szkolenie on-line

19
maja
2021

PRAWNE ASPEKTY STOSOWANIA REGUŁ INCOTERMS® W PRAKTYCE KONTRAKTOWEJ

koordynator: Iwona Brokowska Duda

NOWA FORMA SZKOLEŃ W CPI
Szkolenia zdalne to nowe rozwiązanie, które idealnie sprawdzi się w obecnej sytuacji epidemicznej. Bez wychodzenia z domu możesz skorzystać ze specjalistycznej wiedzy naszych prelegentów.
Nie ma potrzeby podróżowania i gromadzenia się w większych grupach. Szkolenia zdalne posiadają wszystkie atuty szkoleń stacjonarnych, bez konieczności dojazdu do naszych sal szkoleniowych.
Więcej ...

PARP dofinansowuje szkolenia CPI

Szkolenie ma na celu przybliżenie międzynarodowych standardowych reguł INCOTERMS®, określających warunki sprzedaży towarów, a zwłaszcza sposobów ich wykorzystania w praktyce kontraktowej. Reguły te standaryzują warunki dostarczenia towaru i rozkład pomiędzy stronami umowy ryzyka utraty towaru, kosztów i obowiązków jego transportu oraz ubezpieczenia.

Szkolenie jest adresowane przede wszystkim do osób odpowiedzialnych za negocjacje i wykonywanie umów obejmujących dostawę towarów (np. elementów infrastruktury IT lub telekomunikacyjnej) w obrocie krajowym i międzynarodowym.

Szkolenie prowadzi Kama Reiter - Radca prawny

Przewidywany czas trwania szkolenia: ok. 5h

Czas trwania szkolenia od 9.30 do ok. 14.30

Program szkolenia:

 1. Jak powstały reguły INCOTERMS®?
  • cel powstania reguł INCOTERMS®,
  • sposób tworzenia i aktualizacji reguł,
  • poszczególne edycje reguł, zakres zmian.
 2. Czym są (a czym nie są) reguły INCOTERMS®?
  • charakter i rola INCOTERMS®,
  • jak rozumieć poszczególne postanowienia INCOTERMS®,
  • zastosowanie w handlu międzynarodowym i krajowym.
  • uzupełniająca i standaryzująca rola INCOTERMS®,
  • aspekty nieregulowane przez INCOTERMS®.
 3. Jak korzystać z reguł INCOTERMS®?
  • budowa INCOTERMS®,
  • sposób wyboru odpowiedniej klauzuli INCOTERMS®,
  • prawidłowa inkorporacja INCOTERMS® do umowy lub oferty,
  • określenie momentu dokonania dostarczenia towaru,
  • praktyczne aspekty stosowania INCOTERMS®.
 4. Jak reguły INCOTERMS® kształtują relacje pomiędzy stronami umowy?
  • Koszty i obowiązki transportu towaru,
  • Ryzyko utraty towaru,
  • Ubezpieczenie towaru.
 5. Czym charakteryzują się poszczególne reguły INCOTERMS®?
  • omówienie wybranych INCOTERMS®,
  • zwrócenie uwagi na charakterystyczne elementy wybranych INCOTERMS®.
 6. Przykłady zastosowań. Pytania i dyskusja.

Kama Reiter

Radca prawny, praktykująca w obszarze prawa cywilnego, zamówień publicznych i prawa autorskiego. Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in w kancelariach obsługujących duże podmioty korporacyjne oraz w dziale prawnym międzynarodowej spółki. Uczestniczyła również w projektach z zakresu umów franczyzowych i dealerskich, prawa konkurencji i ochrony konsumentów, prawa reklamy oraz energetycznego, jak również wspierała realizację polityki compliance przedsiębiorstwa. W ramach Stypendium im. Roberta Schumana, uczestniczyła w pracach Grupy Roboczej ds. Jednolitego Rynku Cyfrowego (Digital Single Market) w Parlamencie Europejskim.