szkolenie

6
września
2018

OGRANICZENIE MOŻLIWOŚCI ODLICZANIA ODSETEK, WYNIKAJĄCE Z NOWELIZACJI ART. 15C USTAWY O CIT

koordynator: Iwona Nowosielska

Celem szkolenia jest przedstawienie uczestnikom zmian w podatku dochodowym CIT obowiązujących od 2018 roku w zakresie zaliczania kosztów finansowania dłużnego do kosztów uzyskania przychodu.

Szkolenie jest adresowane do księgowych, głównych księgowych, właścicieli firm, właścicieli i pracowników biur rachunkowych, którzy pragną poznać zmiany podatkowe w ujęciu praktycznym.

Szkolenie pozwoli wykształcić umiejętność wykorzystania teorii w praktyce i pomoże przełożyć konkretną wiedzę na umiejętności skutecznego wyliczenia CIT po zmianach. Szkolenie będzie zawierało przykłady praktyczne, które ułatwią zrozumienie zagadnienia.

Odbiorcy szkolenia:
- przedstawiciele firm MŚP korzystających z instrumentów finansowania dłużnego (kredytobiorcy, pożyczkobiorcy, emitenci papierów dłużnych), a w ramach firm osoby odpowiedzialne za finanse,
- księgowe które przygotowują sprawozdania finansowe,
- podmioty udzielające sobie pożyczek,
- instytucje finansowe – udzielające kredytów lub pożyczek,
- właściciele firm aranżujący finansowanie działalności firm.

Szkolenie poprowadzą:
Andrzej Przybylski, Lexcalibur
Marek Szpręga, HLB M2

Program od 10:00 do 16:00
1. Geneza zmian przepisów podatkowych:

  • mechanizm nadmiernego zadłużania zewnętrznego z perspektywy przepisów UE (dyrektywa Rady (UE) 2016/1164 i jej nowelizacja dyrektywą Rady (UE) 2017/952,
  • krajowych (ustawa o PDOP – Dz.U.1998.931; ustawa o CIT art. 16 ust. 1. pkt. 60 i 61 oraz ust 6 i 7.).
2. Intencje legislatorów wyrażone w ocenie skutków regulacji [OSR]:
  • Impact Assessment poprzedzający uchwalenie dyrektywy,
  • OSR do projektu zmian ustawy o PDOP (nr w wykazie prac legislacyjnych: UA31, UD 292 i 284).
3. Kogo dotyczą zmiany podatkowe (charakterystyka adresatów na podstawie kryteriów które muszą spełnić, aby ograniczenie miało zastosowanie). 4. Na czym polega istota ograniczenia:
  • analiza opisu słownego warunków ograniczających,
  • wyrażenie zmian przy pomocy formuły kalkulacyjnej,
  • związek formuły z pojęciem EBITDA.
5. Egzemplifikacja skutków zmian prawnych na przykładach (analiza porównawcza sytuacji sprzed i po nowelizacji, przykłady wykorzystują autentyczne dane księgowe).
6. Ćwiczenie praktyczne z zastosowania formuły obliczeniowej limitu odsetek z wykorzystaniem arkusza xls przygotowanego do tego celu i danych imitujących sytuację rzeczywistą.
7. Podsumowanie:
  • Praktyczne wnioski końcowe dot. zbierania argumentacji na obronę stanowiska uzasadniającego skalę finansowania zewnętrznego (aspekt faz rozwojowych przedsiębiorstwa).
  • Gromadzenie danych na wypadek kontroli (pytania pomocnicze).

Andrzej Przybylski

Absolwent programu Executive MBA na University of Minnesota, Twins City, USA oraz studiów magisterskich na Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Od roku 2010 współpracował z MKiDN przy ocenie skutków ekonomiczno-społecznych projektów dokumentów rządowych. Współpracuje z samorządowymi instytucjami kultury przy aranżacji finansowania projektów ze źródeł pozabudżetowych. Od roku 2018 prowadzi zajęcia z zarządzania finansowego w instytucjach kultury w ramach podyplomowych studiów pn. Menedżer Kultury w SGH w Warszawie. Specjalizuje się w tworzeniu instrumentów analitycznych, służących kwantyfikacji kosztów i korzyści społecznych działalności kulturalnej. Współautor ekspertyz przygotowywanych na zlecenie administracji państwowej różnego szczebla.

Marek Szpręga

Absolwent ekonomii oraz podyplomowych studiów z zakresu wycen przedsiębiorstw i rachunkowości finansowej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Doktorant w Instytucie Zarządzania Wartością SGH. Doświadczenie zdobywał jako asystent w dziale audytu w HLB M2 Audyt, a następnie jako analityk i menedżer odpowiedzialny za usługi z zakresu corporate finance. Zdobywca 2 miejsca w prestiżowej Global Investment Banking Valuation Olympiad w Londynie. Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu wycen przedsiębiorstw w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Członek Stowarzyszenia Biegłych Wyceny Przedsiębiorstw w Polsce.
Wybrane doświadczenia: badanie sprawozdań finansowych: Krynicki Recykling S.A., fundusze zarządzane przez Copernicus Capital TFI S.A., Venture Inc S.A.; badanie poprawności wycen: fundusze zarządzane przez Copernicus Capital TFI S.A., Baumal Group S.A., Agros-Nova Sp. z o.o.; projekty corporate finance: Dom Inwestycyjny Investors / Vestor Dom Maklerski S.A., New Frontier Group, Baltis Investment, Gwarant Grupa Kapitałowa S.A. i spółki grupy, Ruch S.A., Porta KMI Poland Sp. z o.o. SKA, Ponar Wadowice S.A., ZPC Mieszko S.A, Energia dla Firm S.A., MCI Management S.A., Organic Farma Zdrowia S.A.