szkolenie on-line

18
marca
2021

KONTRAKTY B2B DLA PERSONELU IT

koordynator: Iwona Brokowska Duda

NOWA FORMA SZKOLEŃ W CPI
Szkolenia zdalne to nowe rozwiązanie, które idealnie sprawdzi się w obecnej sytuacji epidemicznej. Bez wychodzenia z domu możesz skorzystać ze specjalistycznej wiedzy naszych prelegentów.
Nie ma potrzeby podróżowania i gromadzenia się w większych grupach. Szkolenia zdalne posiadają wszystkie atuty szkoleń stacjonarnych, bez konieczności dojazdu do naszych sal szkoleniowych.
Więcej ...

PARP dofinansowuje szkolenia CPI

W jaki sposób, zatrudniając personel IT, w modelu B2B skutecznie zabezpieczyć interes firmy w umowie? Jaki charakter prawny ma umowa zawierana ze współpracownikiem i jakie to ma konsekwencje? Czy umowna regulacja w zakresie przeniesienia praw autorskich zawsze jest konieczna? O czym należy pamiętać w kontekście własności intelektualnej, know-how, dostępu do danych osobowych? Jak bezpiecznie uregulować proces zakończenia współpracy?

Celem szkolenia jest przekazanie praktycznej, ilustrowanej przykładami, wiedzy umożliwiającej poprawne i bezpieczne formułowanie treści kontraktów B2B z personelem IT, zarówno tym angażowanym w celu nawiązania długofalowej współpracy, jak i „projektowo”.

Szkolenie adresowane jest w pierwszej kolejności do osób odpowiedzialnych za procesy przygotowania i negocjowania umów B2B z personelem IT, w tym do wewnętrznych prawników firm należących do sektora nowych technologii i usług IT.

Szkolenie prowadzi r.pr. Damian Łapka, Barta&Kaliński kancelaria radców prawnych

Czas trwania szkolenia od 10.00 do ok. 14.30

Program

 1. Przedmiot umowy oraz prawa i obowiązki stron
  • Dostosowanie typu umowy do projektu / charakteru współpracy
  • Konsekwencje wyboru danego typu umowy
  • Podstawowe prawa i obowiązki stron umowy
 2. Wynagrodzenie oraz przerwa w wykonywaniu umowy
  • Modele wynagrodzenia
  • Terminy i warunki zapłaty
  • Wynagrodzenie a przerwy w wykonywaniu umowy
 3. Kwestie podatkowe
  • Zryczałtowane koszty uzyskania przychodów
  • Podatkowe aspekty współpracy międzynarodowej
  • Podatek „u źródła” (withholding tax)
 4. Odpowiedzialność
  • Podział ryzyka – zasady ogólne, kary umowne, koszty sporów
  • Limity odpowiedzialności, siła wyższa
  • Odpowiedzialność za błędy i wady rezultatów prac
 5. Prawa autorskie
  • Przeniesienie praw / udzielenie licencji – zakres, skutki, wymogi formalne
  • Moment przeniesienia praw / udzielenia licencji
  • Wykorzystanie cudzego kodu, w tym open source
  • Utwory pracownicze
 6. Dane osobowe, obowiązek zachowania poufności i zakaz konkurencji
  • Umowa powierzenia przetwarzania danych czy upoważnienie do przetwarzania danych?
  • Odpowiedzialność wynikająca z umowy powierzenia przetwarzania danych
  • NDA – zakres zobowiązania, kary umowne, portfolio
  • Zakres zakazu konkurencji, okres obowiązywania, wynagrodzenie, kary umowne
 7. Zakończenie współpracy
  • Umowa terminowa, wypowiedzenie, odstąpienie – uwarunkowania i skutki prawne
  • Skutki faktycznego zaprzestanie wykonywania („zerwania”) umowy

Damian Łapka

Radca prawny (od 2018 r.). Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Szkoły Prawa Amerykańskiego prowadzonej przez The Catholic University of America – Columbus School of Law oraz Uniwersytet Jagielloński. Na co dzień zaangażowany w praktykę kancelarii Barta & Kaliński w zakresie własności intelektualnej (IP), w szczególności projektów IT oraz ochrony informacji i danych osobowych. Prelegent na konferencjach i szkoleniach związanych z ochroną własności intelektualnej w sektorze nowych technologii oraz z prawnymi aspektami umów IT.