szkolenie

14
czerwca
2018

JĘZYK ANGIELSKI W BIZNESIE

koordynator: Iwona Nowosielska

Przedmiotem szkolenia będzie praktyczne omówienie wspomnianych kwestii oraz utrwalenie zdobytej wiedzy poprzez rozwiązywanie zadań odnoszących się do języka angielskiego biznesowego. Szkolenie ma na celu kompleksowe przedstawienie tej problematyki, ze szczególnym uwzględnieniem jej praktycznych aspektów do wykorzystania w bieżącej współpracy z podmiotami zagranicznymi. W szkoleniu wykorzystane zostaną autentyczne klauzule kontraktowe z zaleceniami co do sposobu ich ukształtowania na korzyść danej strony umowy.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które w swojej karierze zawodowej stykają się z elementami języka angielskiego biznesowego, tj. dla przedsiębiorców, pracowników działów handlowych przedsiębiorstw, osób współpracujących z podmiotami zagranicznymi i wszelkich innych osób zainteresowanych poznaniem kluczowych struktur językowych i słownictwa Business English.

Szkolenie poprowadzi: Dr Ilona Przybojewska
Doktor nauk prawnych w Katedrze Prawa Ochrony Środowiska Uniwersytetu Jagiellońskiego, radca prawny władający biegle językiem prawniczym i posiadający kilkuletnie doświadczenie w analizie i korygowaniu anglojęzycznych umów stosowanych w obrocie gospodarczym. Posiada certyfikaty językowe FCE, CAE i TOLES Advanced. Absolwentka Szkoły Prawa Amerykańskiego UJ, Szkoły Prawa Francuskiego UJ oraz programu MASTER en droit privé organizowanego przez Université d’Orléans. Uczestniczka wielu prawniczych konferencji naukowych i autorka m.in. monografii pt. Znaczenie transeuropejskich sieci energetycznych dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego, Warszawa 2017.

Program:

 1. Blok: Kluczowe słownictwo biznesowe:
  • Wprowadzenie kluczowych wyrażeń biznesowych i nauka ich poprawnego używania
 2. Blok: Przedsiębiorstwo i jego funkcjonowanie:
  • Zatrudnienie
  • Działalność produkcyjna i usługowa
  • Rynek, popyt i podaż
  • Cena i wynagrodzenie
  • Wskaźniki finansowe
  • Elementy księgowości
  • Formy prowadzenia działalności i zdarzenia związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstw
 3. Blok: Spotkania biznesowe, negocjacje i umowy handlowe:
  • Spotkania biznesowe
  • Negocjacje handlowe
  • Postanowienia umów handlowych i ogólne warunki umów
  • Kodeksy etyki
  • Klauzule antykorupcyjne i klauzule o zachowaniu poufności
  • Metody rozwiązywania sporów

Ramowy harmonogram:
09:30 – kawa na początek dnia
10:00 – rozpoczęcie zajęć
11:15 – przerwa na kawę
11:30 – kontynuacja zajęć
13:00 – przerwa na lunch
13:30 – kontynuacja zajęć
14:45 – przerwa na kawę
15:00 – kontynuacja zajęć
16:00 – zakończenie warsztatów

Ilona Przybojewska

Doktor nauk prawnych w Katedrze Prawa Ochrony Środowiska Uniwersytetu Jagiellońskiego, radca prawny. Stopień doktora nauk prawnych otrzymała w 2015 r. na podstawie rozprawy pt. "Znaczenie transeuropejskich sieci energetycznych dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego". Laureatka w Ogólnopolskim Konkursie na Najlepszą Pracę Magisterską z Dziedziny Prawa Europejskiego LUMINARZ, organizowanym przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA za pracę obronioną w roku akademickim 2010/2011 pt. „Cap-and-trade: na pograniczu prawa energetycznego i prawa ochrony środowiska Unii Europejskiej”. Absolwentka Szkoły Prawa Amerykańskiego UJ, Szkoły Prawa Francuskiego UJ oraz programu MASTER en droit privé organizowanego przez Université d’Orléans.
Zainteresowania badawcze obejmują prawo ochrony środowiska, prawo energetyczne, prawo Unii Europejskiej. Uczestniczka wielu konferencji naukowych i autorka m.in. następujących publikacji:
Miejsce celu środowiskowego w polityce energetycznej Unii Europejskiej [w:] Ćwik D., Kwiatkiewicz P., Szczerbowski R. (red.), Energetyka w odsłonach, Poznań 2016, Fundacja na rzecz Czystej Energii, s. 69-85.
Solidarność klimatyczna a solidarność energetyczna [w:] Bojar-Fijałkowski T. (red.), Sprawiedliwość ekologiczna w prawie i praktyce, Gdańsk 2016, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, s. 283-297.
Próba definicji bezpieczeństwa energetycznego [w:] Kwiatkiewicz P., Szczerbowski R. et.al. (red.), Bezpieczeństwo energetyczne – rynki surowców i energii. Energetyka w czasach politycznej niestabilności, Poznań 2015, Wydawnictwo Fundacji na rzecz Czystej Energii, s. 221-236.
Zewnętrzny wymiar polityki energetycznej Unii Europejskiej a polska prezydencja [w:] Fiszer J. (red.), Prezydencja Polski w Radzie Unii Europejskiej, Warszawa 2012, ISP PAN, s. 413-430.
Poszukiwanie i wydobywanie gazu niekonwencjonalnego w Polsce, Europejski Przegląd Sądowy, nr 7/2012, Wolters Kluwer, s. 22-30.