-LINE
Więcej ...

PARP dofinansowuje szkolenia CPI

Szkolenie ma na celu przybliżenie międzynarodowych standardowych reguł INCOTERMS®, określających warunki sprzedaży towarów, a zwłaszcza sposobów ich wykorzystania w praktyce kontraktowej. Reguły te standaryzują warunki dostarczenia towaru i rozkład pomiędzy stronami umowy ryzyka utraty towaru, kosztów i obowiązków jego transportu oraz ubezpieczenia.

Szkolenie jest adresowane przede wszystkim do osób odpowiedzialnych za negocjacje i wykonywanie umów obejmujących dostawę towarów (np. elementów infrastruktury IT lub telekomunikacyjnej) w obrocie krajowym i międzynarodowym.

Szkolenie prowadzi Kama Reiter - Radca prawny

Przewidywany czas trwania szkolenia: ok. 5h

Czas trwania szkolenia od 9.30 do ok. 14.30

Program szkolenia:

 1. Jak powstały reguły INCOTERMS®?
  • cel powstania reguł INCOTERMS®,
  • sposób tworzenia i aktualizacji reguł,
  • poszczególne edycje reguł, zakres zmian.
 2. Czym są (a czym nie są) reguły INCOTERMS®?
  • charakter i rola INCOTERMS®,
  • jak rozumieć poszczególne postanowienia INCOTERMS®,
  • zastosowanie w handlu międzynarodowym i krajowym.
  • uzupełniająca i standaryzująca rola INCOTERMS®,
  • aspekty nieregulowane przez INCOTERMS®.
 3. Jak korzystać z reguł INCOTERMS®?
  • budowa INCOTERMS®,
  • sposób wyboru odpowiedniej klauzuli INCOTERMS®,
  • prawidłowa inkorporacja INCOTERMS® do umowy lub oferty,
  • określenie momentu dokonania dostarczenia towaru,
  • praktyczne aspekty stosowania INCOTERMS®.
 4. Jak reguły INCOTERMS® kształtują relacje pomiędzy stronami umowy?
  • Koszty i obowiązki transportu towaru,
  • Ryzyko utraty towaru,
  • Ubezpieczenie towaru.
 5. Czym charakteryzują się poszczególne reguły INCOTERMS®?
  • omówienie wybranych INCOTERMS®,
  • zwrócenie uwagi na charakterystyczne elementy wybranych INCOTERMS®.
 6. Przykłady zastosowań. Pytania i dyskusja.

Kama Reiter

Radca prawny, praktykująca w obszarze prawa cywilnego, zamówień publicznych i prawa autorskiego. Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in w kancelariach obsługujących duże podmioty korporacyjne oraz w dziale prawnym międzynarodowej spółki. Uczestniczyła również w projektach z zakresu umów franczyzowych i dealerskich, prawa konkurencji i ochrony konsumentów, prawa reklamy oraz energetycznego, jak również wspierała realizację polityki compliance przedsiębiorstwa. W ramach Stypendium im. Roberta Schumana, uczestniczyła w pracach Grupy Roboczej ds. Jednolitego Rynku Cyfrowego (Digital Single Market) w Parlamencie Europejskim.

Termin i Miejsce

Termin:
2 grudnia 2021
Miejsce:
szkolenie on-line

Koszt

Koszt udziału jednej osoby wynosi:
 • 790 zł + 23% VAT - przy zgłoszeniach przesłanych do dnia 19 listopada
 • 890 zł + 23% VAT - przy zgłoszeniach przesłanych od dnia 20 listopada

Informacje dodatkowe

Powyższy koszt obejmuje: udział w szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe i certyfikat w formie PDF.

Warunkiem udziału jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (zakładka "Zgłoszenie"), faksem lub elektronicznie i otrzymanie drogą elektroniczną potwierdzenia udziału ze strony CPI. O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona.

Zapłata i Rezygnacja

Koszt udziału jest płatny na konto CPI, na podstawie potwierdzenia udziału. Faktury będą do odbioru podczas spotkania (przy szkoleniach on-line - elektronicznie).

Rezygnacja z udziału po 25 listopada 2021 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału na podstawie faktury Centrum Promocji Informatyki. Rezygnacja możliwa jest tylko i wyłącznie w formie pisemnej.

Biuro Organizacyjne

Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o.
02-757 Warszawa, ul. Pory 78, I piętro
tel. 506 178 228, fax 22 355 86 79
e-mail:cpi@cpi.com.pl
Dane uczestnika
Dane płatnika

Zobowiązujemy się uregulować koszt udziału jednej osoby w spotkaniu:

Uczestnicy, których udział w spotkaniu jest finansowany ze środków publicznych w co najmniej 70%, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) mogą uzyskać zwolnienie z VAT-u, na podstawie wypełnionego i przesłanego do CPI sp. z o.o. oświadczenia.

Dane osobowe przetwarzane będą przez Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o., KRS: 0000208659 (ul. Pory 78, telefony: 22 3558680 / 506 178228, e-mail: cpi@cpi.com.pl) w celu realizacji umowy o udział w szkoleniu (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) oraz w celach reklamowych, promocyjnych, ankietowych i marketingowych związanych z działalnością prowadzoną przez Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji umowy, a w przypadku celów reklamowych i promocyjnych - aż do ewentualnego zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą. Po tym okresie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa (np. dla rozliczenia udziału w szkoleniu, art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z przepisami ustawy o rachunkowości) lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, przez okres przewidziany przepisami prawa dla ich przedawnienia (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Dane osobowe udostępniane będą patronom i sponsorom, a w przypadku adresu e-mail również ClickMeeting Sp. z o.o. (KRS: 0000604194) – dostawcy platformy na której odbywają się szkolenia on-line. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych jest niezbędne do realizacji umowy, w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Skąd dowiedzieli się Państwo o spotkaniu: