szkolenie on-line

2
grudnia
2021

PRAWNE ASPEKTY STOSOWANIA REGUŁ INCOTERMS® W PRAKTYCE KONTRAKTOWEJ

koordynator: Iwona Brokowska Duda

W CPI SZKOLIMY ON-LINE
Więcej ...

PARP dofinansowuje szkolenia CPI

Szkolenie ma na celu przybliżenie międzynarodowych standardowych reguł INCOTERMS®, określających warunki sprzedaży towarów, a zwłaszcza sposobów ich wykorzystania w praktyce kontraktowej. Reguły te standaryzują warunki dostarczenia towaru i rozkład pomiędzy stronami umowy ryzyka utraty towaru, kosztów i obowiązków jego transportu oraz ubezpieczenia.

Szkolenie jest adresowane przede wszystkim do osób odpowiedzialnych za negocjacje i wykonywanie umów obejmujących dostawę towarów (np. elementów infrastruktury IT lub telekomunikacyjnej) w obrocie krajowym i międzynarodowym.

Szkolenie prowadzi Kama Reiter - Radca prawny

Przewidywany czas trwania szkolenia: ok. 5h

Czas trwania szkolenia od 9.30 do ok. 14.30

Program szkolenia:

 1. Jak powstały reguły INCOTERMS®?
  • cel powstania reguł INCOTERMS®,
  • sposób tworzenia i aktualizacji reguł,
  • poszczególne edycje reguł, zakres zmian.
 2. Czym są (a czym nie są) reguły INCOTERMS®?
  • charakter i rola INCOTERMS®,
  • jak rozumieć poszczególne postanowienia INCOTERMS®,
  • zastosowanie w handlu międzynarodowym i krajowym.
  • uzupełniająca i standaryzująca rola INCOTERMS®,
  • aspekty nieregulowane przez INCOTERMS®.
 3. Jak korzystać z reguł INCOTERMS®?
  • budowa INCOTERMS®,
  • sposób wyboru odpowiedniej klauzuli INCOTERMS®,
  • prawidłowa inkorporacja INCOTERMS® do umowy lub oferty,
  • określenie momentu dokonania dostarczenia towaru,
  • praktyczne aspekty stosowania INCOTERMS®.
 4. Jak reguły INCOTERMS® kształtują relacje pomiędzy stronami umowy?
  • Koszty i obowiązki transportu towaru,
  • Ryzyko utraty towaru,
  • Ubezpieczenie towaru.
 5. Czym charakteryzują się poszczególne reguły INCOTERMS®?
  • omówienie wybranych INCOTERMS®,
  • zwrócenie uwagi na charakterystyczne elementy wybranych INCOTERMS®.
 6. Przykłady zastosowań. Pytania i dyskusja.

Kama Reiter

Radca prawny, praktykująca w obszarze prawa cywilnego, zamówień publicznych i prawa autorskiego. Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in w kancelariach obsługujących duże podmioty korporacyjne oraz w dziale prawnym międzynarodowej spółki. Uczestniczyła również w projektach z zakresu umów franczyzowych i dealerskich, prawa konkurencji i ochrony konsumentów, prawa reklamy oraz energetycznego, jak również wspierała realizację polityki compliance przedsiębiorstwa. W ramach Stypendium im. Roberta Schumana, uczestniczyła w pracach Grupy Roboczej ds. Jednolitego Rynku Cyfrowego (Digital Single Market) w Parlamencie Europejskim.